tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

OZN_zmena_ucelu_uzivania AHAVET_Ľ.Fullu 7, Bratislava

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves vyhlásil výberové konanie na pozíciu: sociálny pracovník / sociálna pracovníčka so zameraním na prácu a poradenstvo pre deti, mládež a rodinu.
Podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí SEM

My nič, my muzikanti. Asi tak sa podľa starostky Karlovej Vsi Dany Čahojovej správa magistrát hlavného mesta v otázke rekonštrukcie električkovej trate v Karlovej Vsi, za ktorú nesie plnú zodpovednosť. Termíny sa neustále odkladajú, ale lávky, schodiská, nástupiská aj prístrešky sú v dezolátnom stave a v 21. storočí plné bariér.

Opakovane sme požiadali pána primátora o predstavenie projektu rekonštrukcie a plánu náhradnej dopravy verejnosti. Zo strany magistrátu zatiaľ nemáme žiadnu odpoveď,“ povedala starostka Dana Čahojová. Dôvodom na vážne obavy je podľa nej najnovšie vyjadrenie primátora hlavného mesta. Ivo Nesrovnal pripustil, že sa s rekonštrukciou začne až na budúci rok. Ten je zároveň rokom volebným.

Opakuje sa tak scenár rekonštrukcie električkovej trate v Dúbravke, ktorá sa robila pod časovým tlakom v závere funkčného volebného obdobia primátora Ftáčnika a skončila sa s mnohými technickými nedostatkami. Dana Čahojová vyslovuje obavy, že obyvatelia Karlovej Vsi budú vystavení nielen nadmernej záťaži z obmedzenia dopravy, ale aj tlaku na vykonávanie stavebných prác v noci a v dňoch pracovného pokoja.

Mesto pôvodne avizovalo začiatok prác na jeseň minulého roka. V novoročnom príhovore primátor ohlásil začiatok prác na apríl tohto roka. Skutočnosť ukazuje, že zlyháva aministratívna a projektová pripravenosť.

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy vyhlásil 21. júna od 12.00 do odvolania na území hlavného mesta čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku).
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti, ktoré nájdete po kliknutí SEM

Historicky prvý ročník festivalu Karlsdorf Platz, ktorý sa uskutoční počas prvého letného víkendu, bude kombináciou histórie a komunitných aktivít. To všetko v prírodnom prostredí lokality Kráľova hora. Pripravená je aj špeciálna vychádzka za spevom vtákov.

Na túto obľúbenú lúku našich Karlovešťanov si už robili zálusk developeri. Lokalitu treba naďalej chrániť. Sobotňajším podujatím v príťažlivom prostredí nenásilným spôsobom predstavíme históriu Karlovej Vsi aj jej súčasnosť, v podobe aktivít občianskych združení, ktoré tu pôsobia a našich obyvateľov,“ povedala starostka Dana Čahojová.

Krásne zákutia si návštevníci môžu vychutnať už ráno o 8.30 h a to zaujímavou tematickou vychádzkou Za spevom vtákov. Návštevníci, ktorí sa k nám chystajú, sa ešte stále môžu prihlasovať,“ informovala vedúca Oddelenia kultúry Adriana Majka. Urobiť tak môžu prostredníctvom e-mailu rezervacie@karlovaves.sk

Od 10.00 do 17.00 h je pripravený bohatý program. Okrem historického tábora mladých šermiarov sa predstavia remeselníci v stánkoch Združenia cechu historických remesiel. Športovými aktivitami bude sprevádzať prvý zbor skautov Baden-Powella. V Karloveskej komunitnej uličke bude verejnosti odprezentovaných niekoľko environmentálnych projektov.

Podujatie organizuje mestská časť Bratislava-Karlova Ves v spolupráci s Klubom vojenskej histórie Templári z hradu Bagras a občianskym združením Lúka, a to vďaka podpore Bratislavského kraja.

Foto: ilustračné

Vážení občania,

od 1. 7. 2017 sa bude na uliciach Veternicová a Hlaváčiková realizovať dopravné značenie s cieľom vytvoriť pilotný projekt – Rezidenčnú parkovaciu zónu, ktorá bude platiť od 1. 9. 2017.

Platnosť vyhradených parkovacích miest na týchto komunikáciách končí 30. 6. 2017. V platnosti zostávajú len miesta pre ŤZP a niekoľko svojpomocne vybudovaných parkovacích miest.

Prosíme Vás o rešpektovanie pokynov dodávateľa dopravného značenia. Zákaz parkovania pre konkrétnu lokalitu bude určený prenosným dopravným značením na začiatku komunikácie a týka sa aj vyhradených parkovacích miest pre ŤZP.

V zóne budú vyznačené parkovacie miesta – 90% pre rezidentov Karlovej Vsi a 10% pre občanov, ktorí nie sú rezidentmi Karlovej Vsi.

Nárok na parkovaciu kartu má obyvateľ s trvalým pobytom v parkovacej zóne (to znamená obyvateľ s trvalým pobytom na ulici Veternicovej a Hlaváčikovej), ktorý je držiteľom vodičského preukazu a preukáže vlastnícky vzťah k motorovému vozidlu.

Rezidentskú parkovaciu kartu si v prípade splnenia podmienok na jej vystavenie a po predložení potrebných dokladov budete môcť bezplatne vyzdvihnúť od 10. 7. 2017 na Miestnom úrade MČ Bratislava – Karlova Ves. Kartu Vám vyrobíme na počkanie.

Podmienky na vydávanie rezidentských parkovacích kariet nájdete po kliknutí SEM

Nie je potrebné vyzdvihnúť si kartu hneď v prvý deň vydávania, pokojne môžete prísť v priebehu júla alebo augusta. Predídete tak dlhému čakaniu na úrade. Karty sa neminú, sú viazané na EČV, takže každý, kto má na kartu nárok, ju dostane. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 707 11 275.

Miestny úrad

MČ Bratislava – Karlova Ves

Ak máte radi pobyt v prírode, históriu a zároveň radi spoznávate komunitné aktivity, nenechajte si ujsť v sobotu 24. júna podujatie s názvom Karlsdorf Platz na Kráľovej hore – obľúbenej lúke nad sídliskom Dlhé diely. Určené je pre všetkých Bratislavčanov, najmä však pre rodiny s deťmi, pre mládež a všetkých priaznivcov ochrany prírody a aktívneho oddychu.

V čase o 8.30 h ráno vás CK Watching prevedie komentovanou vychádzkou za spevom vtákov. Prihlásiť sa na vychádzku môžete na rezervacie@karlovaves.sk. Od 10.00 do 17.00 h je pripravený bohatý program. Okrem historického tábora mladých šermiarov privítame aj niekoľko remeselných stánkov od Združenia cechu historických remesiel, zašportujeme si s 1. zborom skautov Baden-Powella a v Karloveskej komunitnej uličke odprezentujeme Projekt PERFECT – zelená pre Karlovu Ves, ZŠ Karloveskú 61 s projektami Zdravá škola & Zelená škola, občianske združenia Lúka a BROZ a informovať bude aj mestská časť Devín.

Podujatie organizuje mestská časť Bratislava-Karlova Ves v spolupráci s Klubom vojenskej histórie Templári z hradu Bagras a občianskym združením Lúka, a to vďaka podpore Bratislavského kraja. Podujatie s týmto názvom malo premiéru na minuloročných karloveských hodoch a už vtedy bol oň veľký záujem.

 

Erb MČ Bratislava-Devín, ktorá je spoluorganizátorom podujatia

Pri príležitosti blížiaceho sa konca školského roka ocenila v piatok 16. júna starostka Dana Čahojová najlepších žiakov z Karlovej Vsi. Ocenenie sa udeľuje za výborné študijné výsledky,  príkladné správanie, zapájanie sa do mimoškolských aktivít ako aj vzornú reprezentáciu svojej školy a Karlovej Vsi. Každá z troch karloveských základných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, nominuje na ocenenie jedného spomedzi svojich žiakov.
Ocenení boli Zuzana Králiková, žiačka Septimy A Spojenej školy, Tilgnerova 14, Tomáš Hrabovčin žiak 9.B Základnej školy A. Dubčeka, na Majerníkovej 62 a Júlia Roblová žiačka 9.C Základnej školy Karloveská 61. Starostka mestskej časti Dana Čahojová poďakovala žiakom za dosiahnuté výsledky a reprezentáciu školy a tým aj celej mestskej časti. Vyzvala ich, aby pracovali ďalej na svojom osobnom rozvoji a v budúcnosti aby využili svoje nadanie a vedomosti v prospech ostatných. Ocenených žiakov a ich pedagógov potešili svojim vystúpením deti z MŠ Kolískova 14 pod vedením svojej učiteľky Jany Šestákovej.

Na fotografii ocenení žiaci so svojimi pedagógmi zľava riaditeľ ZŠ A. Dubčeka Pavol Bernáth, Tomáš Hrabovčin, Zuzana Králiková, zastupkyňa riaditeľky SŠ Tilgnerova 14 Edita Čierna, Júlia Roblová, riaditeľka ZŠ Karloveská 61 Eva Horníková.

V sobotu 17. júna odštartuje v Líščom údolí Bratislavský MTB maratón, jediný cyklistický maratón na území Bratislavy. Organizátori sľubujú nielen poriadnu športovú výzvu, ale aj deň, ktorý si môžu užiť aj rodinní príslušníci.

Kondíciu i technické schopnosti cyklistov preveria dve trate vedúce unikátnym prostredím Devínskej Kobyly. Jazdiť sa bude po cyklistických trasách, aby sa pretekári v maximálnej možnej miere vyhli kolíziám s pešími turistami. Elektrobicykle sa stávajú čoraz populárnejšími, a preto prirodzene nesmú chýbať ani na Bratislavskom MTB Maratóne, kde štartujú v dvoch kategóriách: PEDELEC a OPEN.

Aby sa v Líščom údolí stretlo čo najviac priaznivcov cyklistiky, získa každý online registrovaný pretekár kávovar. „Naším cieľom je vytiahnuť na bicykel čo najviac Bratislavčanov. Motivovať ich k jazdeniu sme sa rozhodli aj hodnotným darčekom k štartovnému,“ hovorí Robo Hošták z organizačného tímu. Pre všetkých, ktorí prídu do Parku SNP v Líščom údolí povzbudiť pretekárov, bude pripravený sprievodný program a zóna s detskými pretekmi.

Info: https://www.bratislavskymtbmaraton.sk/

ŠTARTOVNÉ

Pri registrácii vopred cez internet 15 € a na mieste 20 €

TRATE

Veľký okruh: 40 km/prevýšenie 1590 metrov

Stredný okruh: 21 km/prevýšenie 810 metrov

Máte doma staré veci, ktoré už nepotrebujete? Máte pocit, že by sa mohli niekomu hodiť alebo mu urobia radosť? Máte ideálnu príležitosť ponúknuť ich v sobotu 17. júna na prvej Burze starých vecí, ktorá sa uskutoční na Dlhých dieloch na školskom námestí od 10.00 do 17.00 h. Burzu organizuje oddelenie kultúry miestneho úradu v spolupráci s internetovou skupinou Burza starých vecí, ktorej zakladateľkou je Kitty Jánošová.

Najväčšia skupina s týmto zameraním na Slovensku má už 45 000 členov, ktorí sa zatiaľ poznali len cez virtuálny svet sociálnej siete. Preto jej zakladateľka privítala iniciatívu vedúcej oddelenia kultúry Adriany Majky spojiť sily a prepojiť svet virtuálnych predávajúcich s reálnym prostredím. „Veľa Karlovešťanov sa určite poteší, že budú môcť za susedskú cenu nakúpiť či predať nepotrebné veci a zaspomínať si na staré časy,“ povedala Kitty Jánošová. Pôjde o knihy, lampy, ale napríklad aj o drobné vybavenie domácností. Na burze nie je možné ponúkať domáce zvieratá ani lieky.

Podobné burzy sú veľmi obľúbené v zahraničí a navštevuje ich veľa ľudí. „Sama som členkou v rôznych podobných skupinách, ktoré sa venujú predaju rozmanitých retro vecí. Oslovila som Kitty Jánošovú a ona s tým nadšene súhlasila. Cieľom je vytvoriť milú akciu nielen lokálneho charakteru. Ako sa to nakoniec skončí? Sama som zvedavá. Budem veľmi rada, ak sa do nej zapojí, čo najviac Karlovešťanov. Robíme to najmä pre nich,“ vysvetľuje Adriana Majka. Vstup pre záujemcov o kúpu je voľný. Pokiaľ chcete niečo ponúknuť na predaj, treba sa vopred zaregistrovať na e-mail: ilona.kraic@karlovaves. sk. Registračný poplatok za predajné miesto je 3 eurá. Podrobnejšie informácie o burze získate aj na telefónnom čísle 0940 634 121

Zapojili sa do projektu Naša krajšia Karlova Ves, ktorý je súčasťou najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku – Naše mesto. Dobrovoľníci v piatok a v sobotu 9. a 10. júna natierali lavičky v parku pri rezidencii Kaskády i na pešej zóne Pribišova. Nový náter dostali hracie prvky na detskom ihrisku na Segnerovej ulici, dobrovoľníci revitalizovali aj ihrisko a lavičky pred ZŠ A. Dubčeka. Plot areálu Karloveského športového klubu na Janotovej sa vďaka dobrovoľníkom zbavil nánosu hrdze a starej farby a dostal nový náter. Pomáhali aj v areáloch materských škôl na Suchohradskej, Majerníkovej 11 a Ľ. Fullu 12, v denných centrách na Lackovej, Tilgnerovej a Pribišovej ul. V tesnej blízkosti Karloveského centra kultúry pomohli vytvoriť z recyklovateľných materiálov kútik so záhradným sedením pre letné využitie. Pracovité ruky dobrovoľníkov vyčistili športové ihrisko na Jamnického, natreli betónové múry oplotenia, lezeckú stenu a športové prvky. Finančné prostriedky vo výške 400 eur získala Karlova Ves z grantu Nadácie Pontis a ďalších 3.000 eur bolo vyčlenených na tento účel z rozpočtu Karlovej Vsi.
Vďaka patrí všetkým, ktorí pomohli s prípravou a organizáciou, bez nich by sa nič nemohlo udiať.
Rovnako vďaka firmám, ktoré umožnili svojim zamestnancom, aby sa zapojili do spoločného diela, do zveľaďovania nášho mesta. Počasie krásne vyšlo a  na miestach, ktoré sa nám podarilo navštíviť, vládla výborná nálada a chuť fyzicky pracovať. Verím, že každý z dobrovoľníkov odchádzal s príjemným pocitom únavy a dobre vykonanej práce
,“ povedala starostka Dana Čahojová.

Fotogalériu nájdete TU

 

Miestny úrad ponúka pracovnú pozíciu učiteľa/ky v MŠ Suchohradská a v MŠ Adámiho.
Podrobnejšie informácie nájdete nižšie

MŠ_Suchohradská

MŠ_Adámiho