tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Rozhodnutie o zaradení pozemných komunikácii ul. Ľudovíta Fullu, Pribišova ul., Ul. Jána Stanislava do siete miestnych komunikácii ako miestne komunikácie III. triedy