menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Úspešný prvý ročník akcie „Adoptuj si kvetináč“ bude pokračovať aj tento rok. Spoločnými silami sa opäť pokúsime skrášliť Karlovu Ves. Tentoraz budeme sadiť namiesto letničiek kvitnúce trvalky. Prihláste sa v čase od 1. marca do 21. marca na telefónnom čísle 02/707 11 282 alebo mailom na kvetinac@karlovaves.sk.

Pre veľký záujem o adopciu, ale beznádejnú obsadenosť kvetináčov pridáme 30 nových kvetináčov na najobľúbenejšie miesta v Karlovej Vsi. Chceli ste sa zapojiť už minulý rok a nestihli ste? Alebo sa vám neušiel kvetináč? Prihláste sa, dajte nám tip na umiestnenie nového kvetináča a spolu vyberieme najlepšie miesta, ktoré si v máji spolu vysadíme.

Od štvrtka 1. marca 2018 začne miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves opäť pristavovať veľkokapacitné kontajnery (VKK).

Pristavované budú podľa harmonogramu, ktorý zaznamenal zmeny oproti minulým rokom. Každý deň od pondelka do štvrtka bude pristavený jeden – teda štyri kontajnery týždenne.

Kontajner bude na stanovišti ponechaný 24 hodín.

Harmonogram pristavenia VKK v marci nájdete po kliknutí SEM

Kto by nechcel mať na sviatky doma čisto a upratané? Práve prvé jarné dni sú najlepšou príležitosťou na upratanie okolia našich domov. Ak teda máte chuť prispieť k čistote Karlovej Vsi a spolu s ďalšími Karlovešťanmi týmto spôsobom privítať jar, ponúkame vám skvelú príležitosť v sobotu 24. marca.
Miestny úrad, tak ako každý rok, v tento deň organizuje jarné upratovanie pod názvom Čistíme Karlovu Ves. Vítaný je každý, kto má chuť premeniť miesto, kde žije, na krajšie, čistejšie a je ochotný obetovať jedno predpoludnie pre dobrú vec. Upratovanie prebehne od 08:00 do 12:00 h.
Miestny úrad zabezpečí vrecia na odpad, rukavice, náradie a odpad odvezie. Svoje požiadavky môžete nahlasovať osobne, telefonicky alebo mailom do 21. marca. V prípade nevyhovujúceho počasia bude stanovený náhradný termín.

Kontakty:
Halina Trubínyiová, tel.: 02/ 707 11 281, e-mail: halina.trubinyiova@karlovaves.sk
Mariana Petruchová, tel.: 02/707 11 271 , e-mail: mariana.petruchova@karlovaves.sk

FOTO: Čistíme Karlovu Ves 8.4.2017

Školská jedáleň pri ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej 62 hľadá kuchára resp. pomocného kuchára.

Podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí SEM

Upovedomenie Laburda

Cyklistická doprava je na vzostupe aj v Karlovej Vsi. Cyklistov však od používania bicyklov do práce často odrádza nedostatočná infraštruktúra. Keďže Karlova Ves podporuje ekologické formy dopravy, ešte pred jarnými mesiacmi osadila desať stojanov na bicykle pred knižnicou, Karloveským centrom kultúry, Ihriskom Márie Jenčovej a školami na Tilgnerovej a Majerníkovej ulici, Ulici Ladislava Sáru a Karloveskej 61. S pribúdajúcimi bicyklami na uliciach využívajú situáciu aj zlodeji. Pri odkladaní bicykla samozrejme nezabudnite na jeho uzamknutie, čo možno najbezpečnejším zámkom.

Na štyroch karloveských ihriskách pribudlo nové oplotenie. Zvýšenú bezpečnosť svojich detí ocenia rodičia na ihrisku na Levárskej ulici pri pekárni, vo vnútroblokoch na uliciach Ľ. Fullu, Hlaváčiková – Veternicová a Matejkova. Záujmom mestskej časti je skvalitňovať prostredie pre návštevníkov detských ihrísk. „Napriek zákazu vodenia psov naďalej dochádza na neohradených ihriskách k ich znečisteniu, čo spôsobuje nielen zašpinenie oblečenia, ale aj možný priamy kontakt so psími výkalmi,“ upozornila Halina Trubínyiová z miestneho úradu. Oplotenie takisto uľahčuje rodičom dozeranie na svoje ratolesti, ktoré majú menšiu šancu na potulky mimo ihriska, najmä ak ide o ihriská v blízkosti pohybu áut.

Foto: ihrisko na Matejkovej ul.

Svoje podnety k opravám detských ihrísk môžete posielať na halina.trubinyiova@karlovaves.sk

Renovácia materských škôl je stálou témou medzi rodičmi detí v predškolskom veku. Niet sa čo čudovať. Každý rodič chce, aby jeho dieťa malo najlepšie podmienky pri výchovno-vzdelávacom procese. Mestská časť sa snaží v tejto veci robiť maximum a pravidelne vyčleňuje z rozpočtu prostriedky na obnovu školských a predškolských zariadení.

Pred Vianocami prišiel na miestny úrad list od rodičov detí Materskej školy na Majerníkovej ulici 60, v ktorom poďakovali za zrekonštruované priestory materskej školy. Najväčšou investíciou bolo vybudovanie detského ihriska v areáli školy, aby sa mali škôlkari kde bezpečne hrať. Zlepšili sa aj podmienky detí v samotnej budove tejto najmladšej karloveskej škôlky,“ povedal vicestarosta Karlovej Vsi Branislav Záhradník.

Pri prácach boli nápomocné nielen Verejnoprospešné služby Karlova Ves, ale úrad vyzdvihuje aj angažovanosť samotných rodičov. Otcovia detí z materskej školy počas poobedňajšej brigády vyčistili a zbavili buriny átrium, v ktorom pravidelne šantia ich deti na čerstvom vzduchu. Ostáva už iba počkať na „horolezcov“, aby v átriu očesali dva stromy. V septembri tak nastúpili predškoláci na Majerníkovej 60 do pekných a účelne zariadených tried s novými šatňovými skrinkami na chodbe.

S investíciami do školstva počíta aj rozpočet na rok 2018. Prioritou je verejnosťou očakávaná rekonštrukcia bazéna na ZŠ Majerníkova, kde je takisto potrebné zafinancovať obnovu spojovacieho mostíka medzi budovami škôl. V Základnej škole Majerníkova 60 je naplánovaná 1. etapa výmeny okien a na opravu čaká takisto strecha na SŠ Tilgnerova 14. Celkovo sa na rekonštrukciu školských objektov ráta s prostriedkami vo výške 900 000 eur.

Záujem Karlovešťanov o služby Centra služieb občanom miestneho úradu (CSO) potvrdil vysoký počet tých, ktorí ho v minulom roku navštívili. Podľa údajov, ktoré má miestny úrad k dispozícii, CSO v priebehu roka 2017 navštívilo viac ako 14 tisíc klientov. Čísla potvrdzujú, že najväčší záujem bol o osvedčenie podpisu alebo listín. O túto službu malo záujem takmer 43 percent návštevníkov. O služby poskytované matrikou malo záujem viac ako 19 percent klientov a o služby ohlasovne pobytu viac ako 17 percent. Takmer 15 percent klientov si vybavovalo agendu súvisiacu s miestnymi daňami a rôznymi poplatkami. Takmer päť percent využilo kopírovacie služby.

Vysoký počet návštevníkov centra v priebehu minulého roka nás teší. Potvrdzuje oprávnenosť vytvorenia tohto pracoviska. Aj reakcie Karlovešťanov pri osobných stretnutiach alebo aj na sociálnych sieťach na zriadenie centra a rozširovanie jeho služieb sú jednoznačné. Karlovešťania oceňujú najmä našu snahu priblížiť služby, o ktoré je najväčší záujem tým, ktorým sú určené. Aj v tomto roku sa budeme naďalej snažiť naše služby skvalitňovať,“ povedala starostka Dana Čahojová. Úrad by však privítal, keby obyvatelia využívali Centrum služieb občanom aj počas sobotňajších predpoludní, vzhľadom na zvýšenú cenu práce počas týchto dní. Len tak by mohla byť zabezpečená rentabilnosť otvoreného úradu počas sobôt.

CSO otvoril miestny úrad v júni 2016. Centrum sa nachádza vedľa vchodu do budovy miestneho úradu na Nám. sv. Františka 6. Obyvateľom Karlovej Vsi je k dispozícii každý deň, jeho služby môžete využiť dokonca aj v sobotu od 09:00 do 13:00 h. Návštevníci majú k dispozícii prihlasovací systém na určenie poradia a platobný kiosk, ktorý umožňuje aj platby kartou.

Služby ktoré poskytuje Centrum služieb občanom miestneho úradu:

Ďalšie informácie o Centre služieb občanom nájdete TU

Karlova Ves chce zariadenie sociálnej starostlivosti vybudovať v spolupráci s partnerskou organizáciou. Partnera projektu by mestská časť chcela vybrať v tomto roku.

Karlova Ves sa snaží o vybudovaní zariadenia sociálnej starostlivosti v budove bývalých jaslí na Borskej. Toto miesto bolo vytipované ako najvhodnejšie. Obyvatelia Karlovej Vsi totiž už dlhé roky cítia potrebu vzniku zariadenia, ktoré bude poskytovať sociálne služby seniorom a ľuďom so zdravotným znevýhodnením. O stretnutie v tejto veci požiadala starostka aj nového župana Juraja Drobu.

Celkovo je potrebných približne 250 miest v pobytových službách pre seniorov. Z toho 70 percent (175 miest) by malo byť v zariadeniach pre seniorov a zvyšných 30 percent (75 miest) v zariadeniach opatrovateľskej služby. Avšak podľa platnej legislatívy je potrebné dodržať zákonom stanovenú maximálnu kapacitu 40 osôb v jednom zariadení.

Budovu na Borskej mala v dlhodobom prenájme Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva. Karlova Ves niekoľkokrát rokovala s predstaviteľmi Bratislavského samosprávneho kraja, pod ktorý škola spadá, o uvoľnení priestorov. Výsledkom série pracovných stretnutí bola dohoda s bývalým predsedom kraja Pavlom Frešom o uvoľnení priestorov. To sa dodnes nestalo, napriek verejnému prísľubu bývalého župana. Z rozpočtu Bratislavského kraja bolo pritom vyčlenených 100-tisíc eur na vysťahovanie umeleckej školy.

Foto: ilustračné (gemerland.sk)

ROZH OU „INS_FTTH_BA_Karlova Ves_KBV_Kuklovská“, Bratislava

OZN_M.Bednárová,Rekonštrukcia bytu č. 17, 7.posch., Adámiho 10, Bratislava