tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

VÝZVA NB Segnerova I etapa

Návrh na plnenie kriterii Segnerova 1 etapa

Čestné vyhlásenie Segnerova 1 etapa 

Zmluva o Dielo SEGNEROVA I etapa.pdf

Zmluva o Dielo SEGNEROVA I etapa

NB_BA_Segnerova_zadanie I etapa

00-Technická správa 01-Situácia

02-Podorys 1PP buracie prace

03-Podorys 1NP buracie prace

04-Podorys strechy buracie prace

05-Rezy buracie prace

06-Pohlady buracie prace

07-Podorys 1PP novy stav

08-Podorys 1NP novy stav

09-Podorys strechy novy stav

10-Rezy novy stav

11-Pohlady novy stav

12-Vypis okien a dveri

ZM 28 2020 12672 OZN

ZM OZN 29 2020 12675

Bratislavská teplárenská, a.s. oznamuje, že z dôvodu chemického čistenia technologického zariadenia, bude prerušená dodávka teplej vody v týždni od 3.8. do 9.8. nasledovne:

Dňa 3.8.2020

Líščie údolie 63,65,67,69,71,73,75,77,79
Pod rovnicami 1 + materská škôlka
Segnerova 1,2,3,4,5,6,7

Dňa 4.8.2020
Donnerova 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35
Fadruszova 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,15,17,19,21,23,25,+MŠ 10
Karloveská 12,14,16,18,20,22,24,26,28,30
Kempelenova 1-7,9,11,13,15,17

Dňa 5.8.2020 
H. Meličkovej 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26
Kolískova 2,4,8,10,12,14 – MŠ
Tománkova 1,3

Kolaudačné rozhodnutie na stavbu „Dostavba areálu WESTEND, Polyfunkčný objekt CROSSING, Dúbravská cesta, Bratislava“ v rozsahu: priestor č. T.01.N.08 na 1.NP s účelom gastronomickej prevádzky a výdajne jedál

Zverejnené v súlade s § 140c ods. 9 stavebného zákona

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 26.08.2020

Upovedomenie – Petržalka Hrobákova

VYZVA Sprava IT

Návrh na plnenie kriterii_Priloha c. 1

Čestné vyhlásenie_Priloha c. 2

vyzva spravca majernikova 60

Cestne vyhlasenie sprava budovy priloha c (2)

Návrh na plnenie kriterii sprava budovy priloha c (1)

Zmluva o správe M60 2020-2022

Zmluva o správe M60 2020-2022

príloha podorysy k zmluve o správe

príloha zimná údržba

Upovedomenie – hl.m. L.Ú.59

Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny rozhodnutia z dňa 13.08.2018

SO 04.5.l-l kV rozvody NN

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita cintorín Slávičie údolie