menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Upovedomenie Dlugoš

Zaslanie odvolania – Územné rozhodnutie – Trafostanica, VN, NN – Svrčia ul.

RD Živica, Živicová

Október 2021

VYZVA Technika pre MS a SJ

Čestné vyhlásenie technika pre ms a sj

Návrh na plnenie kriterii IT technika MS a SJ

Skolky a SJ_tabulka 

Bližšie informácie o tomto projekte nájdete v sekcii Projekt PERFECT.

Bližšie informácie o tomto projekte nájdete v sekcii Projekt MITADAPT.

Bližšie informácie o tomto projekte nájdete v sekcii Projekt DELIVER.

Bližšie informácie o tomto projekte nájdete v sekcii Projekt DELIVER.

Pozvánka:

Pozvanka 20MiZ-2021-09-28

Materiály:

01-Plnenie uzneseni MiZ

02-Navrh na zmenu rozpoctu

03-Monitorovacia sprava 2021

04-Navrh VZN-prispevky zakonnych zastupcov

05-Navrh VZN-spadove MS

06-Navrh VZN ktorým sa meni VZN 5-2019 o dotaciach

07-Zmluva o spolupraci-odtahova sluzba

08-Pravidla participativneho rozpoctu-PARTeR

09-Komunitny plan 2022-2024

10-Projekt React EU-rekonstrukcia KCK

11-Zamer vybudovat ZSS Borska 2

12-Navrh na uzavretie NZ na pozemok

12-Navrh na uzavretie NZ na pozemok-priloha

13-Najom pozemku-Spanitzova

13-Najom pozemku-Spanitzova-priloha1

13-Najom pozemku-Spanitzova-priloha2

14-Odpustenie nedoplatku-Dlhacik

14-Odpustenie nedoplatku-Dlhacik-priloha

15-Najom NP-Bediova

15-Najom NP-Bediova-priloha1

15-Najom NP-Bediova-priloha2

16-Predlzenie NZ-Slovensky skauting 70 zbor

16-Predlzenie NZ-Slovensky skauting 70 zbor-priloha1

16-Predlzenie NZ-Slovensky skauting 70 zbor-priloha2

17-Najom NP v SS Tilgnerova

17-Najom NP v SS Tilgnerova-priloha1

17-Najom NP v SS Tilgnerova-priloha2

18-Odkupenie pozemku-chodník Mokrohajska

18-Odkupenie pozemku-chodnik Mokrohajska-Koordinacna situacia

18-Odkupenie pozemku-chodnik Mokrohajska-situacia_geodeticke podklady pre projektove práce

18-Odkupenie pozemku-chodnik Mokrohajska-tabulka identifikacia pozemkov

19-Najom NP-CirKus Kus

20-Ziadost-predlzenie terminov-LUPY

21-Informacia o vybavenych interpelaciach

21-Informacia o vybavenych interpelaciach-priloha

Infomaterial1-Rozpoctove opatrenie 2021-01

Infomaterial2-Rozpoctove opatrenie 2021-02

Hlasovanie:

Hlasovanie z 20. zasadnutia MiZ 2021, konaného dňa 28.09.2021

Uznesenia:

Uznesenia 20MiZ 2021_232-253

Zápisnica:

Zápisnica z 20. zasadnutia MiZ konaného 28.9.2021

Videozáznam:

Videozáznam z 20. zasadnutia MiZ konaného 28.9.2021