tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

 

 

 

MDV SR doložka právoplat. rozh. o zrušení UR Slnečné údolie -Bytové rezidencie

Špecializované obchody miznú z ulíc a po tom, čo bolo kedysi bežné, musíte dnes doslova pátrať. Nástup supermarketov vytlačil z mapy nejednu prevádzku. Mäsiarstvo Imricha Jurištu sa však v Karlovej Vsi drží od svojho začiatku v roku 1993 a stále je u Karlovešťanov obľúbenou zástavkou pred prípravami nedeľného obeda.

Súperíte so supermarketmi o zákazníka?

Sila supermarketov je citeľná. Nakúpiť všetko na jednom mieste má logicky časové výhody, najmä v uponáhľanej dobe. Mnohým aj mäsiarskym prevádzkam sa nepodarilo prežiť nástup supermarketov a museli svoje predajne zatvoriť. Nám sa to podarilo ustáť a pokračujeme ďalej. Štát po výstavbe supermarketov príliš nepodržal podnikateľov v našom sektore vo veľa smeroch. Vsadilo sa totiž na kartu, že veľké reťazce prinesú väčšiu zamestnanosť. Dnes vidíme, že tieto siete naberajú aj dôchodcov a študentov, ktorí pracujú za menšie mzdy. Kontakt so zákazníkom je v takom prípade o poznanie horší. Brigádnici pozerajú na čas, kedy mu padne a spokojnosť zákazníka ide bokom. Prístup k tovaru je takisto neporovnateľný, pretože k práci si nevytvoria potrebný vzťah. Či už ide o mäso alebo chlieb, je to živý tovar, ktorý si vyžaduje starostlivosť. Nie je to klinec v železiarstve, ktorý vám dnes padne na zem a zajtra ho tam v rovnakom stave nájdete. Mäso treba ošetrovať kontrolovať.

 

Je práve prístup k zákazníkovi kľúčom k úspechu?

Práca s ľuďmi nie je vždy jednoduchá. Samozrejme zákazník registruje aj obyčajný pozdrav a naozaj to veľa spraví. S ústretovým prístupom si dokážete udržať svojho zákazníka a ten sa k vám potom aj rád vracia. Dá sa povedať, že v Karlovej Vsi sme si vytvorili až rodinné prostredie.

 

Sú „farmárske“ mäsové produkty hodné vyššej ceny v porovnaní s bežnými produktmi?

Je to dobrý marketingový ťah. Nálepka farmárskeho alebo bio produktu sa dnes dobre nosí. Pritom rovnako kvalitný produkt bez tohto označenia môžete kúpiť aj o polovicu lacnejší. Na toto by si mali spotrebitelia dávať pozor. Niekde totiž zaplatia za rovnaký produkt rovnakej značky o 100 metrov úplne inú sumu. To neplatí iba o mäse, ale aj o inom sortimente. Však to nie je žiadna novinka. Samotný spotrebiteľ si musí praxou overiť, ktorému produktu bude dôverovať a pravidelne konzumovať.

Ako teda napríklad rozoznať kvalitnú hydinu od menej kvalitnej?

Hydinu z domáceho chovu by ste mali piecť minimálne dve hodiny. Svalovina domácej hydiny je vybehaná a pevnejšia. Iný prípad je samozrejme veľkochov, keď to kura stojí za svoj krátky život na 20 centimetroch. Svalovina rastie aj v tomto prípade, ale nie je taká pevná. Kosť kurčaťa musí byť tvrdá, to musí cinkať, nie že sa do nej zahryznete a hneď sa láme. Slová o kvalite na papieri ešte nič neznamenajú, však papier znesie všetko. Zákazník až samotnou konzumáciou zistí, či je produkt kvalitný alebo nie.

Získava sa označenie domáceho chovu na základe splnenia kritérií alebo sa dá k tomuto označeniu dostať jednoducho?

Na získanie certifikátu s týmto označením musia produkty spĺňať určité parametre. Garancia toho, že aj ďalšie produkty sa budú vyrábať s dodržiavaním kvality, ktorá sa deklarovala pri získavaní označenia, je už vecou pravidelnej kontroly.

V ostatných rokoch začali ľudia vyraďovať mäso zo svojho jedálnička. Poznačil vegetariánsky, resp. vegánsky trend predaj mäsa?

Nadá sa povedať, že by sa mäso vo všeobecnosti predávalo menej. Poznám ľudí, ktorí mäso určitú dobu nejedli a vrátili sa k nemu. Neodsudzujem nikoho stravovacie návyky a sám som zástancom toho, nech každý konzumuje to, čo mu chutí. Mäso však má v slovenskej kuchyni svoju významnú rolu a tak ľahko sa asi ľuďom nezmenia chute.

Máte obľúbenú mäsovú špecialitu?

Tradičné výrobky ako tlačenka, jaternica, údená slanina, klobása, párky nie sú cudzie asi žiadnemu mäsiarovi.

 

 

 

Vo štvrtok 3. mája 2018 v čase od 800 do 1130 hod Západoslovenská distribučná a.s. preruší distribúciu elektriny na OST 956 Hudecová 8. Z tohto dôvodu bude prerušená dodávka TV v nasledovných objektov:

Adámiho         1,3,5,7,9,

Gabčíkova       2,4,6,8,10,

Janotova         12,14,16+Detské jasle

Vyvesenie oznamov na jednotlivé brány objektov BAT a.s. nezabezpečuje.

Zbierajú podpisy pod petíciu, v ktorej manipulatívne spájajú parkovisko pre obyvateľov Hlaváčikovej ulice so súkromným zámerom developera SPV Dlhé diely. Tieto dva zámery spolu nijako nesúvisia. Nie je vylúčené, že organizátori petície oklamali niekoľko ľudí, ktorí podpísali petíciu. Miestny úrad takéto konanie odsudzuje.

Kým vybudovanie parkoviska Karlova Ves podporuje, pretože pomôže tamojším obyvateľom, so súkromným projektom, ako ho navrhuje developer, nesúhlasí. Miestny úrad je znepokojený tým, že primátor vydal kladné stanovisko k investičnej činnosti ešte v januári 2017. Starostka Dana Čahojová vyjadrila nesúhlas s týmto projektom v dvoch listoch, ktoré adresovala primátorovi Ivovi Nesrovnalovi.

List z 12. apríla 2017 nájdete TU

List z 12. júna 2017 nájdete TU

Parkovisko na Hlaváčikovej ulici by malo rozšíriť kapacity parkovania v rezidentskej parkovacej zóne. Mohlo by mať kapacitu do 99 vozidiel a malo by doplniť počet parkovacích miest počas prípadnej výstavby parkovacieho domu na Veternicovej ulici. Podobná zmanipulovaná petícia už zastavila projekt parkovacieho domu na Veternicovej.

Obyvatelia tejto lokality vybudovanie parkoviska na Hlaváčikovej ulici potrebujú. Miesto vytipované na parkovisko je a zostane vo vlastníctve hlavného mesta Bratislava. Mestská časť Karlova Ves môže parkovisko vybudovať, ak jej mesto prenajme časť svojej parcely.

Foto: zobrazuje miesto náletovej zelene, kde by mohlo stáť nové parkovisko pre obyvateľov Hlaváčikovej ulice.

 

V Klube vodných športov Karlova Ves sa už začal každoročný vodácky výcvik pre verejnosť. Záujemcovia sa môžu ešte stále prihlásiť, výcviky sa konajú každý utorok a štvrtok od 17. h. Výnimkou je vysoký stav Dunaja (Devín – viac ako 4,5 m) alebo silný dážď. Vodácky kurz sa končí záverečným splavom absolventov.

Výcvik je určený pre všetky vekové kategórie od 10 rokov, podmienkou je, aby bol účastník plavec. Pre deti a mládež je určený najmä štvrtkový termín. Treba si priniesť na oblečenie a prezutie veci, ktoré sa môžu namočiť.

Hláste sa vopred na adresu: vybor@lodenicakvs.sk alebo volajte 0907236703. Stránka lodenice: www.lodenicakvs.sk

Každý z nás sníva o peknom bývaní, i keď predstava o tom, ako by malo pekné bývanie vyzerať, môže byť veľmi rôznorodá. Väčšina Karlovešťanov býva v bytových domoch, ktoré boli v Karlovej Vsi postavené v rámci hromadnej bytovej výstavby. Vlastníci týchto bytov sa snažia o ich modernizáciu a celkové vylepšenie ich užívateľského komfortu. Výsledkom tohto úsilia však môžu byť aj stavebné úpravy, ktorými vlastníci menia nielen povrchové vrstvy stien, podláh a stropov, ale aj zariadenie kúpeľní či kuchynských liniek. Často dochádza aj k zmene dispozičného riešenia bytu, veľkosti okenných a dverových otvorov, alebo vznikajú nové otvory. Neraz sme svedkami uzatvárania lodžií alebo balkónov a podobne. Vlastníci bytov sú väčšinou tiež presvedčení, že do ich vlastníctva patria všetky konštrukcie, ktoré sú v priestore bytu a majú na akékoľvek úpravy v byte výhradné právo.

Pozor na nosné konštrukcie

Medzi časté zásahy bez akéhokoľvek posúdenia patria aj také, ktoré majú vplyv na nosné konštrukcie celého bytového domu. Niekedy je to tak aj v prípadoch, keď sa do konštrukcií ani nezasahuje, napr. pri zmene podlahových vrstiev alebo spôsobe užívania bytu. „Vlastník často ani netuší, že zamýšľané zásahy ovplyvňujú nosné konštrukcie stavby, ktoré sú podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v spoluvlastníctve všetkých vlastníkov bytového domu. Preto by si vlastník bytu, ktorý plánuje rekonštrukciu, mal vopred premyslieť rozsah plánovaných stavebných úprav a podľa toho zvoliť zákonný a bezpečný postup. Je potrebné pouvažovať nad všetkým ešte skôr, než si vlastník, teda budúci stavebník, zabezpečí stavebnú firmu, ktorá mu bude stavebné úpravy realizovať,“ upozorňuje Drahoslava Hambálková z karloveského stavebného úradu.

Typy stavebných prác

Najčastejšie sa vykonávajú stavebné práce, ktorými si vlastníci chcú byty iba obnoviť a zmodernizovať. Tie stavebný zákon špecifikuje ako bežné udržiavacie práce. Sú to najmä opravy a výmeny nepodstatných stavebných konštrukcií, omietok, obkladov stien, podláh a dlažieb, komínov, okien, dverí a schodiskových zábradlí, ďalej ide o výmenu zariadenia, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň a všetky maliarske a natieračské práce. Do tejto kategórie možno zaradiť aj údržbu a opravy technického, energetického a technologického vybavenia bytov a bytových domov a výmenu jeho súčastí. Stavebný zákon sem zaraďuje aj práce spojené s výmenou klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov elektroinštalácie, vody, kanalizácie alebo ústredného kúrenia, ak sa výmenou rozvodov podstatne nemení ich trasa. Spoluvlastníci spoločných častí bytových domov a vlastníci stavieb rodinných domov môžu vo svojich nehnuteľnostiach vykonávať ako bežné udržiavacie práce aj opravy fasády, opravy a výmenu strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmeny žľabov a zvodov, opravy oplotenia alebo výmenu jeho častí, ak sa nemení jeho trasa. „Na uskutočnenie týchto stavebných prác nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu. Je však nepísanou, ale osvedčenou praxou informovať vlastníkov susedných bytov napríklad písomným oznámením na vchode bytového domu o rozsahu a časovom harmonograme vykonávania stavebných úprav v byte. Po ukončení stavebných prác treba prípadné znečistené spoločné priestory bytového domu uviesť do pôvodného stavu,“ informuje Drahoslava Hambálková. Druhou kategóriou stavebných úprav v byte sú práce, ktoré podliehajú ohláseniu stavebnému úradu. Sú to udržiavacie práce, ktorými by mohla byť ovplyvnená stabilita stavby, požiarna bezpečnosť, vzhľad stavby alebo životné prostredie. Taktiež ide o drobné dispozičné úpravy bytu, úpravy okenných a dverových otvorov v nenosných konštrukciách, zasklievanie lodžií a balkónov, podstatné úpravy rozvodov inžinierskych sietí v byte alebo ich napojenie na stúpacie vedenia bytového domu, prípadne osadenie klimatizácie na fasádu bytového domu. Ak vlastník plánuje svojimi stavebnými úpravami zasahovať aj do nosných konštrukcií bytového domu, podstatne ovplyvniť vzhľad bytového domu alebo meniť účel využitia bytu, takéto stavebné úpravy vyžadujú vydanie stavebného povolenia. Ak z obsahu ohlásenia bude zrejmé, že ohlásené stavebné úpravy sú iba bežnými udržiavacími prácami, stavebný úrad o tom bude stavební- ka obratom informovať jednoduchým listom. V takom prípade môže s prácami začať ihneď. Ak sú navrhované stavebné úpravy nad rozsah bežných udržiavacích prác, a teda vyžadujú ohlásenie stavebnému úradu, k ohláseniu treba predložiť aj statické posúdenie (s odtlačkom pečiatky a podpisom statika), z ktorého bude zrejmé, že vlastník navrhovanými úpravami nezasahuje do nosných konštrukcií bytového domu. Ak sa zasahuje do spoločných častí alebo zariadení bytového domu, ktorými sú napríklad aj obvodové múry, strecha, chodby, priečelia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie, spoločné zariadenia ako kotolňa vrátane technologického zariadenia, komín, bleskozvod aj vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky, stavebník je povinný predložiť k ohláseniu aj súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu s uskutočnením navrhovaných stavebných úprav. Stavebník môže ohlásené stavebné úpravy a udržiavacie práce začať uskutočňovať len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. Vlastník bytu, ktorý bez ohlásenia uskutoční stavebné úpravy sa dopustí priestupku s následným udelením pokuty. Dodržanie uvedeného zákonného postupu jednotlivcom je zárukou zabezpečenia záujmov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytových domov najmä z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavieb bytových domov.

Myslite na statiku!

V Karlovej Vsi sú bytové domy konštrukčne realizované prevažne ako panelové a murované. Na Dlhých dieloch sú to konštrukcie zväčša panelové. Novostavby bytových domov sú najčastejšie monolitické, železobetónové. Každý z typov panelových budov na bývanie má iné požiadavky na nosné prvky (steny, stĺpy, nosníky, dosky a pod.), ktoré prenášajú zvislé a vodorovné sily (vietor a zemetrasenie) do základov a podložia. Skutočné pôsobenie týchto prvkov v konštrukcii a spôsob prenosu jednotlivého druhu zaťažení vie posúdiť len statik. „Konštrukčné systémy a stavebné sústavy panelových budov na bývanie sú vytvorené ako systém zvislých a vodorovných konštrukcií, kde akýkoľvek zásah ovplyvňuje prakticky celú nosnú konštrukciu. Rozsiahle zásahy do tohto systému vyžadujú výpočet, ktorý zohľadní pôvodný teoretický statický model nosnej konštrukcie, ako aj skutočný fyzický stav nosnej konštrukcie so všetkými predchádzajúcimi zmenami a zásahmi do nej,“ hovorí autorizovaný stavebný inžinier Ladislav Jágerský. K ohláseniu úprav ako vyrezanie dverného otvoru do priečky, odstránenie priečky – deliacej steny, ktorá je do objektu len vložená a neovplyvňuje statickú nosnosť objektu a veľmi často je len prichytená k nosnej konštrukcii, je potrebné vyjadrenie statika, pretože takáto úprava zmenšuje zvislé zaťaženie vodorovných nosných konštrukcií a môže ovplyvniť ich stabilitu alebo stabilitu priečok. K stavebnému povoleniu na úpravy ako nahradenie plochej strechy ľahkou strechou s malým sklonom, zasklenie balkóna alebo lodžie, výmena podlahových vrstiev za ťažšie je potrebný statický výpočet spracovaný autorizovaným inžinierom – statikom. „Napríklad výmena starého linolea za dlažbu s novým vyrovnávajúcim poterom v celkovej hrúbke 50 mm môže spôsobiť zníženie únosnosti stropnej konštrukcie a v prípade i minimálnych následkov jej zväčšený priehyb. To sa prejaví napríklad popraskaním stropných omietok a znížením bytového štandardu u iného spoluvlastníka bytového domu. Pre porovnanie dlažba s poterom o hrúbke 5 cm je priťaženie o asi 100 kg na 1m2 plochy čo znamená, že v danom priestore by sa už nesmel uložiť žiadny nábytok. V prípade, že by si takúto úpravu zrealizovali všetci vlastníci, mohlo by byť dôsledkom i nerovnomerné sadanie objektu – preťaženie základov, a tým vznik rôznych trhlín a oslabenie únosnosti objektu,“ zdôrazňuje statik. Nové priečky, výmena bytového jadra či výmena drevenej lodžiovej steny, na všetky tieto stavebné úpravy je tiež potrebný statický výpočet, pretože sa mení vodorovné alebo zvislé zaťaženie nosných konštrukcií. Zložité stavebné úpravy ako sú zásahy do nosných konštrukcií, ktorých vplyv na nosné konštrukcie možno posúdiť len komplexným statickým výpočtom celého domu. Ten musí zohľadniť skutočný stav všetkých dielcov a spojov nosných konštrukcií domu. Tieto úpravy môžu ohroziť stabilitu budovy. K stavebnému povoleniu na úpravy ako nadstavba vrátane predĺženia schodiska, výťahu, vyrezanie veľkých otvorov do panelov nosnej konštrukcie, do stropu či nosného obvodu je takisto potrebný posudok statika. Platí to aj pre odstránenie celého panelu nosnej konštrukcie (stenového, stropného, nosného obvodového), vybúranie série malých otvorov do panelov s porušením výstuže nosnej konštrukcie (v stene, strope, nosnom obvode), alebo porušenie predpätých rámčekov stien, stropov a obvodového plášťa. Ide pri nich o rozhodujúce zmeny statického pôsobenia celej nosnej konštrukcie, pri ktorej dochádza k preskupovaniu napätí a zmene deformácií v celej nosnej konštrukcii domu. Na záver je preto vhodné ešte raz zdôrazniť, že stavebné úpravy bytových domov môžu významným spôsobom ovplyvniť životnosť a bezpečnosť jednotlivých objektov. Je to hlavne z dôvodov vodorovnej tuhosti objektu, ktorá často závisí od veľkosti nosných prvkov, veľkosti steny, veľkosti prípadných otvorov v týchto stenách a statickej úpravy nosných prvkov v mieste týchto otvorov. Porušenie vodorovnej tuhosti sa prejaví najmä v čase zemetrasenia, keď sa môžu prejaviť neodborné zásahy do konštrukcie i jej porušením – haváriou. Takéto porušenie môže mať za následok celkové znehodnotenie objektu a nutnosť jeho odstránenia. Preto je dôležité, aby sa vlastníci bytov vyvarovali neodborných zásahov do stavebných konštrukcií, ktoré môžu byť príčinou poškodenia ich majetku.

Máte radi umenie 20. storočia na Slovensku? Môžete sa zúčastniť pútavej prezentácie. Súdobá umelecká výpoveď sa zameriava sa na obdobie svetových vojen a vizuálne umenie, ktoré v tomto kontexte vznikalo na našom území.
Prednáška pôjde naprieč doznievajúcim Rakúsko-Uhorskom, ČSR, 1. Slovenskou republikou až k umeleckým dielam totalitného režimu. Súčasťou budú spomienky na atmosféru zmien v spoločnosti, ktoré dokáže umenie „konzervovať“.
Prednáška bude v stredu 25. apríla od 14:30 do 15:30 h v rokovacej sále Miestneho úradu na námestí sv. Františka 8 v Bratislave. Prednáška je určená pre širokú verejnosť. Počet miest v sále je limitovaný, preto je potrebné prihlásiť sa u pracovníkov Oddelenia sociálnych vecí na čísle 0940 634 198. Vstupné na prednášku pre prihlásených záujemcov je vo výške 0,50 centov. Vstupné priamo na mieste je vo výške 1 euro.

Klubu vodného slalomu Karlova Ves ponúka vodácky výcvik pre deti, mládež ale aj dospelých v Karloveskej zátoke, pod dohľadom kvalifikovaného trénera. Deň tréningu je možné dohodnúť každý deň okrem utorka a nedele v čase 16.00-18.00 hod., v sobotu predpoludním. Základnú výbavu klub zapožičiava. V utorok ponúka možnosť plávania v bazéne Mokrohájska. Informácie Vám poskytnú na telefónnom čísle 0902 299 675, na webe www.kvskv.sk alebo priamo v obecnej lodenici v uvedených termínoch. Príďte si rekreačne zašportovať a skúsiť ovládanie kajaku alebo kanoe. Pravidelný výcvik je spoplatnený, jednorázové vyskúšanie je zdarma.

Ste Karlovešťan/ka? Venujete sa niečomu zaujímavému? Vyrábate niečo, čo by mali vidieť návštevníci tohtoročného Majálesu? Ak ste fyzická osoba, občianske združenie, nezisková organizácia, škola a podobne, vediete záujmový krúžok, kurz alebo sa chcete prezentovať svojím hobby a ste z Karlovej Vsi, neváhajte sa prihlásiť na e-mailovej adrese adriana.majka@karlovaves.sk

Karloveský majáles je jedno z najväčších exteriérových kultúrno-spoločenských podujatí, uskutoční sa 19. mája v Líščom údolí a Karloveská komunitná ulička je už tretím rokom jeho aktívnou súčasťou. Prezentovať sa môžu napríklad školy, miestne občianske združenia, záujmové krúžky či jednotlivci.

Zámerom komunitnej uličky je zviditeľniť a budovať lokálnu identitu, hrdosť Karlovešťanov na miesto, kde žijú. Vybraným účastníkom budú k dispozícii stánky  za symbolický poplatok 10€/ks*, v prípade ak chcete svoje výrobky predávať. 

Ak vás ponuka a účasť v stánku Karloveskej komunitnej uličky zaujala PRIHLÁSTE SA. Podaním prihlášky nevzniká  právny nárok na poskytnutie tematického stánku. Karlova Ves vyberie záujemcu podľa prezentovaného druhu tovaru/služby v nadväznosti na dramaturgiu podujatia. Uprednostnené budú subjekty, ktoré aktívne prispievajú k rozvoju karloveského kultúrneho, komunitného či športového života.

*Poplatok za stánok je určený iba pre záujemcov so zámerom predávať, NIE PRE PREZENTUJÚCICH.

Bratislavská mestská časť Karlova Ves spustila výstavbu novej lodenice. Úspešne ukončila proces verejného obstarávania zhotoviteľa tejto stavby, ktorá bude slúžiť vodákom aj verejnosti. Nová lodenica by mala byť podľa zmluvných podmienok postavená do 16 mesiacov.

Na začiatok výstavby novej lodenice čaká verejnosť od roku 2007, keď naši predchodcovia predali pozemky v karloveskej zátoke súkromnému investorovi. Úspešne sme zavŕšili verejné obstarávanie. Máme dostatok finančných prostriedkov, odovzdali sme stavenisko a púšťame sa do tejto stavby. Tešíme sa, že športovcom čoskoro odovzdáme nový dôstojný športový stánok,“ povedala starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová. Stará lodenica zostane zachovaná, nová vyrastie v jej bezprostrednej blízkosti.

Novú lodenicu v bratislavskej Karlovej Vsi postaví spoločnosť Ligneus z Krásna nad Kysucou. Vo verejnom obstarávaní s využitím elektronickej aukcie ponúkla spomedzi  troch uchádzačov najnižšiu cenu výstavby za 629.280 eur vrátane DPH. Karlova Ves si na výstavbu nebude brať žiadny úver. Na výstavbu má dostatok finančných prostriedkov.

Súčasťou novej trojpodlažnej lodenice budú spoločenské, hygienické a skladovacie priestory. Suterén bude slúžiť ako hangár pre uskladnenie lodí. Na dvoch nadzemných podlažiach vodáci, ale aj návštevníci z radov verejnosti, nájdu napríklad predajňu či požičovňu vodáckych potrieb. Spoločenská miestnosť bude slúžiť na organizovanie rôznych podujatí.

Bezplatný zber starých nepotrebných elektrospotrebičov bude v sobotu 21. apríla. Ak sa chcete zbaviť tohto typu odpadu aj vy, najneskôr do stredy 18. apríla kontaktujte Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (MiÚ) počas úradných hodín na tel. čísle: 02/707 11 281, 02/707 11 282 prípadne non-stop e-mailom na: halina.trubinyiova@karlovaves.sk, alebo lucia.gasparova@karlovaves.sk

Je potrebné, aby nám obyvatelia nahlásili druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujú odviezť, svoje meno a priezvisko, kontakt a presnú adresu,” informuje Halina Trubínyiová z Oddelenia dopravy a životného prostredia MiÚ. V deň zberu, teda 21. apríla, je potrebné najneskôr do 8.00 h ráno elektroodpad vyniesť z bytov, pivníc či povál a vyložiť ho do vchodu bytového domu, prípadne za bránu rodinného domu.

Prosíme Karlovešťanov, aby nevykladali spotrebiče na ulicu. Mohli by ich vziať neoprávnení zberači, neodborne ich rozobrať, nepredajné súčasti vyhodiť a prispieť tak k vzniku čiernej skládky,” upozorňuje Halina Trubínyiová. Ak pracovníci neodvezú pripravený elektroodpad do 14.00 h, treba ich kontaktovať v priebehu polhodiny na telefónnej linke zberu: 0907 434 303.