Cyklisti
Cyklisti
Rodičia
Deti rodičom
Veľká noc na Nám. sv. Františka

AKTUALITY

fotka k Služby OLO počas veľkonočných sviatkov
Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO a.s.) v Bratislave zabezpečí počas veľkonočných sviatkov...
fotka k Elections to the European Parliament on the Territory of the Slovak Republic
Information for European Union citizens who intend to vote in the elections to the European Parliament on the territory of the...
fotka k 12. apríla bude realizovaný zber starých elektrospotrebičov
V sobotu 12. apríla 2014 bude pre obyvateľov Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves vykonaný bezplatný zber...
fotka k Zoznam registrovaných psov v Karlovej Vsi k 3.4.2014
Aktuálny zoznam registrovaných psov v Karlovej Vsi k dátumu 3.4.2014 nájdete v prílohe.

NOVINKY

Veľká noc deťom
Milé deti, pozývame vás na podujatie Veľká noc deťom, ktoré sa uskutoční v stredu 23....
Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky
Informácia pre voliča občana iného členského štátu Európskej únie. Žiadosť...
Príďte pomôcť pri jarnom upratovaní Karlovej Vsi!
Príďte aj Vy prispieť k čistote našej mestskej časti a spoločne si poupratujme okolie našich domov...
Kultúrny program na mesiac apríl
Molecova 2, 842 62 Bratislava Tel. kontakt: 0903 780 032, 02/ 654 26 461,  0903 479 225 E-mail: kck@...

FOTOGALÉRIE

 • Veľká noc v Senior klube Nezábudka
 • Jarné upratovanie Karlovej Vsi
 • Národný beh Devín - Bratislava 2014
 • Veľkonočný šachový turnaj
 • Jubilanti v Senior klube Nezábudka
 • Výročná členská schôdza APCHCH
 • Veľkonočné tvorivé dielne v KCK
 • Deti rodičom - kultúrny program žiakov z karloveských škôl
 • Ocenenie karloveských učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov
 • OCKO - celosvetovo úspešná komédia s Romanom Pomajbom
 • Budmerické divadlo - Hra na princeznú
 • Senior klub Lackova v Sezimovom Ústí
 • Divadlo na zastávke - Hriech
 • Súťaž autíčok na diaľkové ovládanie
 • Medzinárodný deň žien so Senzusom v KCK
 • Výročná členská schôdza Združenia zdravotne postihnutých
 • MDŽ v Senior Klube Nezábudka
 • Posedenie pri čaji
 • Karneval v Senior klube Lackova
 • Na exkurzii v atómovej elektrárni
 • Karneval v Senior klube Nezábudka
 • 16. Karloveský ples
 • Spomienka 69. výročia tragických udalostí pri Melku na cintoríne v Slávičom údolí
 • Výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov Slovenska
 • Oslava jubilantov v Senior klube Lackova
 • Jubilanti v Senior klube Nezábudka
 • Šansónový večer
 • Hamko Mňamko
 • Burza kníh
 • Výročná členská schôdza
 • Výročná členská schôdza SZPB
 • Útok bojového psa
 • Posedenie pri čaji
 • Tombola v Senior klube
 • Beseda so spisovateľom a žurnalistom Jozefom Kollarom
 • Vojak z Afganistanu v materských školách
 • Koncoročné posedenie v Senior klube Lackova
 • Naši krížovkári
 • čaj o piatej so skupinou Charlie duo
 • Tvorivé dielničky
 • Vojak z Afganistanu v materských a základných školách
 • Detský maškarný bál
 • Sviatok Zjavenia Pána v kostole sv. Michala
 • Silvester pod holým nebom
 • Jubilanti v Senior klube Lackova
 • Jubilanti v Senior klube Tilgnerova
 • Predvianočné posedenie APCHCH
 • Mikuláš v Senior klube na Lackovej
 • Predvianočné stretnutie v Senior klube Lipka
 • Posedenie pod jedličkou s JDS
 • Beseda v Senior klube Lackova
 • Vianočná kapustnica
 • Vianočné tvorivé dielničky
 • Beseda s Marcelou Laiferovou
 • Mikuláš na Nám. sv. Františka
 • Mikuláš u Karloveských oldskautov
 • Mikuláš v Senior klube Nezábudka
 • Adventné vence v RC Klbko
 • Vianočné zdobenie Senior klubu
 • Aranžovanie adventných vencov v Senior klube
 • Tvorivé dielničky
 • Vyhodnotenie najkrajšej pred-záhradky a balkónu
 • "Živé" - Človeče nehnevaj sa!
 • Beseda s Ing.Matúšom Šrámkom
 • Martin na bielom koni
 • Posedenie pri čaji
 • Jeseň v Senior klube na Lackovej
 • Detská helloween party
 • Beseda s Jozefom Banášom
 • Karloveský free time shop
 • Mladí umelci z Karlovej Vsi
 • Výstava-Farebná súťaž
 • Posedenie v Senior klube
 • Členovia zväzu protifašistických bojovníkov pri príležitosti mesiaca úcty k starším
 • Seniori na výlete v Buchloviciach
 • Deti rodičom
 • Tvorivé dielničky 12.10.
 • Október -mesiac úcty k starším
 • Deti rodičom
 • V ZOO a na Bojnickom zámku
 • Olympiáda žiakov karloveských škôl a tenisový turnaj o pohár starostky
 • Hodový futbalový turnaj
 • Karloveské hody 2013-nedeľa
 • Karloveské hody 2013-sobota
 • Karloveské hody 2013-piatok
 • Spoločná dovolenka členov Senior klubu v Taliansku
 • Tvorivé dielničky
 • Seniori na hrade Beckov
 • Vtipnejší nevyhráva
 • Koncert pre rodinu-RC Klbko
 • Otvorenie školského roka 2013/2014
 • Moravanka Jána Slabáka
 • Jubilanti v Senior klube Nezábudka
 • Mama, tata, čítajte s nami
 • Letný večer s dobrou hudbou v Líščom údolí
 • Divadielko Babena - Putovanie rozprávkovom
 • Jubilanti v Senior klube na Lackovej ulici
 • Šašoriáda-Karloveské kultúrne leto 2013
 • Letné večery s dobrou hodbou
 • Tvorivé dielne na Nám. sv.Františka
 • Letný večer s dobrou hudbou
 • Zvieratkovo na Pribišovej ulici pri fontáne
 • Rozprávka o farbičkovej princeznej
 • Country večer v Líščom údolí
 • Tvorivé dielne na Pribišovej ul.
 • Členovia Senior klubu na Lackovej ulici na výlete v Stupave
 • Šašo Ľuboš a bublinky
 • Country večer na Pribišovej ul.
 • Čaj o piatej
 • Country večer v Líščom údolí
 • Karloveské kultúrne leto pre najmenších
 • Tvorivé dielne
 • Letný detský karneval pri fontáne
 • Country večer v Líščom údolí
 • Jazz v Botanickej záhrade
 • Súťažné dopoludnie pre deti
 • Country večer na Pribišovej ulici
 • Country večer v Líščom údolí
 • Prázdniny so šašom Marošom
 • Karloveské kultúrne leto 2013 -Tvorivé dielne
 • Karloveskí darcovia krvi ocenení Janského plaketami
 • Karloveské kultúrne leto pre najmenších - Kúzelník, bruchovravec a balóniková show
 • Country večer na Pribišovej
 • Primície brata Martina Máriu Kollára v Levoči
 • Brat Martin Mária Kollár prijal kňazské svätenie
 • Karloveskí oldskauti oslavovali
 • Bábkové predstavenie Poprepletko
 • Koniec školského roka 2012/2013
 • Vtipnejší vyhráva
 • Koncert symfonického orchestra ZUŠ J.Kresánka
 • Beseda v Karloveskej knižnici
 • Ocenenie "Žiak/žiačka roka"
 • Rodinný deň Karlovešťanov
 • Opekačka v parku SNP
 • Špeciality z bryndze
 • Seniori recitujú
 • Seniori na zámku v Buchloviciach
 • Pásmo o Solúnskych bratoch
 • Záplavy v Karlovej Vsi - 2.časť
 • Najkrajší karloveský psík- Líščie údolie
 • Karloveská stonožka
 • Záplavy v Karlovej Vsi
 • Naši karloveskí deviataci
 • V lodenici ešte stihli MDD
 • Rytieri na Královej hore
 • Klára a mátohy- KCK Molecova
 • 11.výročie Rodinného centra Klbko
 • Deti rodičom - program žiakov z Karloveských škôl v KCK Molecova
 • Seniori na zámku v Buchloviciach
 • 20. rokov MŠ. Ľ.Fullu - Vystúpenie detí v Karloveskom centre kultúry
 • Vodáci pálili čarodejnice
 • Priame prenosy z majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji z KCK
 • Deň matiek v KCK
 • Deň matiek - Vystúpenie FS Dolina
 • Proti prúdu do Hainburgu
 • Deň matiek v Senior klube Nezábudka
 • Stavanie mája
 • JDS – posedenie ku dňu matiek
 • Odborná prednáška v Senior klube
 • Naši seniori v Mlyňanoch
 • Poprockový koncert ZUŠ J.Kresánka v KCK
 • Milúšikov hlások v MŠ L.Sáru
 • Čistenie Karlovej Vsi - Jarné upratovanie
 • Jubilanti v Senior klube Lackova
 • Nadácia Silvie Gašparovičovej v ZŠ internátnej pre slabozrakých a nevidiacich na Svrčej ulici
 • Snehová královná - Divadlo na zastávke
 • Deň narcisov na námestí pred Euroveou
 • Cirkus v KCK - Svetový deň cirkusu
 • Návšteva Apponyiovskej knižnice v Oponiciach
 • Jubilanti v Senior klube Nezábudka
 • Deň učiteľov
 • Noc zbojníkov na ZŠ Veternicova
 • Vtipparáda v Senior klube Lackova
 • Noc s Andersenom 5.4. V Karloveskej knižnici
 • Deň otvorených dverí v Lodenici KVŠ
 • Stolno-tenisový turnaj o tortu správcu lodenice KVŠ
 • Veľká noc deťom 3.4.2013
 • Beseda spojená s projekciou o starej Karlovej Vsi
 • Senior klub Lackova na výlete v Starej Bystrici
 • Veľkonočný šachový turnaj
 • Marec - mesiac knihy
 • MDŽ v Karloveskom centre kultúry
 • Súťaž autíčok na diaľkové ovadanie
 • Stretnutie oldskautov pri príležitosti životného jubilea Vojtecha Tótha
 • Spoločné stretnutie seniorov v klube Lackova - marec mesiac knihy
 • Prázdninové tvorivé dielne
 • Senior klub Lackova - kurz prvej pomoci
 • Maškarný bál
 • Slávnostné odhalenie pamätnej tabule pri príležitosti 18.výročia kodifikácie rusínskeho jazyka
 • Prednáška v Karloveskej knižnici "Nazretie do histórie Karlovej Vsi"
 • Premiéra predstavenia "Kabaret o láske" Karloveského divadla na zastávke
 • 68. výročie tragických udalostí pri Melku
 • SENIOR KLUB LACKOVA - JUBILANTI
 • 15. Karloveský ples
 • Karneval v senior klube Lackova - 11.2.2013
 • Karneval v senior klube "Nezábudka" - 8.2.2013
 • Deň otvorených dverí na ZŠ Karloveská
 • SENIOR KLUB NEZÁBUDKA - JUBILANTI
 • Výročná členská schôdza v Senior klube Lackova
 • Deň otvorených dverí na Spojenej škole Tilgnerova
 • Detský karneval
 • Deň otvorených dverí na ZŠ Veternicová
 • Deň otvorených dverí na ZŠ A. Dubčeka
 • Čaj o piatej
 • VTIPNEJŠÍ VYHRÁVA
 • SILVESTER 2012
 • VIANOČNÉ KAPUSTNICA 2012
 • VIANOČNÁ POŠTA
 • Stretnutie združenia zdravotne postihnutých občanov
 • SENIOR KLUB LACKOVA - JUBILANTI
 • Predvianočné stretnutie Jednoty dôchodcov
 • Vianočné trhy v Karlovej Vsi na Pribišovej ulici
 • Vianočné trhy v Karlovej Vsi - Nám. sv. Františka
 • Stretnutie pri hrobe hrdinu SNP Mirka Nešpora v Slávičom údolí
 • Senior klub Lackova v Horných Salibách
 • EUSTACHOVA VIANOČNÁ CESTA
 • Talentový večer - prehliadka mladých talentov "Divadla na zastávke"
 • Mikuláš na Tilgnerovej - Základná organizácia Asociácie postihnutých chronickými chorobami v Bratislave
 • Mikuláš v rodinnom centre Klbko
 • Mikulas v senior klube LACKOVA
 • SENIORFEST
 • Mikulas v senior klube NEZÁBUDKA
 • Mikulášske stretnutie oldskautov na Tilgnerovej
 • Výstava detských knižiek z vydavateľstva BUVIK v rodinnom centre KLBKO
 • SENIOR KLUB TILGNEROVA - JUBILANTI
 • NAJLEPŠIA ŠPORTOVÁ FOTOGRAFIA ROKA 2012
 • MIKULÁŠ na Námestí sv. Františka
 • OSLAVA SENIOR KLUBOV v Karloveskom centre kultúry - Lackova (35.výročie) a Nezábudka (25.výročie)
 • Prednáška so starostkou na ZŠ A. Dubčeka
 • HALOVÝ FUTBALOVÝ TURNAJ MESTKÝCH ČASTÍ
 • OCEŇOVANIE DARCOV KRVI
 • Beseda spojená s projekciou o starej Karlovej Vsi
 • VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE OBČANOV
 • BESEDA V KNIŽNICI S PANI ANTALOVOU
 • VÝSTAVA PRI PRÍLEŽITOSTI 50. VÝROČIA OTVORENIA KULTÚRNEHO DOMU pre základne školy
 • Večer svetiel a lampiónov - Martin na bielom koni
 • "BIELA PANI" - odhalenie pamätnej tabule Fratiške Hrubiškovej
 • DETSKÝ BAZÁR
 • POLICAJNÁ AKCIA Bezdomovci
 • SPOMIENKY NA KAMEL KLUB - skupina NOSTALGIA a HOSTIA
 • VÝHERCOVIA SÚŤAŽE "O NAJKRAJŠÍ KVETINOVÝ BALKÓN A PREDZÁHRADKU"
 • "Svet našimi očami"
 • VÝLET DO MODRY
 • Farská púť Santiago de Compostela - Fatima 2012
 • JUBILANTI V SENIOR KLUBE LACKOVA
 • VERNISÁŽ VÝSTAVY KARLOVEŠŤAN F. SILAVECKÝ
 • SENIOR KLUB NEZÁBUDKA CESTOVAL DO HANDLOVEJ
 • SENIORI NA LACKOVEJ OCHUTNÁVALI A POTOM HODNOTILI ZAVÁRENINY
 • ŽIACI ZO ŠKOLY CENADA NA INFORMATICKEJ VÝCHOVE V KNIŽNICI
 • MESIAC ÚCTY K STARŠÍM - LÚĆNICA a ZLATÉ HUSLE - 17.10.2012
 • SENIORI Z LACKOVEJ NA VÝLETE V TOPOLČIANKACH
 • P. BENJAMÍN KOSNÁČ - BESEDA V PASTORAČNOM CENTRE - 17.10.2012
 • STRETNUTIE JEDNOTY DÔCHODCOV PRI PRÍLEŽITOSTI MESIACA ÚCTY K STARŠÍM
 • SENIORANKA VYSTÚPILA NA ZS A. DUBČEKA PRI PRÍLEŽITOSTI MESIACA ÚCTY K STARŠÍM
 • PÚŤ KARLOVESKÝCH SENIOROV DO ŠAŠTÍNA
 • MESIAC ÚCTY K STARŠÍM - SENIOR KLUB LACKOVA
 • 25. VÝROČIE SENIOR KLUBU NEZÁBUDKA
 • DEVIATKO - rozprávkové predstavenie
 • FESTIVAL SAKRÁLNEJ HUDBY
 • VERNISÁŽ VÝSTAVY KARLOVEŠŤAN F. SILAVECKÝ
 • PÚŤ KARLOVESKÝCH SENIOROV DO TURZOVKY NA ŽIVČÁKOVÚ HORU
 • VÝSTAVA PRI PRÍLEŽITOSTI 50. VÝROČIA OTVORENIA KULTÚRNEHO DOMU
 • KARLOVESKÉ HODY - 30.9.2012 - Líščie údolie
 • KARLOVESKÉ HODY - 29.9.2012 - Líščie údolie
 • KARLOVESKÉ HODY - 28.9.2012 - Nám. sv. Františka
 • PRAVIDELNÉ STRETNUTIE OLDSKAUTOV PRVÝ PONDELOK V MESIACI na Tilgnerovej
 • JUBILANTI V SENIOR KLUBE NEZÁBUDKA
 • VÝLET DO LEVÍC A BRHLOVIEC
 • SÚŤAŽ O NAJCHUTNEJŠÍ ŠALÁT
 • SENIOR KLUB NEZÁBUDKA V SCHÖNBRUNNE
 • DESTKÉ IHRISKO NA ADÁMIHO
 • 3D
 • KLBKO- Koncert pre rodinu
 • Začiatok školského roka 2012/13
 • KARLOVESKÉ KULTÚRNE LETO 2012 - STREDY PATRIA NAJMENŠÍM - Tvorivé dielne
 • TRADIČNÁ VATRA pri príležitosti SNP
 • KARLOVESKÉ KULTÚRNE LETO 2012 - COUNTRY v Líščom údolí
 • KARLOVESKÉ KULTÚRNE LETO 2012 - STREDY PATRIA NAJMENŠÍM - Divadielko ŽUŽU
 • KARLOVESKÉ KULTÚRNE LETO 2012 - „DÁMA V ČIERNOM“
 • KARLOVESKÉ KULTÚRNE LETO 2012 - COUNTRY v Líščom údolí
 • KARLOVESKÉ KULTÚRNE LETO 2012 - STREDY PATRIA NAJMENŠÍM - Letný karneval a destká diskotéka
 • KARLOVESKÉ KULTÚRNE LETO 2012 - COUNTRY v Líščom údolí
 • KARLOVESKÉ KULTÚRNE LETO 2012 - STREDY PATRIA NAJMENŠÍM - robili sme akvárium
 • KARLOVESKÉ KULTÚRNE LETO 2012 - COUNTRY v Líščom údolí
 • KARLOVESKÉ KULTÚRNE LETO 2012 - STREDY PATRIA NAJMENŠÍM - ...a príde KÚZELNIČKA!!!
 • PRVÉ VYZNAČENÉ PARKOVACIE BOXY
 • KARLOVESKÉ KULTÚRNE LETO 2012 - Zlaté husle a sólisti Lúčnice
 • KARLOVESKÉ KULTÚRNE LETO 2012 - STREDY PATRIA NAJMENŠÍM - vyfarbovali sme si na miestnom úrade
 • KARLOVESKÉ KULTÚRNE LETO 2012 - E. Prochác a R. Kákoni
 • KARLOVESKÉ KULTÚRNE LETO 2012 - ŠAŠO MAROŠ
 • KARLOVESKÉ KULTÚRNE LETO 2012 - Peter Lipa and band
 • DETSKÉ IHRISKO ADÁMIHO
 • KARLOVESKÉ KULTÚRNE LETO 2012 - Jakabčic CZ-SK Big band
 • KARLOVESKÉ KULTÚRNE LETO 2012 - STREDY PATRIA NAJMENŠÍM - Tvorivé dielne
 • KARLOVESKÉ KULTÚRNE LETO 2012 - Funny Fellows
 • KARLOVESKÉ KULTÚRNE LETO 2012 - STREDY PATRIA NAJMENŠÍM - Divadielko JaJa
 • OCEŇOVANIE DARCOV KRVI
 • Beseda so Stanislavom Háberom
 • Opekačka v parku SNP
 • Najkrajší karloveský psík
 • Oslava jubilantov a voľba o najlepšieho klubového otca
 • Oslava druhého výročia otvorenia mliečnych automatov
 • 15. ročník Tanečného Juniálesu KTC 2012
 • Majáles 2012
 • Seniori recitujú
 • Superstar ZŠ Svrčia
 • Stonožka - Pribišova ulica
 • Výlet do mesta Telč
 • Májová opekačka v Líščom údolí
 • Scout 4 BA
 • Čistenie Karloveského ramena pri príležitosti Dňa Zeme
 • Stavanie mája
 • 90. jubileum p. Jany Sadloňovej
 • Premiéra divadelnej tragikomédie NA DORAZ
 • Výlet do Bytče - Senior klub Lackova
 • Jubilanti zo Senior Klubu Nezábudka
 • Jubilanti zo Senior Klubu Lackova
 • 20. výročie Jednoty dôchodcov Slovenska
 • Divadelná inscenácia Na doraz
 • Výlet do Banskej Bystrice - Senior klub Nezábudka
 • Národný beh Devín- Bratislava
 • Karloveská Veľká noc deťom
 • Upratovanie 30.3.2012
 • Celodenný výlet do Modry a Pezinku - Senior klub na Lackovej ul.
 • Deň učiteľov
 • Jubilanti Senior klub Nezábudka - marec 2012
 • Divadlo na zastávke
 • MDŽ v Karloveskom centre kultúry
 • Bababál v  Senior klube na Lackovej ulici
 • Karneval v Senior klube "NEZÁBUDKA" na Tilgnerovej ulici
 • Nové svojpomocne zbudované parkovacie miesta v Karlovej Vsi
 • 67. výročie tragických udalostí pri Melku
 • Premiéra Divadla na zastávke v KCK
 • Zamrznuté rameno Dunaja vo febrári 2012
 • Karloveský ples 2012
 • 1. tajomníčka veľvyslanectva Fínska v Bratislave pani Henna Knuuttila prednášala na Žiackej univerzite ZŠ A. Dubčeka
 • Karloveskí oldskauti na svojom pravidelnom stretnutí 6. februára 2012 odovzdali brezovú medailu „Bobrík mlčanlivosti“
 • Spisovateľ Daniel Šmihula krstil knihu „ Najstaršie dejiny spoločnosti,štátu a práva"
 • Rozlúčka s pani Skokánkovou v Senior klube na Lackovej ul.
 • Súťaž v speve a recitácii v Senior klube NEZÁBUDKA
 • Jubilanti Senior klub Nezábudka - január 2012
 • 13.1. 2012 II.Národná liga mladších žiakov Slovenska vo Vodnom póle - plavecký bazén ZŠ. A. Dubčeka
 • Otvorenie zimného štadióna v Lamači
 • Jubileum 90 rokov - pani Anna Vechterová
 • Profesor RNDr. Libor Ebringer, DrSc. prevzal štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy
 • Karloveskí oldskauti boli na Silvestra na Devínskej kobyle
 • Naši seniori zo Senior klubu na Lackovej ul. sa lúčili so starým rokom 2011
 • Vítanie nového roka 2012
 • Rozlúčka s rokom 2011 - ZO APCHCH
 • Vianočná kapustnica - slávnostné posedenie v KCK
 • Krst charitatívneho kalendára pre rok 2012
 • Predvianočné stretnutie kresťanských seniorov v Pastoračnom stredisku sv. Františka
 • 3 ADVENT v Karlovej Vsi - Dlhé diely
 • Mikuláš prišiel za karloveskými deťmi na Nám. sv. Františka porozdávať darčeky
 • Mikulášske posedenie - Karloveskí oldskauti
 • 2 ADVENT v Karlovej Vsi - Dlhé diely
 • Mikulášske posedenie v Senior klube na Lackovej ul.
 • Odovzdávanie ocenení Slovenského Červeného kríža za dobrovoľné bezpríspevkové darcovstvo krvi 2011
 • Jubilanti Senior Klub Lackova - november 2011
 • Zhromaždenie občanov proti výstavbe na Kráľovej hore - Primaciálne námestie
 • Advent v Karlovej Vsi - Dlhé diely
 • AKADÉMIA Alexandra Dubčeka
 • Beseda s prof. RNDr. Katarínou Horákovou, Dr.Sc - autorkou knižných bestsellerov "Oddelená strava" a "Detoxikácia organizmu"
 • Martin na bielom koni - Večer svetiel a lampiónov
 • Otvorenie detského ihriska Púpavka
 • Školská plaváreň na ZŠ. A. Dubčeka na Majerníkovej ul. 62
 • Miestna knižnica na Jurigovom námestí č. 9
 • 50. výročie založenia Spojenej školy internátnej pre slabozrakých a nevidiacich
 • Pamiatka zosnulých
 • Hallowenen party a videoshow
 • Október - mesiac úcty k starším
 • Výlet Šelpice a Trnava - Senior Klub Nezábudka
 • Kresťanskí seniori boli v Šaštíne a Radošinej
 • Jubilanti Senior Klub Lackova - október 2011
 • Výlet do Budatína a Žiliny - Senior Klub Lackova ul.
 • Súťaž v pečení slaného pečiva - SK Lackova
 • Jubilanti Senior Klub Nezábudka - august a september 2011
 • Karloveské hody - nedeľa 2.10. 2011
 • Karloveské hody - sobota 1.10. 2011
 • Karloveské hody - piatok 30.9. 2011
 • Zájazd do Podolia, Javoriny, Bradla - Senior Klub Lackova 4
 • Poslanecké majstrovstvá Bratislavy v Dúbravke
 • Deň Dlhých dielov
 • Otvorenie nového školského roka 2011/2012 na ZŠ Karloveská 61

KDE NÁS NÁJDETE

Miestny úrad MČ Karlova Ves
Námestie sv.Františka č.8
842 62 Bratislava
Tel:+421 (0) 2 6025 9111
Fax: +421 (0) 2 6542 8024

NAŠI PARTNERI

Folklórny súbor čečinkaBývajme bezpečneFolklórny súbor DolinaKarlova Ves vo fotografiiKarloveský športový klubRodinné centrum KlbkoZUŠ Jozefa KresánkaTaekwondo RyongKarloveské tanečné centrumBiela pastelkaRC DlháčikCentrum nadania

© 2013 Mestská časť Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
Všetky práva k stránke a fotografiám sú vyhradené podľa autorského zákona 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
Vytvoril:Garwan Consulting