menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Chcete si pozrieť aktuálny zoznam psov v Karlovej Vsi, prípadne skontrolovať, či je vo Vašom bytovom dome evidovaný každý pes? Stačí kliknúť na nasledujúci odkaz:

zoznam psov maj 2016

V prípade, že ste zistili chybu, prípadne psa, ktorý nie je v evidencii, svoj podnet môžete nahlásiť na telefónnom čísle 02/602 59 160, prípadne emailom na adrese: ilona.kraic@karlovaves.sk

foto: ilustračné

Z dôvodu plánovaného prerušenia distribúcie elektriny v čase od 08.00h do 12.30h dňa 07.06.2016 budú stránkové hodiny na oddelení dokladov odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave IV zrušené.

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves vypísal výberové konanie na nasledujúce pozície:

Bližšie informácie o výberovom konaní nájdete na úradnej tabuli mestskej časti na nižšie uvedených linkoch:

https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/HR-Generalist-MiUKV-inzerat-1.pdf

https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/Referent-oddelenie-skolstva-MiUKV-inzerat-1.pdf

Blížiaca sa letná búrka s extrémnymi prejavmi, mimoriadne silný vietor, či v zime prudký nástup mrazov. Aj takéto meteorologické výkyvy monitorujú pre bratislavskú Karlovu Ves tri nové meteostanice. Svojimi čidlami monitorujú už minimálne zmeny v počasí s presnosťou na desatiny stupňa. Lokálnym monitorovaním teplotných, poveternostných aj zrážkových rozdielov sa výrazne zvýši ochrana zdravia a majetku ľudí.

V predošlom ročnom období sme v jednom momente, na troch rôznych miestach, zaznamenali teplotný rozdiel osem stupňov. Prostredníctvom presnosti merania vieme vyhodnotiť, či je napríklad v zime potrebný posyp ciest a chodníkov. O namŕzaní vtedy rozhodujú desatiny stupňa,“ povedal prednosta Miestneho úradu v Karlovej Vsi Ján Hrčka. Tri stanice monitorujú počasie vo výške 15 a 200 centimetrov.

Zaujímavosťou je, že Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na celom území Bratislavy iba dve meteorologické stanice. „Jedinečnosť našich meteorologických staníc spočíva v integrácií senzorov do ostrovného zariadenia. bezdrôtovo napojené na hodnotiaci softvér a dáta sú prístupné mestskej časti v reálnom čase cez internet,“ vysvetlil Miroslav Hachlinec zo slovensko-americkej spoločnosti BARANI, ktorá meteostanice dodala.

Rôzne extrémy v počasí prichádzajú náhle a lokálne. Predpovedanie a vyhodnocovanie počasia pre malé územia má čoraz väčší efekt,“ povedal známy meteorológ Peter Jurčovič. Je presvedčený, že z podrobného monitoringu počasia môžu ťažiť nielen samosprávy. Takisto aj ostatné odvetvia, ktoré sú ovplyvnené počasím a klimatickými zmenami, ako poľnohospodári, dopravný priemysel, či záchranné zložky.

Tri meteorologické stanice v Karlovej Vsi sa radia medzi profesionálne zariadenia, aké využívajú meteorologické ústavy, letiská alebo inštitúcie prevencie škôd. Vyžadujú však jednoduchšiu obsluhu ako iné, vo svete bežne používané stanice. Sú vyvíjané a vyrábané na Slovensku. Pripomeňme, že aj prostredníctvom ich presnosti Karlova Ves výrazne znížila náklady na zimnú údržbu 2015/2016.

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves oznamuje, že veľkokapacitné kontajnery budú v pondelok 6. júna 2016 pristavené v obmedzenom režime iba na dvoch miestach –  Ľudovíta Fullu č. 3 a Kempelenova  ulica – parkovisko.

 Za vzniknutý problém sa miestny úrad ospravedlňuje. Situácia nastala v dôsledku náhleho vypovedania zmluvy zo strany spoločnosti, ktorá túto službu od jari tohto roka zabezpečovala. Pristavenie kontajnerov zabezpečí náhradný dodávateľ i keď len v obmedzenom rozsahu pre krátkosť času.  Od 13. júna 2016 by mal byť  zabezpečený plný počet kontajnerov podľa zverejneného harmonogramu.

Obyvatelia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves sa v júni dočkajú opravy prístreškov zastávok na električkovej trati. V dôsledku vandalizmu sú prístrešky dlhodobo poškodené, čo trápi najmä pravidelných cestujúcich. Miestny úrad preto požiadal Dopravný podnik Bratislava (DPB) o riešenie situácie.

Prístrešky zastávok nie sú zanedbané len bežnou nečistotou, ale mnohé z nich majú poškodené sklené výplne. Kvalita cestovania je jednou z hlavných podmienok toho, aby sa zvyšoval podiel obyvateľov cestujúcich MHD,“ upozornila starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová. Práve preto požiadala DPB, aby zabezpečil opravy, prípadne výmeny zastávkových prístreškov.

Mestský dopravca má záujem situáciu riešiť. „Dopravný podnik Bratislava vymení poškodené časti prístreškov, ktoré má v správe od Botanickej záhrady po zastávku Karlova Ves. Kompletná výmena bude realizovaná pri modernizácii električkovej trate,“ informovala hovorkyňa DPB Adriana Volfová. Dopravný podnik Bratislava dočasne vymení rozbité sklené výplne v spodnej časti prístreškov za plechové tabule, ktoré sú odolnejšie voči vandalizmu. Vymení aj vrchné časti skiel tam, kde to bude potrebné.

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves oznamuje, že voľnú plochu na Karloveskej ulici, medzi čerpacou stanicou Shell a Poisťovňou Allianz, plánuje hlavné mesto SR Bratislava ako vlastník predmetných pozemkov zrevitalizovať a vytvoriť tu mestský park.

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves na žiadosť hlavného mesta SR Bratislavy vyzýva obyvateľov, aby na záujmovej ploche svojvoľne nevysádzali stromy, vzhľadom na existujúce podzemné vedenia pretínajúce plochu, ako aj s ohľadom na to, že tieto stromy nemusia byť vysadené v súlade s pripravovaným zámerom mestského parku a následne, pri jeho realizácii, budú musieť byť presadené. Na predmetných pozemkoch hlavné mesto SR Bratislava umiestni informačné tabuľky o svojich zámeroch.

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves vypísal výberové konanie na pozíciu vedúceho/vedúcej miestnej knižnice Karlova Ves, ktorá sa nachádza na Jurigovom nám. 9.

Bližšie informácie o vvýberovom konaní nájdete na úradnej tabuli mestskej časti na nižšie uvedenom linku:

https://www.karlovaves.sk/uradna-tabula/veduca-veduci-miestnej-kniznice-karlova-ves/

Žiaci, učitelia, rodičia, priatelia a hostia Spojenej školy internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím na Svrčej ulici v Karlovej Vsi oslávili Deň detí netradičným spôsobom. V stredu 1. júna sa v spoločenskej miestnosti školy zišli na každoročnej školskej súťaži „Svrčia má talent 2016“. Tridsaťtri účastníkov súťažilo prevažne v speve, ale aj tanci a recitácii. Zazneli pesničky rôzneho charakteru od ľudoviek až po najnovšie hity. V kategórii mladších žiakov sa stala víťazkou Viktória Balážová s interpretáciou pesničky V sieti ťa mám od speváčky Kristíny. Spomedzi starších žiakov porotcov najviac zaujal René Kubiš so svojou interpretáciou skladby skupiny Kryštof Ty a já, pri ktorej sa aj sám sprevádzal na gitare. Okrem týchto hlavných kategórií boli ešte udelené ceny sympatie, skokan roka a objav roka. Predvedené výkony hodnotili 2 poroty. Jedna bola zložená zo súčasných aj bývalých žiakov školy. V tej druhej hodnotila výkony malých spevákov okrem pedagógov školy aj Adela Banášová, na ktorú sa deti veľmi tešili. Hodnotenia porôt boli prajné, veď v celej súťaži išlo najmä o to vzájomne sa zabaviť. Medzi hosťami sedeli aj zástupkyne z viacerých veľvyslanectiev, ktoré majú sídlo v Bratislave. Pred samotnou súťažou odovzdal riaditeľ Gymnázia Ladislava Sáru Pavol Sadloň zástupcom školy výťažok z Vianočného bazára, ktorý vyzbierali študenti gymnázia. Po trojhodinovom koncerte sa nielen deti ale aj všetci prítomní rozchádzali s peknými spomienkami na vydarené podujatie.

OZN_Varečková, rozšírenie otvoru v byte

Deň detí oslávia najmenší obyvatelia v Karlovej Vsi už túto sobotu. Budú zdolávať rôzne atletické disciplíny, dostanú medaily, diplom, pripravené sú ukážky práce dobrovoľného hasičského zboru zo susedného Devína, balónová šou aj diskotéka pre najmenších. Deti si budú môcť zahrať aj v interaktívnom divadle.

Pre deti bude počas soboty pripravený pekný program s množstvom odmien, ktoré ich isto potešia. Partneri v tejto akcii pre najmenších návštevníkov pripravili aj zdravé občerstvenie v podobe ovocia aj mliečnych výrobkov,“ povedala starostka mestskej časti Bratislava-Karlova Ves Dana Čahojová.

Medzinárodný deň detí bude v Karlovej Vsi v sobotu 4. júna na dvoch miestach. Na futbalovom ihrisku na Molecovej 1/A od 9. do 12. hodiny a v Kamel klube od 15. hodiny. Medzinárodný deň detí organizuje Miestny úrad v Karlovej Vsi v spolupráci s Karloveským športovým klubom. Celú akciu bude predpoludním moderovať zabávač Richard Vrablec.