tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Upovedomenie o odvolaní – Územné rozhodnutie – Trafostanica, VN, NN – Svrčia ul.

Odvolanie I.ČASŤ – Územné rozhodnutie – Trafostanica, VN, NN – Svrčia ul.

Odvolanie II.ČASŤ – Územné rozhodnutie – Trafostanica, VN, NN – Svrčia ul.

Upovedomenie o začatí výrubového konania MU_KV20210014053