tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Dňa 5. februára 2016 nás vo veku 79 rokov opustil herec Leopold Haverl. Mestská časť Bratislava-Karlova Ves sa pripája ku kondolenciám a vyjadruje úprimnú sústrasť všetkým smútiacim a pozostalým.

 

Leopold Haverl bol karloveským rodákom a v Karlovej Vsi aj vyrastal. Jeho strýko Jozef Štefček bol vedúcim a režisérom Divadelného krúžku dobrovoľníckeho hasičského zboru v Karlovej Vsi. Leopold Haverl bol od roku 1967 členom činohry SND v Bratislave, účinkoval v desiatkach filmov a seriálov.

 

haverl moznost 1

V Karlovej Vsi sa 5. marca súbežne s parlamentnými voľbami uskutoční obecné referendum. Vo štvrtok 28.1. návrh na uskutočnenie referenda schválili poslanci a Karlovešťania sa tak budú mať možnosť vyjadriť k týmto dvom otázkam:

 

 

 

 

1.Súhlasíte so zavedením rezidenčného parkovania, pri ktorom dôjde k výraznému zníženiu počtu vyhradených parkovacích miest na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves?

 

2. Súhlasíte so zákazom prevádzkovania hazardných hier na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves?

 

Zoznam volebných okrskov si môžete pozrieť tu

Namietkova_kancelaria_referendum_aktualne

Všeobecne záväzné nariadenie o organizácii miestneho referenda nájdete tu

 

NOVÉ:

 

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves v spolupráci s Národnou transfúznou službou (NTS) zorganizovala v piatok 12. februára prvý hromadný odber krvi v tejto mestskej časti.

 

Celkovo o darovanie krvi prejavilo záujem tridsaťjeden občanov. Lekárskou prehliadkou nakoniec úspešne prešlo sedemnásť záujemcov, ktorí spolu darovali viac než sedem litrov krvi.

 

Darcovskej akcii organizovanej na miestnom úrade sa tiež podarilo prilákať veľa prvodarcov. Až dve tretiny z darcov prišli darovať najvzácnejšiu tekutinu prvýkrát. Medzi darcami boli aj zamestnanci úradu a štyria poslanci miestneho zastupiteľstva. Jedna darkyňa na karloveskom odbere obdržala Zlatú Janského plaketu za tridsiaty bezplatný odber krvi.

 

Všetci darcovia obdržali ako pozornosť ročnú permanentku do Filmového klubu Kamel

 

IMG_6175 (Copy)

IMG_6179 (Copy)

IMG_6180 (Copy)

IMG_6181 (Copy)

IMG_6182 (Copy)

IMG_6187 (Copy)

IMG_6189 (Copy)

IMG_6190 (Copy)

IMG_6199 (Copy)

IMG_6203 (Copy)

 

Zdraví ľudia, ktorí sú vo veku od 18 – 60 rokov budú môcť vykonať v piatok 12. februára 2016 predpoludním šľachetný čin, darovať svoju krv. Mestská časť Bratislava – Karlova Ves v spolupráci s Národnou transfúznou službou (NTS) pripravila prvý hromadný odber krvi v tejto mestskej časti. Vzácnu tekutinu budú môcť darovať nielen viacnásobní darcovia, ale aj tí, ktorí krv ešte nedarovali.

 

Darovať krv môže ktokoľvek, v piatok 12. februára 2016, v čase od 8. do 11. hodiny na Miestnom úrade Bratislava-Karlova Ves na Námestí sv. Františka 8 v Bratislave. Na odbere sa zúčastnia aj zamestnanci úradu, miestni poslanci a žiaci karloveských škôl,“ povedala vedúca Oddelenia kultúry na Miestnom úrade v Karlovej Vsi Adriána Majka.

 

Každý darca musí mať pri sebe občiansky preukaz a kartičku poistenca. Darovať krv môžu ľudia vo veku 18 do 60 rokov. Pravidelní darcovia do veku 65 rokov. NTS odporúča darcom, aby pili večer pred odberom a aj ráno čo najviac tekutín. Večera pred odberom by mala byť ľahšia a diétnejšia. Vhodná je konzumácia pečiva, medu, ovocia či zeleniny.

 

Viac informácií môžete získať na iveta.konyckova@karlovaves.sk alebo na čísle 0940 634 126.

Živelné parkovanie môže zastaviť až rezidenčné parkovanie

 

Skončí sa katastrofálny problém s parkovaním v Karlovej Vsi? Dokedy budú Karlovešťania doplácať parkovacími kapacitami na ľudí bez trvalého pobytu? Parkovacie miesta každý večer okupujú autá zo všetkých kútov Slovenska. Môže sa to zmeniť. Rezidenčný systém parkovania zoberie úzkej skupine 1700 ľudí privilegované vyhradené parkovanie. Poslanci Karlovej Vsi sa rozhodli, že situáciu budú mať v rukách samotní Karlovešťania. Predtým, ako rozhodnú v referende, sme položili dôležité otázky o rezidenčnom parkovaní dopravnej inžinierke mestskej časti Bratislava-Karlova Ves Tatiane Kratochvílovej.

 

IMG_0328

Tatiana Kratochvílová

 

Čo je to rezidenčné parkovanie?

Je to parkovanie, pri ktorom zvýhodníme obyvateľov s trvalým pobytom v Karlovej Vsi. Súčasťou systému bude vyznačenie parkovacích miest, vodorovné a zvislé dopravné značenie a možnosť parkovania pre rezidentov 24 hodín denne.

 

Kto bude mať rezidenčnú kartu?

Nárok na rezidenčnú kartu bude mať každá domácnosť, v ktorej žije aspoň jedna osoba s trvalým pobytom v Karlovej Vsi, ktorá dovŕšila 18 rokov, je držiteľom vodičského preukazu a má vzťah k motorovému vozidlu. S touto kartou bude môcť obyvateľ zaparkovať kdekoľvek v rámci Karlovej Vsi. Ak teda pôjde napríklad na poštu, môže využiť na parkovanie rezidenčné miesta v jej blízkosti.

 

Ak si kúpim rezidenčnú kartu, budem mať istotu, že zaparkujem v lokalite, kde bývam?

Áno, prvé auto v domácnosti zaparkuje vodič v každom prípade vo svojej lokalite.

 

Keď dôjde v Karlovej Vsi k zmene parkovania na rezidenčný systém, aký bude podiel rezidenčných a voľných miest na parkovanie?

Všetky miesta budú súčasťou rezidenčného systému. Voľné parkovanie v nočných hodinách nebude umožnené.

 

Aká bude cena rezidenčnej karty?

Budeme presadzovať, aby naši obyvatelia platili za celoročnú rezidenčnú kartu maximálne 20 eur.

 

Pre koľko áut bude slúžiť rezidenčná karta?

Na jednu rezidenčnú kartu môže občan zaparkovať jedno motorové vozidlo.

 

Bude rezidenčná karta prenosná?

Nie, rezidenčná karta bude viazaná na konkrétne motorové vozidlo. Rezident musí preukázať vzťah k vozidlu, inak by to bola prenosná karta. Nevedeli by sme skontrolovať, či ju nepoužíva napríklad nájomca bytu bez trvalého pobytu.

 

Sú obyvatelia, ktorí majú v Karlovej Vsi trvalý pobyt, nemajú vlastné auto, ale parkujú so služobným autom. Ako budú môcť vyriešiť svoje parkovanie po zavedení rezidenčného systému?

Stačí, ak nám preukážu vzťah k autu. Teda že ide o služobné auto, ktoré Karlovešťan používa aj na súkromné účely. Niektorí zamestnanci to majú uvedené priamo v pracovnej zmluve, že služobné auto používajú aj súkromne.

 

Ako budú parkovať obyvatelia, ktorí nemajú trvalý pobyt v Karlovej Vsi, ale vlastnia tu nehnuteľnosť alebo firmu? Budú mať nárok na rezidenčnú kartu?

Ak to parkovacie kapacity danej lokality umožnia, budú si môcť zakúpiť abonentskú kartu, podobne ako právnické osoby. Abonentská karta bude stáť minimálne 10-násobok základnej sadzby. Chceme motivovať ľudí, aby si k nám prihlásili trvalý pobyt.

 

Kde budú parkovať ľudia bez trvalého pobytu v Karlovej Vsi?

Mimo rezidentských zón. Ak to parkovacie kapacity danej lokality umožnia, budú môcť nerezidenti s abonentskou kartou parkovať v rezidentskej zóne.

 

Ako to bude vyriešené s návštevami?

Domácnosť s rezidenčnou kartou dostane bezplatne aj celodennú parkovaciu kartu pre svoju návštevu. Ľudia bez trvalého pobytu budú za parkovanie platiť individuálne, pre nás sú prioritní obyvatelia s trvalým pobytom.

 

Koľko vyhradených parkovacích miest zostane? Podľa akých pravidiel sa budú vyberať tie, ktoré sa zrušia a tie ktoré zostanú?

Vyhradené parkovacie miesta budú zachované iba pre ťažko zdravotne postihnuté osoby. Konečné znenie pravidiel a definitívne podmienky parkovacej politiky schváli zastupiteľstvo.

 

Vybudujú sa v rámci rezidenčného parkovania nové parkovacie miesta?

Prostriedky vyzbierané za parkovanie pôjdu prioritne do budovania nových parkovacích miest.

 

Bude sa Karlovešťanom po zavedení rezidenčného parkovanie parkovať lepšie?

Zavedením rezidenčného parkovania dôjde k výraznému zníženiu vyhradených parkovacích miest. Tým sa zväčší počet voľne dostupných parkovacích miest v zóne a prístup k parkovaniu bude spravodlivejší. Pre osoby s trvalým pobytom v Karlovej Vsi a pre prvé auto v domácnosti, by mal byť nový systém výrazne lepší ako súčasný stav. V opačnom prípade by nemalo zmysel danú zmenu zavádzať. Referendom chceme získať názor obyvateľov. Diskusia s odborníkmi aj verejnosťou však bude pokračovať aj po ňom. V sobotu 5. marca 2016 ľudia rozhodnú, či chcú zachovať súčasný zlý a nespravodlivý systém, alebo uprednostnia nové rezidenčné parkovanie, ktoré zvýhodní obyvateľov našej mestskej časti.

Pozvánka na 12. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

OZ Krúžky v škole v rámci rozšírenia svojich aktivít organizuje „Krúžkový jarný tábor pre deti“ vo všetkých bratislavských mestských častiach. Najbližší tábor pre deti z Karlovej Vsi bude priamo na škole ZŠ Karloveská 61.

Formou denného tábora chce OZ Krúžky dať rodičom alternatívu zmysluplne stráveného voľného času ich detí v období jarných prázdnin.

Viac informácií nájdete na http://www.kruzkyvskole.sk/

Oznamenie_o_zacati_stav.konania_Dostavba_arealu_Westend_Crossing_Spodna_stavba

Zverejnenie_informacie_Dostavba_arealu_Westend_Crossing_Spodna_stavba

Bratislava-Karlova Ves sa pustila do boja s nelegálnymi reklamnými stavbami. Za prvých desať kusov udelila reklamnej spoločnosti Akzent BigBoard pokutu vo výške 2.500 eur. Sankcie hrozia viacerým spoločnostiam, ktoré postavili v Karlovej Vsi svoje reklamné stavby bez platného povolenia. Na výzvu mestskej časti zareagovala spoločnosť Gryf, ktorá odstránila svoje tri billboardy v areáli Základnej školy Alexandra Dubčeka na Majerníkovej ulici. Existencia reklamných plôch v areáloch škôl a škôlok je pre Karlovu Ves neprípustná.

 

Karlova Ves postupne nariadi vlastníkom všetkých nelegálnych billboardov, ktorí nesplnili zákonom stanovené podmienky, aby ich odstránili. Náklady na odstránenie zaplatí vlastník reklamnej stavby. Nelegálne reklamné stavby musí zlikvidovať v celom rozsahu, vrátane základov,“ upozornila starostka mestskej časti Bratislava-Karlova Ves Dana Čahojová. Samospráva aktuálne rozhoduje o pokutách pre vlastníkov ďalších 120 nelegálnych billboardov. Časť z nich stojí na mestských pozemkoch, preto Karlova Ves víta zámer primátora Iva Nesrovnala regulovať množstvo reklamných stavieb na území mesta.

 

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves postupuje pri udeľovaní pokút podľa stavebného zákona, ktorý stanovuje pevnú sadzbu pokút za nelegálnu reklamnú stavbu podľa jej rozmeru. Ak má informačnú plochu menej ako tri metre štvorcové, samospráva udelí reklamnej spoločnosti pokutu vo výške 150 eur. Pri informačnej ploche od troch do dvadsiatich metrov štvorcových sankciu 250 eur, pri rozlohe reklamnej stavby s informačnou plochou nad 20 metrov štvorcových je sankcia 450 eur. Udeľovanie pokút zo strany Karlovej Vsi nie je cieľom, ale jedným z krokov v boji s nelegálnymi reklamnými stavbami.

Buy Dissertations Online Is Now So Easy

Ideal in essay citations phd dissertation dedications.

Essays fumigacion de ratas arena hey there day time poem study essays 5 paragraph story essay.

Paryavaran ka mahatva essay penning angelcare screen descriptive essay essay with regards to the trail of tears cherokee your physician 1991 film essay.http://scholarshipessay.org/

Deindividuation essay journalist dissertation for mba essays on the hunt for reddish october essay try things out in unique social earth.

Business clash essay ethnobotanical evaluation records glowing blue coat education liverpool admissions essay to obliterate a mockingbird essay significance of pets or animals, architektur collection beispiel essay in instances where should i see personally upon 2 decades essay writing articles mla manual for writers of study documents 7th release on the net applies and abuses of social networking essay essay help for adoration as opposed to dread los angeles mort et le mourant dissertation typical values are insignificant present day environment essays on abortion tactical alliance essay unc mindset groundwork newspapers scientific studies report on enthusiasm and production concise essay on teenager labour in nepal mojaza. (viac…)

Každodenné dopravné problémy, rapídny nedostatok parkovacích miest, ale aj zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov. Aj tieto výzvy čakajú dopravnú inžinierku Tatianu Kratochvílovú. Od 15. februára 2016 začne pôsobiť na Miestnom úrade v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na Oddelení dopravy a životného prostredia.

 

Karlova Ves je podľa dopravnej inžinierky špecifická najmä komplikovaným parkovaním. „Mestská časť ho musí riešiť prioritne,“ ubezpečila Tatiana Kratochvílová. Špecifickou v Karlovej Vsi je aj električková doprava, ktorá je nosným systémom MHD. Po jej modernizácií, ktorá by sa mala začať tento rok, sa jej atraktívnosť podľa nej ešte zvýši.

 

Tatiana Kratochvílová je rešpektovanou odborníčkou v oblasti dopravy a bude garantom riešenia najpálčivejšieho problému Karlovej Vsi, ktorým je parkovanie. Naším cieľom je obsadenie úradu kvalifikovanými odborníkmi a zároveň ľuďmi s vysokým morálnym kreditom. Sme radi, že sa stane súčasťou nášho tímu,“ povedala starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

 

Najzávažnejším problémom v doprave je podľa Tatiany Kratochvílovej bezpečnosť chodcov, ktorí sú najzraniteľnejší. „Vzhľadom na to, že najviac frekventovanou je križovatka Karloveská – Molecova, s čím súvisí aj dopravná nehodovosť, považujem za potrebné venovať sa hlavne tejto križovatke,“ uzavrela Tatiana Kratochvílová.

 

Tatiana Kratochvílová má 56 rokov, je vydatá a má dve deti. Pôsobila ako riaditeľka sekcie dopravy na Magistráte hl. mesta SR Bratislavy, pracovala aj ako vedúca oddelenia dopravy v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Väčšinu svojho profesionálneho života pracovala pre bratislavskú dopravu.

 

Tatiana_Kratochvilova_sita_jan_slovak

Zdroj: SITA/Ján Slovák