menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

VZN č. 8/2015

VZN č. 7/2015

00-Pozvanka 10MiZ-2015-12-21-2MIM

Pozvánka na 9. zasadnutie (2. mimoriadne) Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Karlova Ves

Miestny úrad MČ Bratislava Karlova Ves v spolupráci s OZ Milúšik s pomocou grantu Bratislavského samosprávneho kraja zakúpil umelý trávnik na dopadové plochy pod preliezačkami v MŠ L. Sáru. Umelý trávnik bude plniť ochrannú funkciu pred vážnym úrazom pri páde detí pri hre na preliezačkách. Takto zabezpečiť preliezačky bola požiadavka rodičov detí umiestnených v tejto škôlke a učiteľov.

Bratislavský samosprávny kraj finančne podporil túto aktivitu v rámci výzvy „50 Centov na obyvateľa“ .

Po dokončení bytových domov na Dlhých Dieloch v čase funkčného odbobia predchádzajúcich starostov v časti medzi ulicami Kresánkova, Vincenta Hložníka a Albína Brunovského zostal priľahlý stavebný pozemok neupravený a nebezpečný pre pohyb obyvateľov. Keďže investor už nebol ochotný pozemok uviesť do vyhovujúceho stavu a vtedajšie vedenie MČ Bratislava Karlova Ves to nepovažovalo za svoju prioritu, obyvateľom nových bytov nezostalo nič iné iba vlastnými silami postupne meniť svoje okolie. Založili si občianske združenie Susedia Sami Sebe aby mohli realizovať premenu svojho okolia podľa svojich predstáv. Svoje predstavy pretavili do projektu „Zelená oáza“. Cieľom projektu je zrevitalizovanie pozemku na sídlisku Dlhé Diely v časti medzi ulicami Kresánkova, Vincenta Hložníka a Albína Brunovského a následne vybudovanie verejnej oddychovej zóny pre obyvateľov sídliska.

 

Za 4 roky občianske združenie vykonalo množstvo aktivít s cieľom revitalizácie pozemku. Skládku stavebného odpadu vyčistilo, urobili terénne úpravy, naviezli viac ako 300 m3 kvalitnej zeminy a vysiali trávnik. Dnes je na mieste zanedbaného pozemku vytvorený základ pre „Zelenú oázu“ – oddychovú zónu pre obyvateľov sídliska. Poslednou aktivitou bola výstavba chodníka. Táto výstavba bola z väčšej časti financovaná z dotácie z BSK. O dotáciu BSK požiadala MČ Bratislava – Karlova Ves v spolupráci s občianskym združením Susedia Sami Sebe, ktoré výstavbu chodníka iniciovalo.

 

MČ Bratislava Karlova Ves nemusela na výstavbu chodníka minúť vlastné rozpočtové prostriedky a občania sú o čosi spokojnejší so svojim bývaním na Dlhých Dieloch.

 

V nasledujúcom období bude pribúdať v okolí chodníka zeleň, o čo sa postarajú spoločnými silami obyvatelia tejto časti a MČ.

Susedia Sami Sebe - Zelena oaza - chodnik 2015

Susedia Sami Sebe – Zelena oaza – chodnik 2015

Susedia Sami Sebe - Zelena oaza - chodnik 2015

Susedia Sami Sebe – Zelena oaza – chodnik 2015

Susedia Sami Sebe - Zelena oaza - chodnik 2015

Susedia Sami Sebe – Zelena oaza – chodnik 2015

Susedia Sami Sebe - Zelena oaza - chodnik 2015

Susedia Sami Sebe – Zelena oaza – chodnik 2015

 

Karloveský vodácky klub Tatran je jedným zo štyroch ocenených na slávnostnom odovzdávaní cien Fénix za obnovu a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky.

 

Medzi inými získal Fénixa vytvoreného sochárom Stanislavom Mikušom aj karloveský vodácky klub Tatran za komplexnú obnovu športového klubu v bratislavskej Karlovej Vsi. Drevená lodenica na brehu Dunaja bola postavená v roku 1935 v tvare pirátskej lode. Funkcionalistický objekt s kapacitou skriniek a lodí pre 200 členov zničila povodeň. Od roku 2007 je NKP a vlani ju obnovili.

 

„Táto cena hodnotí subjekty, ktoré zabezpečili obnovu. Oceňujeme vlastníkov, ale náš záujem je, aby záchrana sa stala za pomoci pamiatkarov, architektov a ďalších odborníkov. Slovensko disponuje veľkým množstvom kultúrnych pamiatok, preto ich záchrana je dôležitá. Odmenili sme aj dva veľké podniky za príkladnú starostlivosť o svoje pamiatky,“ v príhovore uviedol štátny tajomník MK SR Ivan Sečík.

 

Deväťčlenná porota rozhodla o udelení dvoch čestných uznaní pre firmy. Túto cenu získala Bratislavská vodárenská spoločnosť za sprístupnenie a popularizáciu NKP Vodárenské múzeum – Prvá parná čerpacia stanica mestskej vodárne s areálom na Devínskej ceste. Objekt z roku 1886 priniesol do Bratislavy prvý verejný vodovod. Po komplexnej obnove je z neho múzeum, NKP je od roku 1985.

 

(Text čiastočne z TASR)

 

 

Pozvanka 09MiZ-2015-12-15

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves s pomocou grantu Bratislavského samosprávneho kraja a zástupcov miestnej komunity vybudovala v priebehu novembra 2015 nové ihrisko pre „street workout“ pre staršiu mládež a dospelých.

 

Ihrisko, vybudované z podnetu zástupcov miestnej komunity žijúcej na Dlhých Dieloch, je umiestnené na voľnom priestranstve medzi ulicami Kresánkova, Vincenta Hložníka a Albína Brunovského na Dlhých Dieloch. Je to jedno z mála ihrísk v rámci MČ Bratislava – Karlova Ves určených pre staršiu mládež a dospelých.

 

Finančne na realizáciu ihriska prispeli okrem Bratislavského samosprávneho kraja aj miestny úrad MČ Bratislava – Karlova Ves a miestni obyvatelia. Zemné a prípravné práce zrealizoval miestny úrad vlastnými zamestnancami a inštalácia street workout náčinia bola zabezpečená externou firmou.

 

Projekt pol finančne podporený BSK v rámci výzvy „50 centov na obyvateľa“, ktorá bola vyhlásená v júni tohto roku.

 

20151209_093145 20151209_092954

Zrušenie obchodnej verejnej súťaže

Dohoda o ukončení nájmu nebytových priestorov č. 0360334309 zo dňa 31.3.2009

 

ZUŠ Kresánka pripravila na posledný mesiac roka bohatý vianočný program, ktorý začína už dnes 2.12 v Zrakadlovej sieni Primaciálneho paláca a skončí 18.12 v kostole Narodenia Márie Panny na Dlhých Dieloch.

 

 

 

ZUSKresankaAdvent