tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave oznamuje občanom, že z dôvodu nárastu počtu žiadostí o vydanie občianskeho preukazu s elektronickým čipom a nárastu vydávania certifikátov pre zaručený elektronický podpis rozšíri svoje stránkové hodiny na oddeleniach dokladov.

Dňa 03.12.2016 (sobota) budú stránkové hodiny na oddeleniach dokladov v pôsobnosti Okresných riaditeľstiev Policajného zboru v Bratislave II, IV, V a na Klientskom centre Bratislava so sídlom na Tomášikovej ulici č. 46 v Bratislave rozšírené od  08.00  do  13.00 hod.