menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Základná umelecká škola Jozefa Kresánka zožala v posledných dňoch viacero ocenení a úspechov. Osemročný Ryan Bradshaw získal prvú cenu na súťaži malých klavíristov do 11 rokov AMADEUS 2015 v Brne. Jeho hru na koncerte víťazov si môžete vypočuť tu – https://www.youtube.com/watch?v=jZEdrFBfeuM

 

 

 

Minulý týždeň zožali veľký úspech aj tanečníci, ktorí sa zúčastnili na tanečnej súťaži MY DANCE Myjava 2015. Všetky vyslané choreografie sa umiestnili na popredných miestach.

V choreografiách folklórnych súborov získala DFS Čečinka  – 1.miesto – kategória: juniori – choreografia: „I tak šeda…“ – choreografia Martin Melník, pedagóg Etela Nôtová. 

V choreografiách tanečného odboru ZUŠ:

 

1.miesto – „Čížiček, čížiček“ – 2.ročník P – kategória Deti 1 –  choreografia a pedagogické vedenie Etela Nôtová

2.miesto – „Na zelenej lúke“ – 1.NS – kategória Deti 2 – choreografia a pedagogické vedenie Hana Kopecká

1.miesto – „Našo dzifčata“ – 3.+4.NS – kategória Juniori – choreografia a pedagogické vedenie Jana Scheinerová

 

Mimoriadne porota ohodnotila aj pedagógov (na tanečných súťažiach to nebýva zvykom). Z celkovo troch ocenených pedagógov zo všetkých zúčastnených boli dvaja z našej školy. Cenu poroty za pedagogickú prácu získali Etela Nôtová a Jana Scheinerová. Minultý týždeň ZUŠ Kresánka tiež navštívila delegácia 16 pedagógov z hudobnej školy v Nórsku, ktorí sa zaujímali o systém umeleckého vzdelávania na ZUŠ Kresánka. Na záver pozvali učiteľov a žiakov umeleckej školy do Nórska.

 

Riaditeľka školy Anna Gondášová bola v súvislosti s dlhodobými úspechmi žiakov umeleckej školy navrhnutá na ocenenie „kultúrny a osvetový pracovník roka“. 

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže na nebytové priestory Matejkova 20 v Bratislave

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže na nebytové priestory Pernecká 37, Spieszova 2 v Bratislave

V utorok 27. októbra poslanci miestneho zastupiteľstva schválili nové všeobecné záväzné nariadenie o miestnych daniach, ktorým sa okrem iného zvyšujú niektoré miestne dane. Čo to pre občanov znamená a prečo sme k tomuto kroku pristúpili?

 

Zvýšenie daní je slovné spojenie, ktoré obyvateľov môže znepokojiť, no treba povedať, že väčšiny Karlovešťanov sa zvýšené sadzby nedotknú. Miestne dane sa týkajú menšiny obyvateľov –držiteľov vyhradených parkovacích miest, majiteľov psov a v určitých prípadoch podnikateľov. Pre porovnanie, Karlova Ves má 34 tisíc obyvateľov, z tohto počtu mestská časť eviduje 2098 majiteľov psov a vyše 1700 vyhradených parkovacích miest, z ktorých občania platia daň.

 

Tí, ktorých sa zvýšené sadzby týkajú, sa nás pýtajú prečo sme v niektorých prípadoch zdvihli miestne dane až o sto percent. V takomto porovnaní môže nárast vyzerať vysoký, no skutočný dôvod je, že dane sa v Karlovej Vsi dlhodobo nezvyšovali. V našej mestskej časti deväť rokov nikto nezvyšoval daň za vyhradené parkovanie alebo dvadsať rokov sa nemenila daň za psa. V roku 2015 tak Karlovešťania platili rovnakú sumu ako v roku 1995.

 

Po novom držitel vyhradeného parkovacieho miesta zaplatí 345,29 eur ročne (predtým 169,50 eur). Táto suma je stále takmer dva krát menšia než platia obyvatelia Petržalky alebo Nového Mesta. A medzi Karlovešťanmi je mnoho takých, čo by 29 eur mesačne za vyhradené parkovacie miesto zaplatili radi. Jedná sa o službu, ktorá je pre držiteľov vyhradených parkovacích miest výhodná a pristupujú k nej dobrovoľne. Pre mnoho ďalších je nedostaková.

 

Za psa v bytovom dome po novom majiteľ zaplatí 50 eur (predtým 33,20 eur). Pôvodná sadzba sa 20 rokov nezvyšovala, hoci výška nákladov na služby rástla a rástli taktiež nároky na vzhľad verejných priestranstiev. Vyšší výber dane nám umožní osadiť viac košov a zlepšiť starostlivosť o verejné priestranstvá. Zachovávame nižšie sadzby pre psov so základným výcvikom poslušnosti, seniori poberajúci dôchodok ako jediný zdroj príjmu zaplatia len 50% z danej sadzby, majitelia psov v rodinných domoch zaplatia 15 eur, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sú od dane oslobodení.

 

Položme si ako obyvatelia Karlovej Vsi otázku – je na tom Karlova Ves tak dobre, že si môže dovoliť vyberať dva až tri krát menšie miestne dane než ostatné mestské časti? Suma, ktorú mestská časť na vyššom výbere miestnych daní získa, sa bude pohybovať v rozsahu niekoľkých stoviek tisíc eur. Nie je to obnos, ktorý by postačoval na výstavbu parkovacieho domu, no nie je to ani zanedbateľná suma. Zaviazali sme sa všetky prostriedky, ktoré na výbere miestnych daní získame, vrátiť späť do riešenia parkovania, opráv komunikácií, údržbu a čistenie verejných priestranstiev. A to je dôležitý a podstatný záväzok. 

 

Nové všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach nájdete tu: https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/VZN-2015-06-miestne-dane.pdf

Vedúci oddelení, ktorí boli na MÚ Karlova Ves vybraní priamym výberom sú dlhoroční odborníci vo svojich oblastiach a čo je tiež dôležité – verejne dokázali svoju morálku a charakter. Vytýkať Karlovej Vsi ich angažovanie znamená nepoznať ich profesnú a občiansku minulosť.

V Karlovej Vsi je vedúcim stavebného úradu Jaroslav Pavlovič, človek, ktorý preberal ocenenie Biela Vrana ako jeden z kľúčových občianskych aktivistov proti pezinskej skládke. Pracoval na riaditeľstve Slovenskej stavebnej inšpekcie, osem rokov zastával post zástupcu prednostu MsÚ v Pezinku.

Michal Drotovan, vedúci oddelenia dopravy a životného prostredia pôsobil ako prednosta Obvodného úradu životného prostredia, aj ako vedúci oddelenia životného prostredia v bratislavskom Starom Meste. V roku 2012 bol nominovaný na novinársku cenu za sériu blogov o hausbótoch na Jaroveskom ramene. Aktívne pomáha viacerým občianskym združeniam a iniciatívam.

Peter Vaškovič je vedúci oddelenia územného rozvoja. Od roku 1991 pôsobí v oblasti architektúry a urbanizmu. Kolektívy pod jeho vedením spracovávali mnohé urbanistické projekty, napríklad Urbanistickú štúdiu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto alebo Územný plán obytnej zóny Koliba – Briežky. 

 

Mestská časť Karlova Ves

 

Pozvánka na 8. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na utorok 27. 10. 2015 o  14,00 h vo veľkej zasadacej miestnosti na prízemí na Námestí sv. Františka 8, č. dv. 106

00-Pozvanka 08MiZ

Oznámenie o začatí správneho konania – verejnou vyhláškou vo veci usporiadania siete miestnych komunikácií – zaradenie pozemných komunikácií Veternicová a Hlaváčikova v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves do siete miestnych komunikácií

Pred gymnáziom Ladislava Sáru mestská časť Karlova Ves kompletne opravila prístupovú komunikáciu k budove školy. Na ulici Ľudovíta Fullu sa uskutočnila rekonštrukcia chodníka a nájazdovej rampy.

 

Prístupová cesta ku gymnáziu bola dlhodobo poškodená, keď na viacerých miestach chýbalo viac než päťdesiat percent asfaltového povrchu. Rampa pre peších na Ľ. Fullu, vrátane častí chodníkov bola už po minulé roky v zlom stave a sťažovala pohyb obyvateľom. Opravy sa mestskej časti podarilo realizovať v predstihu, termín ukončenia rekonštrukčných prác bol pôvodne stanovený na koniec októbra.

 

Na rekonštrukčné práce získala mestská časť dotáciu vo výške 22 013 eur z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja.

 

Prístupová komunikácia na L. Sáru

lasarapredapo

 

Rampa pre peších na Ľ. Fullu

 

L. Fullupredapo

RD_Pernecka_ul.

Oznámenie o nastupeni nahradnicky

 

V piatok 23. októbra sa v Karloveskom centre kultúry uskutoční otvárací koncert Kamel klubu, na ktorom vystúpi známa rock´n´roll-rockabilly skupina The Rockefellas.

 

Súčasťou staronového Kamel klubu bude pravidelný filmový a hudobný klub. Filmový klub v nedeľu 25. októbra otvorí oscarom ocenený film Teória všetkého. Pre deti sa bude v nedeľu ráno premietať populárny film Ja, zloduch. Detských návštevníkov na premietaní privíta sám pán Mimoň.

 

Hudobný klub Kamel bude v novembri hostiť známych folkových pesničkárov Martina Geišberga a Nany Hudáka. Ich koncert sa uskutoční 27. novembra.

 

V novej koncepcii má svoje pravidelné miesto taktiež Karloveská tančiareň, na ktorej raz do mesiaca vystúpi živá kapela a zahrá návštevníkom do tanca.

 

Súčasťou oživenia kultúrneho programu je tiež opätovné používanie populárneho názvu Kamel klub. Adriana Majka, vedúca oddelenia kultúry v Karlovej Vsi: “Obyvatelia Karlovej Vsi dodnes o Kamel klube hovoria a spomíňajú na neho. Tento názov v Bratislave v minulosti zľudovel a zviditeľnil tým karloveský kultúrny dom. Je to pre nás zároveň aj výzvou naplniť ho atraktívnou dramaturgiou.”

 

Karloveský Kamel klub sa návštevníkom predstaví aj prostredníctvom nového loga – ťavy v tvare origami.

 

V kategórii predzáhradka zvíťazila pani Iveta Grendárová, s predzáhradkou na Kuklovskej 52, ktorá komisiu zaujala pestrou škálou skombinovaných ihličnanov, popínaviek listnatých krov, trvaliek, letničiek a sukulentov. Predzáhradka je druhovo aj farebne bohatá a vyvážená.

 

V kategórii balkón/terasa zvíťazila pani Alžbeta Glocká, s balkónom na Karloveskej 31. Balkón komisiu zaujal vďaka pestrofarebnej kombinácii letničiek a byliniek, ako aj nápaditým vlastnoručným zdobením a popisom jednotlivých kvetináčov.

 

Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom gratulujeme!

 

Fotografie víťaznej predzáhradky:

predzahradka1

 

predzahradka2

 

predzahradka3

 

Fotografie víťazného balkóna:

balkon3

 

balkon2

 

balkon4