tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Hlasovanie z 11. zasadnutia MiZ 2024, konaného dňa 25.06.2024


  Číslo hlasovania: 1
  Číslo bodu: -
  Voľba overovateľov zápisnice. 
  Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
  Za:  18
  Proti:  0
  Zdržali sa:  0
  Nehlasovali:  0
  Prítomní:  18
     Za:
  Katarína TREFILIKOVÁ
  (Team Bratislava)
Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Ing., Margita MAJDÁKOVÁ (Team Bratislava)Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) Martin PAŠKO (Team Bratislava) Prof., Danica ROSINOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) Ing., Martin  VICIAN (Team Bratislava) Ing., Zuzana VOLKOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava)
Číslo hlasovania: 2 Číslo bodu: - Voľba návrhovej komisie. Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:  Za: 18 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní: 18    Za: Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava)
Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava)MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Ing., Margita MAJDÁKOVÁ (Team Bratislava)Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) Martin PAŠKO (Team Bratislava) Prof., Danica ROSINOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) Ing., Martin  VICIAN (Team Bratislava) Ing., Zuzana VOLKOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava)
Číslo hlasovania: 3 Číslo bodu: - Hlasovanie o programe ako celku. Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:  Za: 18 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní: 18    Za: Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava)
Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava)MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Ing., Margita MAJDÁKOVÁ (Team Bratislava)Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) Martin PAŠKO (Team Bratislava) Prof., Danica ROSINOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) Ing., Martin  VICIAN (Team Bratislava) Ing., Zuzana VOLKOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava)
Číslo hlasovania: 4 Číslo bodu: - Program rokovania - ­ Zaradenie do programu: Návrh poslanca Viciana - Návrh na vykonanie mimoriadneho hĺbkového auditu rekonštrukcie ZŠ A. Dubčeka a žiadosť na miestneho kontrolóra (nový bod č. 3) Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:  Za: 14 Proti: 3 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0 Prítomní: 18    Za: Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava)
Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava)Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) Ing., Margita MAJDÁKOVÁ (Team Bratislava) Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava)Martin PAŠKO (Team Bratislava) Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) Ing., Martin  VICIAN (Team Bratislava)JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava)
   Proti:
MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Prof., Danica ROSINOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Ing., Zuzana VOLKOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)
   Zdržali sa:
Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)
Číslo hlasovania: 5 Číslo bodu: - Program rokovania -­ Zaradenie do programu: Návrh poslanca Viciana: Návrh na zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2024, s výhľadom na roky 2025 a 2026 (nový bod č. 4) Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:  Za: 13 Proti: 4 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0 Prítomní: 18    Za: Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava)
Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava)Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) Ing., Margita MAJDÁKOVÁ (Team Bratislava) Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava)Martin PAŠKO (Team Bratislava) Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) Ing., Martin  VICIAN (Team Bratislava)Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava)
   Proti:
MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Prof., Danica ROSINOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Ing., Zuzana VOLKOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)
   Zdržali sa:
JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)
Číslo hlasovania: 6 Číslo bodu: - Program rokovania ­ Zaradenie do programu: Hlasovanie o programe ako celku. Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:  Za: 14 Proti: 0 Zdržali sa: 3 Nehlasovali: 0 Prítomní: 17    Za: Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava)
Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava)Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) Ing., Margita MAJDÁKOVÁ (Team Bratislava) Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava)Martin PAŠKO (Team Bratislava) Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) Ing., Martin  VICIAN (Team Bratislava)JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava)
   Zdržali sa:
MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Prof., Danica ROSINOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Ing., Zuzana VOLKOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)
Číslo hlasovania: 7 Číslo bodu: 1. Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva. Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:  Za: 18 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní: 18    Za: Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava)
Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava)MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Ing., Margita MAJDÁKOVÁ (Team Bratislava)Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) Martin PAŠKO (Team Bratislava) Prof., Danica ROSINOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) Ing., Martin  VICIAN (Team Bratislava) Ing., Zuzana VOLKOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava)
Číslo hlasovania: 8 Číslo bodu: 2. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za rok 2023. Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:  Za: 13 Proti: 2 Zdržali sa: 3 Nehlasovali: 0 Prítomní: 18    Za: Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava)
Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava)Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) Ing., Margita MAJDÁKOVÁ (Team Bratislava) Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava)Martin PAŠKO (Team Bratislava) Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) Ing., Martin  VICIAN (Team Bratislava)Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava)
   Proti:
Prof., Danica ROSINOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)
   Zdržali sa:
MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Ing., Zuzana VOLKOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)
Číslo hlasovania: 9 Číslo bodu: 3. Nový - Návrh poslancov Martina Paška, Martina Michlíka, Martina Masára a Antona Šmotláka: Návrh na vykonanie mimoriadneho hĺbkového auditu rekonštrukcie ZŠ A. Dubčeka a žiadosť na miestneho kontrolóra Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:  Za: 14 Proti: 4 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0 Prítomní: 19    Za: Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava)
Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava)Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) Ing., Margita MAJDÁKOVÁ (Team Bratislava) Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava)Martin PAŠKO (Team Bratislava) Ing., arch., Boris SCHULTZ (Team Bratislava) Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava)Ing., Martin  VICIAN (Team Bratislava) Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava)
   Proti:
MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Prof., Danica ROSINOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Ing., Zuzana VOLKOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)
   Zdržali sa:
JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)
Číslo hlasovania: 10 Číslo bodu: 4. Nový - Návrh poslanca Viciana: Návrh na zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2024, s výhľadom na roky 2025 a 2026. Hlasovanie o návrhu poslankyne Kosnáčovej na stiahnutie bodu programu. Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:  Za: 6 Proti: 12 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní: 18    Za:Ing., Zuzana VOLKOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)
Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Prof., Danica ROSINOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)
   Proti: Martin PAŠKO (Team Bratislava) Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava)
Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko)Ing., Margita MAJDÁKOVÁ (Team Bratislava) Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava)Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) Ing., Martin  VICIAN (Team Bratislava) Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava)
Číslo hlasovania: 11 Číslo bodu: 4. Nový - Návrh poslanca Viciana: Návrh na zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2024, s výhľadom na roky 2025 a 2026. Hlasovanie o návrhu poslankyne Kosnáčovej na stiahnutie bodu programu.  Za: 14 Proti: 3 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 0 Prítomní: 19    Za: Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava)
Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava)Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) Ing., Margita MAJDÁKOVÁ (Team Bratislava) Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava)Martin PAŠKO (Team Bratislava) Ing., arch., Boris SCHULTZ (Team Bratislava) Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava)Ing., Martin  VICIAN (Team Bratislava) Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava)
   Proti:
MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Prof., Danica ROSINOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)
   Zdržali sa:
Ing., Zuzana VOLKOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)
Číslo hlasovania: 12 Číslo bodu: 5. Aktualizácia Klimatického akčného plánu mestskej časti Bratislava-­Karlova Ves na roky 2020-2030. (v pôvodnom programe č. 3). Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:  Za: 19 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní: 19    Za: Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava)Ing., Zuzana VOLKOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)
Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava)MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Ing., Margita MAJDÁKOVÁ (Team Bratislava)Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) Martin PAŠKO (Team Bratislava) Prof., Danica ROSINOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)Ing., arch., Boris SCHULTZ (Team Bratislava) Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) Ing., Martin  VICIAN (Team Bratislava) JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava)
Číslo hlasovania: 13 Číslo bodu: 6. Správa o činnosti miestneho kontrolóra. (v pôvodnom programe č. 4) Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:  Za: 17 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní: 17    Za:Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava)
Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (Team Bratislava)Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Ing., Margita MAJDÁKOVÁ (Team Bratislava) Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita)Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) Martin PAŠKO (Team Bratislava) Ing., arch., Boris SCHULTZ (Team Bratislava) Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) Ing., Martin  VICIAN (Team Bratislava) Ing., Zuzana VOLKOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava)
Číslo hlasovania: 14 Číslo bodu: 7. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok 2024. (v pôvodnom programe č. 5) Doplňujúci návrh poslanca Viciana. Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:  Za: 14 Proti: 1 Zdržali sa: 3 Nehlasovali: 0 Prítomní: 18    Za: Martin PAŠKO (Team Bratislava) Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava)
Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko)Ing., Margita MAJDÁKOVÁ (Team Bratislava) Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava)Ing., arch., Boris SCHULTZ (Team Bratislava) Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) Ing., Martin  VICIAN (Team Bratislava)JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava)
   Proti:
Prof., Danica ROSINOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)
   Zdržali sa:
MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Ing., Zuzana VOLKOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)
Číslo hlasovania: 15 Číslo bodu: 7. Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok 2024. (v pôvodnom programe č. 5) . Hlasovanie o uznesení ako celku. Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:  Za: 17 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0 Prítomní: 18    Za:Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava)
Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (Team Bratislava)Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Ing., Margita MAJDÁKOVÁ (Team Bratislava) Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita)Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) Martin PAŠKO (Team Bratislava) Ing., arch., Boris SCHULTZ (Team Bratislava) Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) Ing., Martin  VICIAN (Team Bratislava) Ing., Zuzana VOLKOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava)
   Zdržali sa:
Prof., Danica ROSINOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)
Číslo hlasovania: 16 Číslo bodu: 8. Žiadosť Jednoty dôchodcov Slovenska o predĺženie nájmu nebytových priestorov na Lackovej ul. č. 4. (v pôvodnom programe č. 6) . Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:  Za: 17 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní: 17    Za:Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava)
Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (Team Bratislava)Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Ing., Margita MAJDÁKOVÁ (Team Bratislava) Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita)Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) Martin PAŠKO (Team Bratislava) Prof., Danica ROSINOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) Ing., Martin  VICIAN (Team Bratislava) Ing., Zuzana VOLKOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava)
Číslo hlasovania: 17 Číslo bodu: 9. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru na Lackovej ul. č. 4. (v pôvodnom programe č. 7) Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:  Za: 16 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní: 16    Za:Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava)
Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (Team Bratislava)Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Ing., Margita MAJDÁKOVÁ (Team Bratislava) Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita)Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) Martin PAŠKO (Team Bratislava) Prof., Danica ROSINOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) Ing., Martin  VICIAN (Team Bratislava) Ing., Zuzana VOLKOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava)
Číslo hlasovania: 18 Číslo bodu: 10. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme pozemku parc. č. 2360/23 v lokalite Dolné Krčace v Bratislave. (v pôvodnom programe č. 8) . Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:  Za: 16 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní: 16    Za:Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava)
Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (Team Bratislava)Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Ing., Margita MAJDÁKOVÁ (Team Bratislava) Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita)Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) Martin PAŠKO (Team Bratislava) Prof., Danica ROSINOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) Ing., Martin  VICIAN (Team Bratislava) Ing., Zuzana VOLKOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava)
Číslo hlasovania: 19 Číslo bodu: 11. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme časti pozemku parc. č. 2569 o výmere 151 m2 v lokalite Patrónka -Mokrohájska cesta v Bratislave (2569/19). (v pôvodnom programe č. 9) Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:  Za: 16 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní: 16    Za:Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava)
Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (Team Bratislava)Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Ing., Margita MAJDÁKOVÁ (Team Bratislava) Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita)Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) Martin PAŠKO (Team Bratislava) Prof., Danica ROSINOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) Ing., Martin  VICIAN (Team Bratislava) Ing., Zuzana VOLKOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava)
Číslo hlasovania: 20 Číslo bodu: 12. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme časti pozemku parc. č. 2569 o výmere 286 m2 v lokalite Patrónka -Mokrohájska cesta v Bratislave (2569/20). (v pôvodnom programe č. 10) Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:  Za: 16 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní: 16    Za:Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava)
Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (Team Bratislava)Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Ing., Margita MAJDÁKOVÁ (Team Bratislava) Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita)Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) Martin PAŠKO (Team Bratislava) Prof., Danica ROSINOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) Ing., Martin  VICIAN (Team Bratislava) Ing., Zuzana VOLKOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava)
Číslo hlasovania: 21 Číslo bodu: 13. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme časti pozemku parc. č. 2569 o výmere 270 m2 v lokalite Patrónka -Mokrohájska cesta v Bratislave (2569/22). (v pôvodnom programe č. 11) Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:  Za: 16 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní: 16    Za:Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava)
Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (Team Bratislava)Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Ing., Margita MAJDÁKOVÁ (Team Bratislava) Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita)Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) Martin PAŠKO (Team Bratislava) Prof., Danica ROSINOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) Ing., Martin  VICIAN (Team Bratislava) Ing., Zuzana VOLKOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava)
Číslo hlasovania: 22 Číslo bodu: 14. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme časti pozemku parc. č. 2569 o výmere 229 m2 v lokalite Patrónka -Mokrohájska cesta v Bratislave (2569/24). (v pôvodnom programe č. 12) Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:  Za: 16 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní: 16    Za:Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava)
Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (Team Bratislava)Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Ing., Margita MAJDÁKOVÁ (Team Bratislava) Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita)Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) Martin PAŠKO (Team Bratislava) Prof., Danica ROSINOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) Ing., Martin  VICIAN (Team Bratislava) Ing., Zuzana VOLKOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava)
Číslo hlasovania: 23 Číslo bodu: 15. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme časti pozemku parc. č. 2569 o výmere 281 m2 v lokalite Patrónka -Mokrohájska cesta v Bratislave (2569/25 a 2569/26). (v pôvodnom programe č. 13) Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:  Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní: 15    Za:Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava)
Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) Ing., Margita MAJDÁKOVÁ (Team Bratislava) Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava)Martin PAŠKO (Team Bratislava) Prof., Danica ROSINOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava)Ing., Martin  VICIAN (Team Bratislava) Ing., Zuzana VOLKOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)
Číslo hlasovania: 24 Číslo bodu: 16. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme časti pozemku parc. č. 3260 o výmere 382 m2 v lokalite nad Devínskou cestou v Bratislave. (v pôvodnom programe č. 14) Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:  Za: 17 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní: 17    Za:Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava)
Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (Team Bratislava)Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Ing., Margita MAJDÁKOVÁ (Team Bratislava) Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita)Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) Martin PAŠKO (Team Bratislava) Prof., Danica ROSINOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) Ing., Martin  VICIAN (Team Bratislava) Ing., Zuzana VOLKOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava)
Číslo hlasovania: 25 Číslo bodu: 17. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme časti pozemku parc. č. 3261 o výmere 485 m2 v lokalite nad Devínskou cestou v Bratislave. (v pôvodnom programe č. 15) Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:  Za: 17 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní: 17    Za:Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava)
Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (Team Bratislava)Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Ing., Margita MAJDÁKOVÁ (Team Bratislava) Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita)Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) Martin PAŠKO (Team Bratislava) Prof., Danica ROSINOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) Ing., Martin  VICIAN (Team Bratislava) Ing., Zuzana VOLKOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava)
Číslo hlasovania: 26 Číslo bodu: 18. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme časti pozemku parc. č. 3265 o výmere 397 m2 v lokalite nad Devínskou cestou v Bratislave. (v pôvodnom programe č. 16) Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:  Za: 16 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní: 16    Za:  Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava)
Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (Team Bratislava)Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Ing., Margita MAJDÁKOVÁ (Team Bratislava) Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita)Martin PAŠKO (Team Bratislava) Prof., Danica ROSINOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava)Ing., Martin  VICIAN (Team Bratislava) Ing., Zuzana VOLKOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava)
Číslo hlasovania: 27 Číslo bodu: 19. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na uzavretie zmluvy o nájme garážového stojiska na Pribišovej ul.. (v pôvodnom programe č. 17) Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:  Za: 17 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní: 17    Za:Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava)
Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (Team Bratislava)Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Ing., Margita MAJDÁKOVÁ (Team Bratislava) Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita)Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) Martin PAŠKO (Team Bratislava) Prof., Danica ROSINOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) Ing., Martin  VICIAN (Team Bratislava) Ing., Zuzana VOLKOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava)
Číslo hlasovania: 28 Číslo bodu: 20. Žiadosť spoločnosti Mestský parkovací systém spol. s r. o. o nájom nebytového priestoru v budove miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. (v pôvodnom programe č. 18) Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:  Za: 17 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní: 17    Za:Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava)
Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (Team Bratislava)Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Ing., Margita MAJDÁKOVÁ (Team Bratislava) Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita)Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) Martin PAŠKO (Team Bratislava) Prof., Danica ROSINOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) Ing., Martin  VICIAN (Team Bratislava) Ing., Zuzana VOLKOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava)
Číslo hlasovania: 29 Číslo bodu: 21. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves. (v pôvodnom programe č. 19) Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:  Za: 17 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní: 17    Za: Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava)
Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava)MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Ing., Margita MAJDÁKOVÁ (Team Bratislava)Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) Martin PAŠKO (Team Bratislava) Prof., Danica ROSINOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) Ing., Martin  VICIAN (Team Bratislava) Ing., Zuzana VOLKOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)
Číslo hlasovania: 30 Číslo bodu: 22. Prenájom dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62. (v pôvodnom programe č. 20) Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:  Za: 17 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní: 17    Za:Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava)
Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava)MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Ing., Margita MAJDÁKOVÁ (Team Bratislava)Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) Martin PAŠKO (Team Bratislava) Prof., Danica ROSINOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) Ing., Martin  VICIAN (Team Bratislava) Ing., Zuzana VOLKOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava)
Číslo hlasovania: 31 Číslo bodu: 23. Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 1. polrok 2024. (v pôvodnom programe č. 21) Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:  Za: 18 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní: 18    Za: Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava)
Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava)MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Ing., Margita MAJDÁKOVÁ (Team Bratislava)Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava) Martin PAŠKO (Team Bratislava) Prof., Danica ROSINOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) Ing., Martin  VICIAN (Team Bratislava) Ing., Zuzana VOLKOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava)
Číslo hlasovania: 32 Číslo bodu: 24. Žiadosť pre starostku Karlovej Vsi na plnenie úloh v súlade so schváleným štatútom miestneho periodika mestskej časti Bratislava-Karlova Ves Karloveské noviny zo dňa 27.06.2023. (v pôvodnom programe č. 22) Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:  Za: 13 Proti: 1 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0 Prítomní: 15    Za: Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava)
Ing., Martin GANZ (Team Bratislava) Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) Mgr., Stanislav HRDA (Team Bratislava) Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava)Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) Ing., Margita MAJDÁKOVÁ (Team Bratislava) Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava)Martin PAŠKO (Team Bratislava) Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava) Ing., Martin  VICIAN (Team Bratislava)Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava)
   Proti:
Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)
   Zdržali sa:
JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)
Číslo hlasovania: 33 Číslo bodu: 26. Informácia o vybavených interpeláciách. (v pôvodnom programe č. 24) Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne:  Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0 Prítomní: 15    Za:Ing., Peter LENČ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Katarína TREFILIKOVÁ (Team Bratislava)
Ing., Lenka HÁJEKOVÁ (Team Bratislava) Ing., MBA Richard JAJCAY (Team Bratislava) MUDr., Jana KOSNÁČOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Mgr., Peter KRÁL (Progresívne Slovensko) Ing., Margita MAJDÁKOVÁ (Team Bratislava) Ing., Martin MASÁR (Sloboda a Solidarita) Ing., Martin MICHLÍK (Team Bratislava)Martin PAŠKO (Team Bratislava) Prof., Danica ROSINOVÁ (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Mgr., Anton ŠMOTLÁK (Team Bratislava)Ing., Martin  VICIAN (Team Bratislava) JUDR., PhDr. Branislav ZÁHRADNÍK (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) Bc., Jana ŽILECKÁ (Team Bratislava)

Nenašli ste na tejto stránke čo ste hľadali? Skúste Vyhľadávanie alebo nás kontaktujte na info@karlovaves.sk

Tlačiť
    Naposledy upravené: 28. júna 2024