menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Upovedomenie Dlugoš

Vzhľadom na pandemickú situáciu sa bude zastupiteľstvo konať online.

Priamy prenos zo zasadnutia zastupiteľstva môžete v priebehu jeho konania sledovať na www.zastupitelstvo.sk.

Zaslanie odvolania – Územné rozhodnutie – Trafostanica, VN, NN – Svrčia ul.

RD Živica, Živicová

Október 2021

VYZVA Technika pre MS a SJ

Čestné vyhlásenie technika pre ms a sj

Návrh na plnenie kriterii IT technika MS a SJ

Skolky a SJ_tabulka 

Bližšie informácie o tomto projekte nájdete v sekcii Projekt PERFECT.

Bližšie informácie o tomto projekte nájdete v sekcii Projekt MITADAPT.

Bližšie informácie o tomto projekte nájdete v sekcii Projekt DELIVER.

Bližšie informácie o tomto projekte nájdete v sekcii Projekt DELIVER.