tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

V Karlovej Vsi sa 5. marca súbežne s parlamentnými voľbami uskutoční obecné referendum. Vo štvrtok návrh na uskutočnenie referenda schválili poslanci a Karlovešťania sa tak budú mať možnosť vyjadriť k týmto dvom otázkam:

1.Súhlasíte so zavedením rezidenčného parkovania, pri ktorom dôjde k výraznému zníženiu počtu vyhradených parkovacích miest na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves?

2. Súhlasíte so zákazom prevádzkovania hazardných hier na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves?

 

V najbližších dňoch zverejníme doplňujúce informácie k referendu aj k jednotlivým otázkam.

Crafting the Discourse inside your Dissertation which may Make an impression one of your Individuals

If you’re executing unique investigative give good results, then you’re most likely with the IMRAD product (arrival, methodology, successes, and discourse) to publish your thesis or dissertation. If that’s the way it is, your conversation will probably be the spot where you take a look at your outcome and make clear their importance. It’s the particular various meats within your old fashioned paper: this is actually the chance to produce a disagreement why the job you’ve exhausted very much time on concerns. (viac…)

Všeobecne záväzne nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 1/2016 zo dňa 28.1.2016 o organizácii miestneho referenda

Učitelia z karloveských škôl, ktoré sa zapojili do štrajku, na zajtra (štvrtok 28.1.) zorganizovali verejno-prospešnú aktivitu: Začnime s poriadkom!, počas ktorej upracú náučný chodník na Devínsku Kobylu. 

Zraz je vo štvrtok: 28.1. o 10.00 na dopravnom ihrisku ZŠ Karloveská 61. Vítaní sú všetci rodičia (ktorí môžu v rámci dopoludnia), starí rodičia, žiaci, študenti a pedagógovia karloveských škôl. Odporúča sa pracovné a teplé oblečenie.

 

 

Prvé číslo oficiálnych novín nájdete oddnes vo svojich poštových schránkach a taktiež v elektronickom formáte .pdf na tomto mieste:

https://www.karlovaves.sk/karlova-ves-noviny/

 

Prajeme vám príjemné čítanie a tešíme sa na vašu spätnú väzbu a názory. Redakciu môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu na redakcia@karlovaves.sk

Pozvánka na 11. zasadnutie (3. mim.) Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Pozvánka na 10. zasadnutie (3. mimoriadne) Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Karlova Ves

 

Karloveská knižnica v spolupráci s OZ Femina – klub slovenských spisovateliek pozýva na literárne pásmo o láske v súčasnej literatúre s p. V. Valachovičovou – Ryšavou, O. Duhanovou, T. Jaglovou, M. Mesárošovou a J. Šimulčíkovou. Vstup voľný.

 

Podujatie sa uskutoční 19. 2. 2016 o 10:30

Tešíme sa na vašu účasť.

Do štrajku sa od 25.1.2016 z mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zapoja tri školy:

– ZŠ Karloveská 61 (34 pedagogických a odborných zamestnancov),
– ZŠ Majerníkova 62 (36 pedagogických a odborných zamestnancov),
– ZŠ Veternicova 20 sa do štrajku nezapojí,
– SŠ Tilgnerova 14 (podpísaných je 64 učiteľov).

 

fastessaysonline.co.uk analysis: top agency to acquire college papers readily and on schedule

Will you be troubled on how to complete complex college projects? fastessaysonline.co.uk grants you all-round remedies that can help you gain higher grades. (viac…)

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže na nebytové priestory – Školský bufet v ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava

Kontajnery HUMANA určené na zber použitého šatstva sú v roku 2016 uložené na týchto miestach:

 

 

 

 

 

 

 

Miesta uloženia kontajnerov HUMANA, Karlova Ves

1. Sekulská, pri ZUŠ na parkovisku

2. Karloveská, pri obchode Samoška

3. F.Kostku, pri parkovisku na rohu

4. Baníková 36 – bývalá zástavka

5. Janotova 12 – pri kontajneroch

6. L.Sáru – Molecova, pri kontajneroch ( KCK)

7. Segnerova 2, pri stánku

8. Tilgnerová 1 – pri nadchode

9. Borská – OD Centrum, oproti pošte, vedľa automatu na mlieko – 2ks

 

Miesta uloženia kontajnerov HUMANA, Dlhé Diely

1. Majerníková, Pribišova – pri Bille, 2ks

2. Majerníková 36 – na rohu pri ceste

3. Beniakova 3 – pri parkovisku

4. Veternicova 1 – pri kríkoch na chodníku

5. Hlaváčiková 28 – pri kontajneroch

6. Matejková – pri ceste pri Polícií

7. H.Meličkovej 19/A a 21 – pri kontajnerovom stojisku

 

Zoznam v .pdf Humana