tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

VÝZVA konvektomat

Návrh na plnenie kriterii konvektomat

Čestné vyhlásenie konvektomat

vyzva vykon spravy nebytovych priestorov

Návrh na plnenie kriterii sprava budovy priloha c (1)

Cestne vyhlasenie sprava budovy priloha c (2)

Zmluva o správe M60 final

1924-2019-AP „Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta Bratislava“ -návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – oznámenie o začatí konania – zverejnenie informácie.

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Kuklovská

VÝZVA Rekonštrukcia strecha Tilgnerova

Návrh na plnenie kriterii strecha SS Tilgnerova

Čestné vyhlásenie

Zmluva o dielo

foto SŠ Tilgnerova 14 Bratislava

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Líščie údolie