tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Distribúcia bezplatných balíčkov na triedenie kuchynského odpadu bude od dnes do soboty prebiehať na týchto uliciach: Jamnického, Kresánkova, Matejkova, Cikkerova, Majerníkova, Hany Meličkovej, Hudecova, Janotova, Kolískova, Baníkova, Tománkova, Albína Brunovského, Vincenta Hložníka.

Konkrétne informácie nájdete na linku https://www.karlovaves.sk/zber-kuchynskeho-bioodpadu/ v excelovskej tabuľke na druhom liste, ktorý sa volá Bytovky. Doručovanie sa uskutoční pred bytovými domami v súčinnosti so správcovskými spoločnosťami.

Foto: ilustračné

Karlova Ves prináša svojim obyvateľom možnosť bezplatne sa poradiť o riešení svojho sporu mediáciou. Rozširuje tak bezplatnú občiansku poradňu o ďalšiu službu. Mediácia sa týka občianskoprávnych, rodinných, susedských, dedičských, alebo pracovnoprávnych sporov, nie spotrebiteľských či obchodnoprávnych. Karlovešťania môžu využiť bezplatné služby mediačnej poradne každý štvrtok predpoludním v čase od 9.00 do 11.00 h do 16. júna.

Mediátorka obyvateľa vypočuje, zhodnotí, o aký typ sporu ide, dá mu spätnú väzbu a posúdi, či je prípad vhodný na mediáciu. Ak prípad na mediáciu vhodný je, mediátor vysvetlí, ako je možné v prípade mediácie ďalej postupovať. Pokiaľ je vhodné riešiť prípad s iným odborníkom, mediátor odporučí takéto riešenie. Využitie ďalších služieb mediátora je už spoplatnené podľa sadzobníka mediátora. Konzultovať spor je možné telefonicky na čísle: 0905 858 599, alebo osobne po predchádzajúcej dohode v kancelárii na Gabčíkovej ulici v Karlovej Vsi.

Mediácia predstavuje mimosúdne riešenie sporov. Na rozdiel od súdneho procesu sa jedná o dobrovoľný a neformálny proces. Namiesto princípu výhry jednej strany sa v mediácii uplatňuje princíp tzv. obojstranného víťazstva. Strany majú možnosť pozrieť sa na svoj spor z opačného uhla pohľadu a situáciu vnímať komplexnejšie. Mediácia sa nezameriava na minulosť, ale na upravenie vzťahov do budúcna.

Cieľom mediačného procesu je dosiahnutie právne záväznej dohody, ktorú spisuje mediátor. Ide o nestrannú a nezávislú osobu, ktorá je vyškolená v metóde efektívneho vedenia strán v spore k praktickému riešeniu ich situácie. Mediátor v spore nezastupuje žiadnu zo strán, aj keď tradične ho oslovuje len jedna strana.

Foto: ilustračné (internet)

Školskú plaváreň v ZŠ Alexandra Dubčeka na Majerníkovej 62 čaká niekoľko dňová odstávka. Dôvodom je tmelenie a maľovanie stropu a následná dezinfekcia priestorov plavárne.

Z tohto dôvodu nebude školská plaváreň otvorená od štvrtka 24. marca do utorka 29. marca 2022.

Prehľad zvýhodnených dlhodobých nájmov v roku 2021 – aktualizované

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

ponuky predkladať TU

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava-Petržalka, lokalita Humenské námestie, Beňadická, MŠ Turnianska, ZŠ Budatínska, Vyšehradská, Šášovská

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

ponuky sa predkladajú TU

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Lamačská cesta

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava – Dúbravka, lokalita Karola Adlera, Cabanova

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú na prízemí bytového domu na ul. Ľ Fullu č. 4