tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Beh Devínskou Kobylou je najstarším tradičným bežeckým podujatím v prírodnom lesnom teréne na Slovensku. Podujatie sa uskutoční v sobotu 24. Októbra.

 

Príďte si vychutnať neopakovateľnú jesennú atmosféru jedinečných lesných tratí, ktoré vytýčil zakladateľ tohto behu Juraj Nagy už v roku 1970. Tento rok v rámci  jubilejného 40. ročníka pripravujeme okrem cien pre prvých troch pretekárov v každej kategórii aj  spomienkové plagáty a tričká pre každého účastníka BDK. Na podnet Karloveského športového klubu sme pridali aj novú súťaž škôl, ktorej pravidlá si môžete stiahnuť v sekcii propozícií 40. ročníka. Pre víťaznú školu pripravil praktickú cenu Karloveský športový klub.

 

Pre účastníkov sú pripravené štyri dĺžky trate v dĺžke 6500, 3000, 1500 a 500 metrov. Bežci môžu súťažiť vo viacerých zaujímavých vekových kategóriách: Muži, Chlapci, Borci, Vytrvalci, Amazonky, Ženušky a iné.

 

Viac informácií o podujatí alebo o propozíciách trate získate na stránke www.bdk.sk alebo u organizátorov podujatia DANUBIUS – Klub športov v prírode a Karloveský športový klub. Prihlasovanie na Beh devínskou kobylou je možné v deň konania podujatia 24. Októbra od 8:00 a predbežne cez intenet.

Cieľom tohto dotazníka je zmapovať mimovládne organizácie, ktoré vyvíjajú aktivity na území mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. Získané údaje budú slúžiť na vybudovanie systematickej spolupráce mimovládnych organizácií s miestnym úradom. Súčasťou spolupráce bude aj pravidelné zasielanie informácií o rôznych možnostiach grantovej podpory občianskych aktivít za účelom ich participácie na rozvoji mestskej časti Karlova Ves.

 

https://docs.google.com/forms/d/1I4tJs8dsf0iYnnhEFN_os4g3iqZxDoTFxVeuQM6QFaM/viewform

Novú webovú stránku sme pripravovali tak, aby bola ľahko zrozumiteľná a informácie ste našli na tých miestach, kde ich očakávate. Pre tých, čo by sa radi o novej webstránke dozvedeli niečo ešte predtým, než ju začnú používať, tu prinášame krátky úvod. 

 

Hlavnou orientačnou zónou sú kategórie hlavného menu. Rozdelili sme ich do piatich skupín: Samospráva, Služby občanom, Otvorený úrad a Rýchle odkazy. V Kategórii Samospráva nájdete všetky informácie týkajúce organizácie úradu, miestneho zastupiteľstva, našich inštitúcií a dôležitých dokumentov. V kategórii Služby občanom nájdete všetko o servise, ktorý mestská časť Karlova Ves ponúka občanom, informácie, ako na úrade vybavíte, čo potrebujete. Sekciu Otvorený úrad sme venovali otvorenému prístupu k informáciám, spolupráci a pracovným príležitostiam. Voľný čas je kategóriou oddychu, športu a kultúry v Karlovej Vsi. Do poslednej kategórie Rýchle odkazy budeme dávať informácie, ktoré chceme, aby ste mali hneď po ruke – kontakty, informácie o aktuálnych udalostiach, iniciatívach a združeniach.

 

Dôležitou časťou novej webovej stránky je elektronická úradná tabuľa (EÚT). Od 1.10 na nej umiestňujeme všetky dokumenty, ktoré sme zo zákona povinní zverejňovať na úradnej tabuli miestneho úradu. Dokumenty na EÚT si môžete prezerať v jednom balíku alebo si ich vyfiltrujete v kategóriách, o ktoré sa zaujímate: Životné prostredie, Výberové konania, Verejné vyhlášky, Verejné súťaže, predaj a prenájom, Stavebný úrad, Miestne zastupiteľstvo, Oznámenia a Rôzne.

 

Na stránke je tiež prehľadný prístup k zmluvám, objednávkam a faktúram Miestneho úradu. Môžete tak ľahko skontrolovať koľko verejných prostriedkov sa na aké položky vynakladá. Vyhľadávať môžete podľa dodávateľa, IČO, ceny, oddelenia alebo dátumu. Na novej stránke nájdete všetky zmluvy, objednávky a faktúry uverejnené od 1.10. 2015. Postupne budeme na novú webovú stránku presúvať všetky údaje z roku 2015, zatiaľ ich nájdete na pôvodnej stránke.

 

 

 

Mestská časť Karlova Ves hl. mestu Bratislava neodporučí vydať kladné záväzné stanovisko k investičnému zámeru Sumbalova.

 

Spoločnosť JKB Media s.r.o. podala 3. marca na magistráte hl. mesta Bratislavy žiadosť o záväzné stanovisko k investičnej činnosti. Starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová začiatkom júla 2015 poslala oficiálny list primátorovi, v ktorom vyjadrila výhrady mestskej časti k projektu a požiadala o dôsledné preverenie jeho súladu s platným územným plánom mesta. Komisia výstavby a územného plánu v Karlovej Vsi v septembri požiadala investora, aby s projektom predstúpil pred verejnosť. Investor nakoniec od plánovanej prezentácie odstúpil.

 

Investičný zámer je umiestnený na pozemkoch vo vlastníctve právnických a fyzických osôb. Záujmové územie je v Územnom pláne Bratislavy schválené pre funkčné využitie – zmiešané územia bývania a vybavenosti a je zaradené medzi rozvojové územia, v ktorých je možná nová výstavba. “Pán primátor nám sľúbil a svoj sľub zatiaľ neporušil, že súhlasné stanovisko vydá, len ak bude odporúčanie mestskej časti v podobnom duchu,” povedala starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

 

Vedúci oddelenia územného rozvoja a architekt Karlovej Vsi Peter Vaškovič vyjadril pripomienky a výhrady k navrhnutej výstavbe. „Podľa môjho názoru predmetný projekt rozsahom svojich zastavaných plôch prekračuje schválené regulatívy. Aj podiel bývania nie je v súlade s platným územným plánom mesta. Na druhej strane rozsah občianskej vybavenosti je nedostatočný. Tieto výhrady budeme tlmočiť aj hlavnému mestu a odporúčať, aby kladné záväzné stanovisko investičnému zámeru nevydal.“

 

Vysvetlenie JKB Media s.r.o. k zrušeniu verejnej prezentácie: POLYFUNKČNÉ DOMY – SUMBALOVA – Karlova Ves: „Komisia výstavby a územného plánu Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves sa dňa 2.9.2015 oboznámila s projektom TERASOVÉ POLYFUNKČNÉ DOMY – SUMBALOVA a odporučila Miestnemu Úradu pripraviť prezentáciu uvedeného projektu verejnosti. Predpokladali sme, že sa tak udeje po začatí ÚZEMNÉHO KONANIA, po vydaní Stanoviska k Investičnému zámeru Miestnym Úradom MČ Bratislava – Karlova Ves a po vydaní Stanoviska k Investičnému zámeru Magistrátom Hl.m. SR Bratislava. Ďalej sme predpokladali, že sa tak udeje pod hlavičkou MÚ MČ Bratislava – Karlova Ves a teda aj všetky výstupy, záznamy, zápisnice budú spracované a vyhodnocované MÚ MČ Bratislava – Karlova Ves a použiteľné v KONANÍ. Vzhľadom na tieto skutočnosti považujeme verejnú prezentáciu našou spoločnosťou momentálne za predčasnú.

 

JKB Media s.r.o. vo svojom investičnom zámere navrhuje tri identické bytové domy so štyrmi nadzemnými a tromi podzemnými podlažiami, v ktorých má byť umiestnených 39 bytov v nadzemných i podzemných podlažiach. Súčasťou projektu je návrh 92 parkovacích miest, z ktorých je 54 miest umiestnených v hromadných garážach a 38 miest na pojazdných strechách navrhnutých stavieb a na teréne.

V súčasnosti v Karlovej Vsi priebiehajú rekonštrukcie nájazdovej rampy a chodníka na Ľ. Fullu a prístupovej komunikácie pred gymnáziom L. Sáru. Mestskej časti Karlova Ves sa podarilo na rekonštrukčné práce získať dotáciu vo výške 22 013 eur z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja.  

Realizácia projektu prebieha od 1.7. do 30.11 2015.

Prístupová komunikácia pred rekonštrukciou: 

sara1ň

 

Prístupová komunikácia po rekonštrukcii: 

sara2

Pozvanka MiR_07-2015_10_13

UPOZORNENIE – JKB Media s.r.o. v piatok podvečer odvolala verejnú prezentáciu projektu Terasové polyfunkčné domy – Sumbalova.

 

JKB Media s.r.o. si Vás dovoľuje pozvať na verejnú prezentáciu:

 

projektu – investičného zámeru – „Terasové polyfunkčné domy SUMBALOVA“

  

organizovanú JKB Media s.r.o. na základe doporučenia Komisie výstavby a územného plánu Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, ktorá sa bude konať dňa 

 

14.10.2015 (streda) o 17:00 v Karloveskom Centre kultúry,  Molecova 2, 841 04 Bratislava – Karlova Ves

 

Vítame účasť všetkých obyvateľov

 

TITULKA

Miestny úrad Karlova Ves pozýva občanov na prvé Diskusné fórum o parkovaní v Karlovej Vsi.

Termín: 12.10 o 17:00 vo veľkej sále KCK na Molecovej 2

Dňa 30,.9.9 2015 bola slávnostne odovzdaná do úžívania rekonštrukcia hygienických zariadení a príslušenstva na dvoch poschodiach spojenej školy Tilgnerova (2x chlapci, 2x dievcata a 2x miestnosti pre upratovacky)

 

Rekonštrukčné práce sa začali 18. augusta a skončili posledný septembrový deň 30.9.2015. V súčasnosti prebieha taktiež rekonštrukcia dalších hygienických zariadení na ZŠ Majerníkova 60 a čoskoro bude ukončená. Rekonštrukcie sú realizované vďaka prostriedkom vyčleneným z tohtoročného rozpočtu mestskej časti.

 

[Best_Wordpress_Gallery id=“5″ gal_title=“zachodky“]

 

03_SS_Tilgnerova 24SS_Tilgnerova