tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Počas najbližšej noci nasnežilo v Bratislave niekoľko centimetrov snehu a sneženie by malo v hlavnom meste pokračovať až do popoludnia. Kým drvivá väčšina miest a obcí solí klasickou posypovou soľou, Karlova Ves ide cestou šetrnejšou k životnému prostrediu. Okrem tradičnej soli nakúpila 90 ton ekologickej soli.

Podnik Verejnoprospešné služby Karlova Ves prioritne udržiava chodníky a námestia. Ekologickou soľou posýpa komunikácie, ktoré má vo svojej správe,“ informovala starostka Dana Čahojová. Ekologická soľ obsahuje chlorid horečnatý, ktorý je 2,5-krát účinnejší v boji so snehom a ľadom. Soliť tak stačí 2,5-násobne menej, no dosiahne sa rovnaký efekt.

Výhodou ekologickej oproti bežnej posypovej soli je aj to, že sa môže používať pri nižších teplotách aj v noci. Karlova Ves ustupuje od štandardnej posypovej soli aj preto, lebo po jej vsiaknutí do zeme na ňu negatívne reagujú rastliny a stromy. Soľ mení pôdnu reakciu, ktorá sa premieňa na alkalickú a ovplyvňuje príjem živín.

Na základe niektorých výskumov sa zistilo, že na meter štvorcový cesty sa počas sezóny použije aj desať kilogramov „klasickej“ soli. Tá sa následne dokáže rozšíriť až do stometrového okruhu okolo cesty. Z normálneho potoka dokáže urobiť slanú vodu, asi takej slanosti ako u morskej vody,“ upozorňuje krajinná architektka a odborníčka v ochrane životného prostredia Zuzana Hudeková.

Zimnú pohotovosť v Karlovej Vsi nezabezpečujú súkromné spoločnosti, ale vlastná organizácia s výrazne nižšími nákladmi. V teréne je aktuálne šesť vozidiel zimnej údržby a 22 pracovníkov. Karlova Ves zabezpečuje zimnú údržbu na cestách III. a IV. triedy, stará sa o čistotu chodníkov a schodov. Odhŕňanie snehu na cestách I. a II. je v kompetencii hlavného mesta.

OZN_DSP_Úprava terasy pred prevádzkou, Majerníková 19, Bratislava

OZN_Espere s.r.o., zmena účelu užívania na zmrzlináreň

Upovedomenie Sodomová

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 810/2017 časť b zo dňa 27.4.2017 mestské zastupiteľstvo požiadalo primátora hlavného mesta SR Bratislavy predložiť raz za polrok informáciu o aktuálnom počte herní a kasín na území hlavného mesta SR Bratislavy.

Predkladaná informácia vychádza z platných ustanovení zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a z evidencie oddelenia miestnych daní, poplatkov a licencií, ktoré agendu hazardných hier spravuje.

 

Informácia o aktuálnom počte herní a kasín na území hlavného mesta SR Bratislavy

Vážení obyvatelia,

v prípade, že si budete potrebovať vybaviť úradné záležitosti pred Vianocami, dovoľujeme si Vás v časovom predstihu informovať o plánovanej úprave úradných hodín miestneho úradu a Centra služieb občanom. Podrobný oznam nájdete TU

Karlovešťania sa v priebehu decembra môžu zbaviť v rámci predvianočného upratovania  vecí, ktoré nie je možné vyhodiť do bežného kontajnera. Každoročne pristavuje miestny úrad v tomto období veľkokapacitné kontajnery (VKK) podľa zhusteného harmonogramu.

Od 6. do 21. decembra bude možné každý pracovný deň okrem piatku nájsť na rôznych miestach Karlovej Vsi štyri takéto VKK. Tie budú k dispozícii na jednom mieste počas 24 hodín. Harmonogram pristavenia VKK nájdete TU

Miestny úrad Bratislava – Karlova Ves vyhlásil výberové konanie na pozíciu Junior Linux Administrátor. Podrobnejšie informácie nájdete TU

Optické prepojenie INS_FTTH_BA_Karlova Ves_Kuklovská, upovedomenie o odvolaní

Vyzva Audi A6, bez ECV, Veternicova 10 – zozadu

OU BA_UR Slnečné údolie Bytové rezidencie

Upovedomenie Martindevelopment