tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Oznamenie o predlzeni terminu na predkladanie ponuk Dopravne znacenie

VÝZVA na_predloženie ponúk – parkovisko pred ZŠ Karloveská 32

Príloha č. 1 k výzve_návrh na plnenie kritérií a celková cena

Príloha č. 2 k výzve_čestné vyhlásenie

situácia v katastrálnej mape_súčasný stav

ZMLUVA O DIELO_ na projektovu dokumentaciu parkoviska, el. prípojka pre EM

dav

dav

dav

dav

dav

dav

dav

sdr

sdr

sdr

dav

sdr

dav

sdr

dav

sdr

sdr

kópia KM_záber

Čestné vyhlásenie_Priloha c. 2

Návrh na plnenie kriterii_Priloha c. 1

Vyzva Dodavka stravy

Zmluva o dodávke a rozvoze stravy_Priloha c. 3

oznámenie o začatí konania – zmena v užívaní stavby -SLOTT s.r.o.

Oznamenie o predlzeni terminu na predkladanie ponuk Dopravne znacenie

VÝZVA Dopravne znacky

dopravne znacenie tabulka na doplnenie

Čestné vyhlásenie Dopravne znacenie

Návrh na plnenie kriterii Dopravne znacenie

Rámcová Zmluva č VO DZ

 

 

Oznamenie o predlzeni terminu na predkladanie ponuk Elektro Tilgnerova

VÝZVA Elektroinštalácia Tilgnerova

Čestné vyhlásenie elektroinstalacia Tilgnerova

Návrh na plnenie kriterii elektroinstalacia Tilgnerova

zmluva o dielo elektroinstalacia Tilgnerova

SO01_10 – SŠ TILGNEROVA UL.14

SO01_11 – SŠ TILGNEROVA UL.14

 

VÝZVA Rekonštrukcia strecha Borska 4

Čestné vyhlásenie strecha Borska (1)

Návrh na plnenie kriterii strecha MS Borska

Zmluva o dielo strecha Borska 4

VÝZVA Rekonštrukcia strecha Lackova

Čestné vyhlásenie strecha Lackova

Návrh na plnenie kriterii strecha MS Lackova

Zmluva o dielo strecha Lackova 4

 

 

Miestny úrad v bratislavskej Karlovej Vsi hľadá záhradného architekta, ktorého hlavnou pracovnou úlohou bude:

Ak Vás pracovná ponuka zaujala, svoj životopis pošlite do 15. 9. 2019.

Podrobné informácie nájdete TU

Ilustračné foto: livart.sro

Svoj názor na súčasný stav Jurigovho námestia i svoje predstavy, ako by tento verejný priestor mal vyzerať v budúcnosti, vyjadrilo takmer 500 osôb. Urobili tak zapojením sa do dotazníkového prieskumu, účasťou na plánovacej prechádzke, workshope alebo počas Karloveského majálesu.

V máji sa 418 osôb zapojilo do dotazníkového prieskumu. Obyvatelia a návštevníci Karlovej Vsi sa mohli prostredníctvom dotazníka podeliť o informácie, ako využívajú Jurigovo námestie a vyjadriť sa k jeho súčasnému stavu, funkčnosti a jeho budúcej podobe. Boli to príslušníci predovšetkým mladšej a strednej generácie (26-45 rokov), ženy (63 %) a dve tretiny uviedli, že bývajú v okolí námestia. Ďalších 70 osôb ohodnotilo námestie počas verejných stretnutí – v máji na plánovacej prechádzke priamo na Jurigovom námestí, počas Karloveského majálesu a v júni na plánovacom workshope v Karloveskej knižnici.

Námestie je kľúčovou lokalitou Karlovej Vsi. Ľudia oceňujú, že námestie je priestorovo veľkorysé, v čom vidia potenciál pre jeho budúci rozvoj. Páči sa im aj jeho poloha, fontána, architektonické riešenie námestia a keďže tu nepremávajú autá, považujú ho v tomto smere za bezpečné miesto.

Zásadným problémom tohto verejného priestoru je podľa nich jeho technický stav. Námestie je rozbité, zdevastované, vysoko bariérové, viaceré časti infraštruktúry v havarijnom stave vnímajú ako bezpečnosť ohrozujúce. Problémom je aj nedostatočné nočné osvetlenie a nefunkčné odkanalizovanie povrchov. Neexituje plán údržby, čo súvisí s nejednoznačne rozdelenými kompetenciami. Z týchto dôvodov je Jurigovo námestie v súčasnosti len priestorom, cez ktoré ľudia väčšinou len prechádzajú. Ďalšími sú limitovaná ponuka aktivít, neuspokojivý stav zelenej infraštruktúry a opotrebovaný alebo dlhodobo chýbajúci mestský mobiliár.

Ľudia by privítali, ak by na námestí pribudli služby, obchody a priestor vyčlenený na príležitostné trhy, workout prvky, komunitnú záhradu a pod. Potrebné by bolo obnoviť fontánu a doplniť ju prvkami, ktoré by umožnili väčšiu interakciu s vodou. Aj táto lokalita volá po adaptácii na zmenu klímy znížením podielu spevnených plôch v prospech zelených plôch, výsadbou vzrastlej zelene, zatienením prehrievaných okolitých prvkov a povrchov pergolami, zelenými fasádami a strechami a vytvorením koncepcie hospodárenia s dažďovou vodou v území.

Celú správu z participatívneho procesu si môžete prečítať tu.

 

Autor fotografie: Juraj Horňák

Karlova Ves hľadá účtovníka/účtovníčku. Podrobnosti TU

Výzva vlečka za traktor

Návrh na plnenie kriterii vlečka

Čestné vyhlásenie vlečka