menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Predseda komisie: JUDr. PhDr. Branislav Záhradník

Členovia komisie: Ing. Martin Ganz, Ing. Juraj Kmeťko, Ing. Peter Magát, RNDr. Zuzana Melušová Kutarňová, Ing. Martin Vician, Ing. Mgr. Anna Zemanová, Mgr. Richard Savčinský (od 5.5.2020)

Pozvánky:

Zápisnice:

Predseda komisie: Ing. Martin Ganz

Členovia komisie:JUDr. Petra Hudáková, Mgr. Matej Kotal, Ing. Pavol Martinický, RNDr. Jaromír Šíbl, PhD.,

Pozvánky:

Zápisnice:

Predseda komisie: Ing. Peter Lenč

Členovia komisie: Mgr. Matej Kotal, Ing. Martin Vician, Ing. Mgr. Anna Zemanová, Ing. Dagmar Petrová (od 5.5.2020)

Pozvánky:

Zápisnice:

Predseda komisie: MUDr. Martina Magátová

Členovia komisie: Mgr. Peter Buzáš, Mgr. Stanislav Hrda, Ing. Zuzana Volková, Mgr. Jozef Griač, Jozef Marek

Pozvánky:

Zápisnice:

Predseda komisie: Mgr. Richard Savčinský

Členovia komisie: Mgr. Ján Horecký, Ing. Michal Kovács, PhD., Ing. Zuzana Volková, Mgr. Anton Šmotlák, Ing. Daniela Záhradníková.

Pozvánky:

Zápisnice:

Predseda komisie: JUDr. Petra Hudáková

Členovia komisie: Mgr. Peter Buzáš, JUDr. Filip Petrinec, PhD., JUDr. PhDr. Branislav Záhradník

Pozvánky:

Zápisnice:

Predseda komisie: 

Členovia komisie: Mgr. Peter Buzáš – za nezávislých poslancov, JUDr. Petra Hudáková – za SPOLU-občianska demokracia, Mgr. Anton Šmotlák – za Kresťanskodemokratické hnutie

Predseda komisie: Ing. Mgr. Anna Zemanová

Členovia komisie: JUDr. Petra Hudáková, MUDr. Martina Magátová, RNDr. Zuzana Melušová Kutarňová, Ing. Dagmar Petrová, Ing. Zuzana Volková, Ing. Daniela Záhradníková.

Pozvanka MiR_16-2021_06_15

Uznesenia 16MiR 2021-06-15

Zapisnica 16MiR 2021-06-15

Pozvánka MiR_15-2021_05_25

Uznesenia 15MiR 2021-05-25

Zapisnica 15MiR 2021-05-25-3MIM

Pozvánka MiR_14-2021_04_13

Uznesenia 14MiR 2021-04-13

Zapisnica 14MiR 2021-04-13

Pozvánka MiR_13-2021_02_09

Uznesenia 13MiR 2021-02-09

Zapisnica 13MiR 2021-02-09