menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

The whole process of Growing an enterprise towards a New Spot Luo (2009) outlined corporation development as the process of increasing the size of the daily pursuits for a organization by sometimes adding a brand-new choice of products or services or establishing branches in new geographical sites. The need to investigate new conflicts in one additional markets becomes driven in a need to capture larger revenue results, attain markets prominence, and enjoy multiplied economic systems of scale. Most reports have created a large number of companies are required to look for substitute areas subsequent rigid and fraudulent rivalry in their domestic locations. Additional, over-crowding of competitors in domestic industry threatens online business development, extension, and production (Hess, 2012). Hence, businesses opt for unusual market segments as one of the practical approaches to the decreasing profits. Supplied the value of the process, it is crucial for your going businesses to conducting a detailed groundwork upon the predominant economical environments and political elements through the suggested advertise. Along the way of growing a small business right new zone, it is very important for this control to recognise the monetary forces within a region. Strauss (2013) determined economical balance being a important component to endeavor advancement. Specially, Strauss asserted that total price solidity, positive fiscal and financial policy, and swap charge certainty can be significant determinants of a industry extension routine. (viac…)

Democracy because the worst type of government

Abstract

Democracy can be a partisan product for electing and changing the federal government via costless and truthful polls, there’s lively involvement within the populaces, protection of the human rights of all citizens and there is a rule (viac…)

E-trade: Its innovations and future points of views

E-trade is identified as whatever organization dealing that requires transmission of info through the internet. It offers a variety of commercialized things to do, from retailing websites, to commercial change of products or services. Now, e-commerce is regarded perhaps the most substantial attributes around and also earned many recognition, particularly as a result of globalization. It facilitates consumers to routinely swap goods and share companies with no need of time as well as long distance limits. (viac…)

Oznámenie zámeru prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa – nebytové priestory na Perneckej ul. žiadateľovi Sociálna poisťovňa

Už zajtra, v piatok o 18:00 sa v Kameli odohrá veľký koncert populárnej hudby v podaní umelcov zo Základnej školy Jozefa Kresánka. 

koncert popularnej hudby

POP SPRING 2016

Koncert populárnej hudby

11. marec 2016 o 18.00 h. KCK, Molecová ulica

Program:

István Örkény  Šport 1 Eva Budinská LDOped. M.Čertík

Jack Keller One Way Ticket Nina Boldocká 3.r. ped. V.Konečná

Little Dreydl Nina Wagnerová 1r./NS

Justína Havlová 4.r./NS ped. E.Grežďová

Džíny: Lucie Vondráčková TO 1r./NS choreografia a ped. H. Kopecká

„SOS“ Marek Zitta 1r./NS ped. A. Buranovská

B.Anderson: Gimme, gimme, gimme,  Samuel Macháč 3.r./II.st. ped. V. Farkašová 

Marija Šerifovič: Molitva Lara Lajčáková 1.r./NS ped. E.Poláková

Eric Clapton: Tears in Heaven                Lukáš Šatura, 2./II.st. ped. M.Kukumbergová

Carl Mahr: Foxtrot -serenade  Artur Hric 2.r./II.st.

Marek Dvorsky 4.r./NS ped. V. Farkašová 

Celso Machado: Ciranda, Frevo                  Gitarové kvarteto:

                                                                       Barbora Rozkopalová, 2./II. st.

                                                                       Alžbeta Belanská, 3./II. st.

                                                                       Katarína Bohmová, 1.r./ ŠPD

Rosa Maria Pokorná 4./II. st. ped. Kukumbergová

Tanečná choreografia „Jarné čaro“ TO 3.r. / II. st. ped. Banásová .

G. M. Rodrigues: La Cumparsista Violončelové trio :

Ján Rosina, Justína Nováková,

ped. Vlasta Rončkievičová, Alena Hučková klavír

István Örkény:Šport 2 Eva Budinská LDOped. M. Čertík

J.Dvořák: Jazzova etuda c.1 Tomáš Boďa – klavír ped. K. Demáčková
Rosa Marie Pokorná-basa 2 r./II st. ped. P. Kušík
Maroš Boďa – bicie nástroje 3 r./II.st.ped.M.Slávka

Sweet Lorraine (Cliff Burwell) Andrej Benč 3.r./II.st. ped. P. Machálek

BB King: „Three o’clock blues“ Maxim Vergeichyk – 2./ŠPD el. Git. ped.M.Matejka
Matej Fekiač – 2./ŠPD bas. gitara ped. P.Kušík

Martina Čulíková – 4./II. bicie nástr.ped. J.Šušaník
Damian Szabó – klávesy (a.h.)

LDO István Örkény – Šport 3 Eva Budinská LDO ped. M. Čertík

 

Chameleon Band:umelecký vedúci Erik Rothenstein 

Baby Blues

Herbie Hancock Watermelon man

Herbie Hancock – Cantaloupe Island

Sax :Marek Piršel,  Michal Hučko, Maria Melicherčíková, Katka Nogeová, Naďa Balecenková, Flauta: Filip Dinuš, klavir: Daniel Bobok, basgitara: Matej Fekiač,

bicie nástroje: Maroš Boďa, Martina  Čuliková , trombón: Martin Melicherčík

 

New B-and FOR BA: umelecký vedúci Peter Štrpka

Birdland

Feeling Good: spev Táňa Hudecová

Sweet Home Chicago

New Band:

Pavol Machálek – klavir, Vadim Ramacsay- gitara, Lenka Matejčíková- basgitara, Nino Buran – bicie nástroje, Martin Melicherčík – trombone

FOR BA:

Marta Husseinová- alt sax., Peter Čaniga– alt sax., Deborah Jendruchová – tenor sax.,

Alexandra Glebocká – tenor sax., Slavomír Melicher – baryton sax.,

Eva Husseinová – trombone, Ruth Jendruchová – trombone, Barbora Pomsárová – trúbka, Honzík Marciš – trúbka

István Örkény – Šport 4 Eva Budinská LDO ped. M.Čertík

 

Dôkladná analýza kapacít základných škôl (ZŠ) v Karlovej Vsi ukázala, že všetkých 188 žiakov zo ZŠ Veternicová bude možné umiestniť do zvyšných troch ZŠ, ktoré má mestská časť Bratislava-Karlova Ves vo svojej pôsobnosti. Analýzu voľných kapacít vypracovala mestská časť v spolupráci s riaditeľmi škôl. Voľné kapacity počítajú aj s prípadným nárastom počtu žiakov v nasledujúcich školských rokoch.

V súčasnosti prebiehajú rokovania s riaditeľmi škôl aj o možnosti presunu celých triednych kolektívov v záujme zachovania kontinuity vzťahov medzi žiakmi jednotlivých tried,“ vysvetlila starostka mestskej časti Bratislava-Karlova Ves Dana Čahojová. Doplnila, že úlohou Rady školy aj riaditeľky ZŠ Veternicova je, aby rodičov informovali o možnosti bezproblémového premiestnenia žiakov od nového školského roku.

Deťom budú od septembra k dispozícií ďalšie tri základné školy, ktorých zriaďovateľom je mestská časť. Ide o ZŠ Alexandra Dubčeka na Majerníkovej ul. 62, ZŠ na ulici Karloveská 61 a Spojenú školu na Tilgnerovej ul. 14. Pripomeňme, že zámer zrušenia ZŠ Veternicová schválili miestni poslanci po dôkladnej analýze dlhodobo nepriaznivých ukazovateľov Dôvodom bol dlhodobý pokles záujmu o túto školu zo strany rodičov. Za desať rokov klesol počet žiakov zo 456 na 188. Škola nedokáže zaplatiť mzdy zamestnancov ani prevádzkové náklady.

Foto: bratislavaden.sk

Obyvateľom západnej časti Bratislavy bude k dispozícií nové pracovisko Sociálnej poisťovne. Ľudia z Karlovej Vsi, Dúbravky, Devína, Devínskej Novej Vsi, Lamača či Záhorskej Bystrice nebudú musieť cestovať do Sociálnej poisťovne v centre hlavného mesta. Nové pracovisko v Karlovej Vsi bude otvorené v prvej polovici roka 2016.

 

 

Nová pobočka Sociálnej poisťovne uľahčí vybavovanie potrebnej sociálnej agendy obyvateľom Karlovej Vsi priamo v mieste ich bydliska. Na jednom mieste si vybavia dôchodky, dávky prípadne odvodovú agendu,“ povedala starostka mestskej časti Bratislava-Karlova Ves Dana Čahojová. Lokalita je dobre dostupná aj mestskou hromadnou električkovou dopravou.

 

Sociálna poisťovňa dnes pôsobí v Bratislave na štyroch miestach. Ústredie je situované na Ulici 29. augusta, pobočky a pracoviská sú na Záhradníckej 31, Záhradníckej 153 a Kutlíkovej 17. Nové pracovisko v Karlovej Vsi bude na ulici Pernecká, teda zo zadnej strany Miestneho úradu.

Miestna knižnica Karlova Ves

1.- 2. apríl 2016

 

Prihlásiť sa môžu deti z Karlovej Vsi, vo veku od 7 -11 rokov

 

 

 

 

Začiatok: piatok 1. 4. 2016 o 19.00 hod.

 

Koniec: sobota 2. 4. 2016 o 8.00 hod., kedy si pre deti prídu rodičia, alebo im dajú lístok, že môžu odísť samé.

 

Kontaktná osoba: p. Anna Labárová, tel. č. 02/ 654 23 528,

 

e- mail: kniznica@karlovaves.sk

 

Vstupenka: dieťa prinesie vlastnoručne nakreslený obrázok znázorňujúci výjav z ľubovoľnej rozprávky H. CH. Andersena

 

Povinná výbava nocľažníka: preukaz poistenca, podpísané vyhlásenie o zdravotnom stave, hygienické potreby, spacák, oblečenie na noc, karimatka, vankúšik, prípadne deka, športová obuv a oblečenie, farbičky, fixky, pero, baterka a dobrá nálada.

 

Jedlo: deti prídu navečerané , alebo si prinesú niečo trvanlivé, čo nepodlieha skaze.

 

Na pitie minerálku, vodu.

 

Bolo by vhodné označiť veci menovkou.

V piatok 4. marca 2016 vo veku nedožitých 70 rokov náhle zomrel generálny sekretár Únie miest Slovenska Marián Minarovič. Rozlúčka sa koná v piatok 11. marca o 11.15 hod. v Krematóriu v Bratislave.

 

Marián Minarovič, spoluzakladateľ, čestný člen a generálny sekretár Únie miest Slovenska od roku 1994 sa narodil 28. mája 1946 v Bratislave. Bol jednou z vedúcich osobností novembrových zmien z roku 1989. Jeho hlavným životným poslaním a posolstvom bol boj za demokraciu, reformu verejnej správy a európske smerovanie Slovenska.

 

Vyštudoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a bol známym maliarom, grafikom, ilustrátorom, pokračovateľom školy Vincenta Hložníka. Za výtvarnú tvorbu získal množstvo ocenení.

 

V rokoch 1990 – 1992 bol spoluzakladateľom a členom Slovenskej rady Verejnosti proti násiliu. Pôsobil ako člen Rady vlády Slovenskej republiky a Československej federatívnej republiky pre národnosti a menšiny a ako člen Rady vlády SR pre informatizáciu.

 

Od roku 1992 pôsobil ako člen skupiny expertov pre stratégiu a rozvoj hl. mesta SR Bratislavy, založil a bol predsedom Fondu kultúry hl. m. SR Bratislavy, zakladateľom a členom Rady fondu životného prostredia hl. m. SR Bratislavy a zakladajúcim členom a viceprezidentom Medzinárodnej spoločnosti J. N. Hummela. Jeho činnosť bola v roku 1999 ocenená Cenou primátora hl. m. SR Bratislavy.

Milí Karlovešťania,

zo srdca Vám ďakujem za neochvejný postoj a presvedčivé vyjadrenie Vášho názoru o prítomnosti hazardných hier v Karlovej Vsi aj na území celej Bratislavy. Svoj názor ste vyjadrili v referende, ale čo je o mnoho dôležitejšie aj svojim podpisom pod Petíciu proti hazardu. Včera sa úspešne zavŕšila vyzbieraním dostatočného počtu podpisov. Vyplýva z nej, že Bratislavčania si tento obchod s ľudským nešťastím neželajú. Nasledovať by malo predloženie záväzného nariadenia o zákaze hazardu primátorom Bratislavy na schválenie poslancom zastupiteľstva Bratislavy. Verím, že sa nenájdu mestskí poslanci, ktorí by si trúfali nevyhovieť tak jednoznačne vyjadrenej vôli obyvateľov Bratislavy.

Dovoľte mi verejne poďakovať za všetku námahu pri zbere podpisov kolegom poslancom, neznámym individuálnym zberačom, mladým dobrovoľníkom v deň volieb aj každému jednému z Vás, ktorý podpisom podporil túto iniciatívu.

Dana Čahojová

Obecného referenda v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves sa zúčastnilo 43 percent oprávnených voličov. Ľudia súhlasili so zavedením rezidenčného parkovania aj so zákazom prevádzkovania hazardných hier. Výsledky ešte nie sú oficiálne, stane sa tak až v utorok popoludní po ich vyhlásení na mimoriadnom zastupiteľstve.

Štyridsaťtri percent oprávnených voličov nie je málo. Nestačí to však na to, aby sme referendum mohli vyhlásiť za úspešné. Z výsledkov je zrejmé, že v otázke hazardu majú naši obyvatelia jasno. Iná situácia je v otázke zavedenia rezidenčného parkovania. Súhlasí s ním väčšina. Avšak počet ľudí, ktorí nie sú naklonení zmene v systéme parkovania, nie je zanedbateľný. Ich názor by nám nemal byť ľahostajný,” povedala starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

Na otázku č. 1 „Súhlasíte so zavedením rezidenčného parkovania, pri ktorom dôjde k výraznému zníženiu počtu vyhradených parkovacích miest na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves?“ možnosť ÁNO zakrúžkovalo 7238 voličov, možnosť NIE zakrúžkovalo 5342 voličov.

Na otázku č. 2 „Súhlasíte so zákazom prevádzkovania hazardných hier na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves?“ možnosť ÁNO zakrúžkovalo 11365 voličov, možnosť NIE zakrúžkovalo 1475 voličov.

Z celkového počtu oprávnených voličov sa referenda zúčastnilo 42,62 % voličov. Na otázku č. 1 odpovedalo „ÁNO“ 55,72 % voličov, „NIE“ 41,12 % voličov. Na otázku č. 2 odpovedalo „ÁNO“ 87,48 % voličov, „NIE“ 11,35 % voličov.

Z celkového počtu voličov 31136, ktorí boli zapísaní v zozname voličov, sa zúčastnilo na hlasovaní a teda celkový počet vydaných hlasovacích lístkov dosiahol 13269. Celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov bol 13224, z neho bolo platných 12991 a neplatných 233.

 

Verejná vyhláška k správnemu konaniu vo veci vyhotovenia programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Ostatné subjekty Bratislava na obdobie rokov 2016 – 2025