tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Predseda komisie: Ing. Martin Vician

Členovia komisie: Ing. Martin Ganz, JUDr. Petra Hudáková, Ing. Richard Jajcay, MBA, Robert Krampl (do 1.4.2024), Ing. Martin Masár, Mgr. Simona Petrík (do 19.12.2023), Ing. Vanda Prikler.

Pozvánky:

Zápisnice:

Predseda komisie: Ing. arch. Boris Schultz

Členovia komisie: Ing. Martin Ganz, Ing. Lenka Hájeková, Mgr. Peter Král, Robert Krampl, Ing. Peter Lenč, Ing. Martin Michlík, Martin Paško (od 1.7.2023)

Pozvánky:

Zápisnice:

Predseda komisie: Ing. Martin Masár

Členovia komisie: Mgr. Zuzana Jajcayová (do 13.1.2023), Ing. Peter Lenč, Ing. Martin Michlík, Ing. arch. Boris Schultz, Martin Paško (od 14.2.2023).
Členovia komisie – neposlanci: Mgr. Ing. Anna Zemanová, Michal Mihálik

Pozvánky:

Zápisnice:

Predseda komisie: Mgr. Stanislav Hrda

Členovia komisie: Mgr. Zuzana Jajcayová (do 13.1.2023), MUDr. Jana Kosnáčová, Ing. Margita Majdáková, Mgr. Simona Petrík (do 19.12.2023), Ing. Daniela Záhradníková, Bc. Jana Žilecká, Martin Paško (od 14.2.2023), Ing. Zuzana Volková (od 20.12.2023).
Členovia komisie – neposlanci: Mgr. Jozef Griač

Pozvánky:

Zápisnice:

Predseda komisie: Mgr. Anton Šmotlák

Členovia komisie: Mgr. Lucia Bundová, PhD., Ing. Lenka Hájeková, Mgr. Peter Král, Ing. Vanda Prikler, Prof. Ing. Danica Rosinová, PhD., Katarína Trefilíková, Doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD., Ing. Zuzana Volková (od 20.12.2023), Bc. Jana Žilecká.
Členovia komisie – neposlanci: Mgr. Richard Savčinský

Pozvánky:

Zápisnice:

Predseda komisie: Doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD.

Členovia komisie: JUDr. Petra Hudáková, Ing. Richard Jajcay, MBA, JUDr. PhDr. Branislav Záhradník.

Pozvánky:

Zápisnice:

Predseda komisie:

Členovia komisie: Mgr. Anton Šmotlák – za Team Bratislava, Ing. Vanda Prikler – za Progresívne Slovensko, Ing. Martin Masár – za Sloboda a solidarita, Ing. Peter Lenč – za Starostovia a nezávislí kandidáti.

Členovia komisie: Mgr. Lucia Bundová, PhD, Ing. Lenka Hájeková, JUDr. Petra Hudáková, MUDr. Jana Kosnáčová, Ing. Margita Majdáková, Ing. Vanda Prikler, Prof. Ing. Danica Rosinová, PhD., Katarína Trefilíková, Doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD., Ing. Zuzana Volková, Ing. Daniela Záhradníková, Bc. Jana Žilecká.

Zápisnice:

Pozvanka MiR_16-2021_06_15

Uznesenia 16MiR 2021-06-15

Zapisnica 16MiR 2021-06-15

Pozvánka MiR_15-2021_05_25

Uznesenia 15MiR 2021-05-25

Zapisnica 15MiR 2021-05-25-3MIM

Pozvánka MiR_14-2021_04_13

Uznesenia 14MiR 2021-04-13

Zapisnica 14MiR 2021-04-13

Pozvánka MiR_13-2021_02_09

Uznesenia 13MiR 2021-02-09

Zapisnica 13MiR 2021-02-09