• Panoráma - Karlova Ves
  • Nad lúčkami zástavka
  • Nad lúčkami kopec

You are here

MIESTNE SPRÁVY

Obrázok k článku
30. január 2015
Po výdatnom snežení vzniklo na Devínskej ceste akútne nebezpečenstvo padania stromov. Boli vykonané opakované obhliadky a na základe odpor...
Obrázok k článku
26. január 2015
Vážení Karlovešťania, radi by sme vám pripomenuli telefónne čísla dispečingu zimnej údržby. V prípade, že máte pripomienky alebo...
Obrázok k článku
30. január 2015
Z dôvodu intenzívneho sneženia v Karlovej Vsi trvá nebepečie padajúcich konárov alebo stromov. V blízkosti Úradu MČ Karlova Ves už došlo k...
Obrázok k článku
30. január 2015
Vážení obyvatelia, náš referát dopravy vyhodnotil súčasnú situáciu v Karlovej Vsi ako kalamitnú. Momentálne sa priebežne uzatv...
Obrázok k článku
30. január 2015
Bezplatné odovzdanie nepotrebného elektroodpadu, batérií, textilu a starých kníh. Bližšie informácie získate na bezplatnej, zelenej...
Obrázok k článku
30. január 2015
Paralyzovaná je doprava aj vo zvyšku mesta. Z dôvodu mimoriadne hustého sneženia prestali byť v kopcovitých častiach mesta zjazdné komunikácie a MHD...
Obrázok k článku
30. január 2015
Dnes, 30.1.2015, sme o 11.30 hod. ukončili odvoz odpadu v lokalitách takmer celej Bratislavy z dôvodu nezjazdnosti ciest našou zvozovou technikou.   ...

Stránky

Prihlásiť k odberu Karlova Ves RSS