tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Botanická 

Živicová o. UR

Oznámenie zámeru prenajať majetok mestskej časti s dôvodu hodného osobitného zreteľa

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Cintorín Slávičie údolie

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Komonicová

Karlova Ves vyhlásila fotosúťaž pod názvom Umenie prežiť. Zapojiť sa do nej môžu všetci, ktorí majú chuť zachytiť a zdieľať s ostatnými okamihy súčasnej doby. Tá je poznačená predovšetkým pandémiou koronavírusu Covid-19, ktorá rôznymi obmedzeniami vstupuje do každodenného života, mení ho a zároveň prináša rôzne uhly pohľadov, skúsenosti a emócie.
Záujemcovia sa môžu zapojiť do súťaže, ktorú organizuje mestská časť Bratislava-Karlova Ves tak, že pošlú svoje fotografie na mail umenieprezit@karlovaves.sk. Možnosť posielať fotografie s vlastným vnímaním súčasnej doby sa skončí posledným novembrovým dňom. Okrem možnosti získať finančnú výhru sa zaslané fotografie stanú súčasťou vernisáže a výstavy Galéria na úrade na karloveskom miestnom úrade.
Súťažiť môžu fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré sú registrované v sociálnej sieti Facebook. Súťažiaci sa môžu prihlásiť iba s jednou fotografiou, ktorá musí byť zaslaná v súbore jpg v maximálnom rozlíšení vhodnom pre tlač. Zaslané fotografie vložíme na profil Kamel klub,“ informuje o podmienkach zapojenia do súťaže vedúca oddelenia kultúry karloveského miestneho úradu Adriána Majka.
Účastníci môžu získať cenu divákov a traja z nich aj cenu poroty. Cenu diváka získa súťažiaci s fotografiou, ktorá bude mať 30. novembra o 20.00 h najväčší počet lajkov. Po skončení súťaže a zverejnení Ceny diváka zasadne porota zložená z profesionálnych fotografov, ktorými sú Matúš Zajac, Rudolf Baranovič a Martina Mlčúchová. Výhercov organizátori zverejnia do 48 hodín od ukončenia súťaže.
Porotou vybrané fotografie budú vytlačené a umiestnené v Galérii na úrade, ktorú zriadila karloveská samospráva. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční na vernisáži 9. decembra. Ak epidemiologická situácia neumožní oficiálne odovzdanie cien, organizátori ich odovzdajú výhercom po vzájomnej dohode najneskôr do 11. decembra.
Začiatok šiestej sezóny Kamel klubu sme si predstavovali inak, podobne tak celá umelecká obec, jej milovníci a podporovatelia. Mali sme pripravené komornejšie a adresnejšie formáty. Jedným z nich bol v spolupráci s fotografom Rudolfom Baranovičom diskusný fotografický formát Príbeh s fotografiou. Nakoniec sa môže zrealizovať len online fotosúťaž Umenie prežiť. Pevne verím, že napriek ťažším začiatkom vytvoríme v budúcnosti v Karlovej Vsi novú platformu, ktorá združí milovníkov fotografie,“ uzatvára Adriana Majka.

Pri zrekonštruovanej Dúbravsko-karloveskej radiále na Karloveskej ulici vznikne park s rôznymi možnosťami športových aktivít pre rôzne vekové kategórie. Od skateparku až po parkour preliezky, park bude poskytovať rôznorodé príležitosti, ako si môže človek zašportovať alebo oddýchnuť. K sakurovej aleji pribudne dažďová záhrada.
Vytvorenie multifunkčného parku na Karloveskej ulici zabezpečuje Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) v spolupráci s mestskou časťou Karlova Ves a magistrátom hlavného mesta. Pozemok v minulosti nemal žiadnu špecifickú funkciu, na mieste mestská časť Karlova Ves plánovala vybudovať park. Práce na stavbe nového parku by mali byť zrealizované v priebehu roka 2021.
Celý park je riešený v horizontálnom rozmiestnení viacerých športových stanovísk. Park je obkreslený bežeckou dráhou, vnútri parku bude skatepark s tribúnou na sedenie, cross-fit alebo parkour plocha. Na opačnom konci od skateparku bude detské ihrisko so šmykľavkou alebo malým tunelom pre najmenších.
Treba si naozaj vážiť, že aj v tomto zložitom období hlavné mesto dokázalo nájsť vo svojom rozpočte prostriedky na dotvorenie tohto miesta. Vytváranie plnohodnotných priestorov s kvalitnou zeleňou a všestranným využitím je našou povinnosťou voči obyvateľom Bratislavy. Poteší to aj ako pekný dar Karlovešťanom po období značných ťažkostí, ktoré museli znášať počas rekonštrukcie električkovej trate,“ uviedla starostka mestskej časti Karlova Ves Dana Čahojová.
Skatepark, ktorý je súčasťou parku, vzišiel z iniciatívy mestskej časti Karlova Ves a jej spolupráce so skateboardovou komunitou.
Zaujímavým prvkom v parku je takzvaná dažďová záhrada. Bude prirodzene oddeľovať vodný spád na hranici parku od jeho ostatných funkcií. V dažďovej záhrade bude vysadená zeleň, ktorá dokáže zniesť aj veľké množstvo vody, ktoré sa tu bude v čase prívalových zrážok zhromažďovať a postupne vsakovať. Rovnako je to veľmi estetický, vizuálne živý prvok, ktorý sa vzhľadom na poveternostné podmienky mení. Aj toto je jeden zo spôsobov, ako Hlavné mesto reaguje na zmenu klímy konkrétnymi opatreniami,“ povedala riaditeľka sekcie tvorby mestských priestorov Natália Puschmannová.
Do parku sa bude vchádzať smerom od električkovej trasy cez sakurovú alej, kde si obyvatelia a obyvateľky budú môcť oddýchnuť na novej bratislavskej lavičke, ktorej dizajn darovala Praha Bratislave spolu s ďalším jedinečným dizajnom nového mobiliáru. Okrem lavičiek budú na promenáde pri parku napríklad stojany na bicykle podľa nového dizajnu.
V marci tohto roku sa na mieste vysadili sakury darované japonským veľvyslanectvom v rámci projektu 10 000 stromov. V rámci projektu bude môcť mesto vysadiť ďalších 27 stromov.
Projekt multifunkčného parku je jeden z projektov Hlavného mesta a Metropolitného inštitútu Bratislavy pre lepšie verejné priestory, v rámci ktorých mesto zlepšuje kvalitu ciest, chodníkov a verejných priestorov pre všetkých Bratislavčanov a Bratislavčanky po celom meste.

Vyzva Dodavka a Rozvoz stravy 2021

Návrh na plnenie kriterii Dodavka a rozvoz stravy 

Čestné vyhlásenie Dodavka a rozvoz stravy 

ZMLUVA PRIPRAVA A ROZVOZ STRAVY.odt

ZMLUVA PRIPRAVA A ROZVOZ STRAVY.pdf

Podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov na ulici Špieszova 2 a Pernecká 37

Podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov na ulici Segnerova 3

Podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov na Ľ. Fullu 4

Od pondelka 9. novembra je Karloveská knižnica opäť otvorená. Do soboty 14. novembra (vrátane) je však návšteva knižnice možná len s certifikátom o negatívnom výsledku antigénového testu.

Naďalej prosíme o rešpektovanie protiepidemiologických opatrení čiže nosenia rúšok, dodržiavanie bezpečných odstupov a prístup do knižnice v rovnakom čase má limitovaný počet čitateľov. Čitatelia, ktorí si objednali knihy cez katalóg, si môžu pre ne prísť.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vašu návštevu!