tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Upovedomenie Šturdíková

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves vyhlásil výberové konanie na nasledujúce pozície:

Hlavný kuchár/hlavná kuchárka v Školskej jedálni pri materskej škole Adámiho 11, Bratislava-Karlova Ves.
Podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí SEM

Zaučený/á kuchár/ka v Školskej jedálni pri materskej škole Adámiho 11, Bratislava-Karlova Ves.
Podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí SEM

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves vyhlásil výberové konanie na pozíciu: Zaučený/á kuchár/ka v Školskej jedálni pri materskej škole Adámiho 11, Bratislava-Karlova Ves
Podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí  SEM

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves vyhlásil výberové konanie na pozíciu: Hlavný kuchár/hlavná kuchárka v Školskej jedálni pri materskej škole Adámiho 11, Bratislava-Karlova Ves.

Podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí SEM

Zverejnenie informácie o začatí Kolaudačného konania Westend priestor 1.NP T.01.N08

VÝZVA nakup auta

Cestne vyhlasenie nakup auta

Návrh na plnenie kriterii nakup auta

Oznamenie o predlzeni terminu na predkladanie ponuk

Zverejnenie kolaudačného rozhodnutia_Westend Crossing, a.s., 101 Drogerie

Zverejnené v súlade s § 3 správneho poriadku v spojení s § 140c ods. 9 stavebného zákona

Kolaudačné rozhodnutie na hore uvedenú stavbu nadobudlo právoplatnosť 20.11.2019

Informácia SVP výrub Vydrica

Upovedomenie Jurištová borovica

Upovedomenie Jurištová vtáčí zob

VÝZVA Vytlky 10_2019

Čestné vyhlásenie vytlky

Návrh na plnenie kriterii vytlky

Príloha č. 1 – špecifikácia prác Výtlky KV

Ramcova_zmluva_výtlky_10_2019

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Adámiho