menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Rozhodnutie o zaradení pozemných komunikácii ul. Ľudovíta Fullu, Pribišova ul., Ul. Jána Stanislava do siete miestnych komunikácii ako miestne komunikácie III. triedy