tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava – Dúbravka, lokalita Nejedlého, MŠ Galbavého, MŠ Švantnerova

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Ostatné dokumenty sú zverejnené TU

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

ostatné dokumenty k výzve sú zverejnené na stránke UVO v IS EVO TU

Kanoisti Slávie UK Bratislava sa chopili príležitosti. Karlova Ves im dala k dispozícii časť svojho areálu, ktorý využívajú karloveské verejnoprospešné služby. Vodáci tam chcú vybudovať novú lodenicu. Finalizujú preto dokumentáciu k žiadosti o územné rozhodnutie.

Keď koncom roka 2020 žiadali vodáci mestskú časť o prenájom pozemkov v Karloveskom ramene, ich situácia nevyzerala ružovo. Pre problémy s chýbajúcim priestorom začali členovia klubu intenzívne hľadať ďalšie možnosti. Otázku kam umiestniť klubovú základňu sa podarilo vyriešiť v spolupráci s mestskou časťou. Tá poskytla Kanoistickému klubu Slávia UK Bratislava nájom pozemku s podmienkou, že ho vodáci do dvoch rokov pripravia na stavebné práce. Vodáci sa zároveň v zmluve zaviazali, že do piatich rokov novú lodenicu postavia.

Na začiatku roka 2021 sme začali s vypratávaním a čistením prenajatého pozemku. Počas roka sa nám podarilo vypratať objekty, ktoré sa na pozemku nachádzali. V januári sme teda mohli pristúpiť k ich zbúraniu. Momentálne je už odstránená približne polovica plechových garáží. Komplikáciu predstavujú betónové garáže, ktoré plánujeme odviesť. Prístup k pozemku z prednej strany je však pre žeriav priestorovo nepostačujúci. Tak sme museli pripraviť príjazdovú trasu zo zadnej strany,“ opísal fázu čistenia pozemku predseda klubu Miroslav Haviar.

Keďže klub nedisponuje vysokým rozpočtom, jeho členovia majú s prípravou pozemku plné ruky práce. Aj vďaka ich snahe bude môcť klub čoskoro požiadať o územné rozhodnutie k stavbe. „Pravidelné brigády našich členov na pozemku prinášajú výsledky. Niektoré práce sme museli riešiť s externými firmami, ako napríklad odstránenie azbestovej strechy z jednej z garáží. Čo sa však dá, riešime svojpomocne. V najbližšom čase chceme takisto podať žiadosť o územné rozhodnutie. Stále však nemáme vyriešené financovanie samotnej výstavby. Doterajšie zbierky pokryjú časť nákladov, ale určite nie celú stavbu. Hľadáme preto sponzorov, ktorí vidia perspektívu a zmysel v podpore mládežníckeho športu,“ povedal Miroslav Haviar.

Foto: ilustračné (kajakslavia.sk)

Staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky. Tohto druhu odpadov sa môžu Karlovešťania zbaviť už túto sobotu 12. marca od 8.00 do 10.00 h na parkovisku na Kempelenovej ulici.

Odpad so škodlivými látkami budú môcť odovzdať fyzické osoby (nepodnikatelia). Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti Arguss preberať náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky. Tekuté odpady musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa odpad neuvoľňuje. Limit na jednu osobu je stanovený na 5 kg.

Na recykláciu môžete odovzdať aj elektroodpad, ktorý obsahuje látky škodlivé pre životné prostredie. Ide napríklad o batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad, ktorý obsahuje ortuť, chladničky, mrazničky, počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky či mixéry. V rámci tohto zberu je možné odovzdať aj LCD monitory či televízory.

Spomínaný typ odpadu je možné bezplatne odovzdať na zbernom dvore spoločnosti OLO na Starej Ivanskej ceste 2.

Foto: ilustračné (internet)

OLO začína od pondelka 14. marca distribuovať bezplatné balíčky na separovanie kuchynského odpadu (košík a vrecká). Harmonogram distribúcie pre bytové a rodinné domy je zverejnený na linku https://www.karlovaves.sk/zber-kuchynskeho-bioodpadu/

Obyvatelia rodinných domov budú informovaní o čase distribúcie prostredníctvom SMS. Prevzatie je potrebné potvrdiť podpisom. Ak sa nemôže dostaviť vlastník nehnuteľnosti, môže prísť ním poverená osoba, ktorá však musí priniesť vyplnené splnomocnenie. Nie je potrebné, aby bolo overené notárom.

Obyvatelia bytových domov sa presný dátum a čas distribúcie košíkov v danej lokalite dozvedia z plagátu, ktorý bude vyvesený na vchodových dverách do bytovky. Balíčky sa budú distribuovať podľa harmonogramu. Ak má nájomník záujem prevziať balíček za majiteľa bytu, postačí, ak v čase distribúcie príde na stanovené miesto a uvedie meno majiteľa a číslo bytu (príp. poschodie). Nájomnú zmluvu predkladať nemusí.

Viacúčelové multifunkčné ihrisko s rozmermi 24 x 14 m využijú predovšetkým žiaci zo ZŠ Karloveská 61 počas vyučovania, ale slúžiť bude aj pre potreby verejnosti, prípadne na tréningové účely pre mládež z karloveských miestnych športových klubov. Stavebné práce sa začnú 1. apríla a trvať by mali dva mesiace.

Karlova Ves sa dlhodobo snaží o budovanie kvalitných tréningových plôch pre atletiku i rôzne iné športy, ktoré by zodpovedali moderným požiadavkám a normám. Aj táto nová plocha, ktorá vznikne na mieste pôvodného nevyužívaného ihriska, prispeje k zlepšeniu situácie,“ vysvetľuje vicestarosta Branislav Záhradník.

Povrch ihriska bude z umelej trávy, po obvode osadia oplotenie s mantinelom z PVC a tkanou sieťou. Budú na ňom vyznačené dve hracie plochy pre streetbal a po jednej pre volejbal či malý futbal.

„Ihrisko sme plánovali postaviť ešte na jeseň minulého roka, žiaľ, firma, ktorá vzišla z verejnej súťaže, nenastúpila na stavebné práce. Odstúpili sme preto od zmluvy, a vypísali nové verejné obstarávanie. Znamenalo to posun výstavby až na jar tohto roka, čo nás, samozrejme, mrzí,“ informuje vedúci referátu investícií Allan Bánik.

Stalo sa tak v pondelok 7. marca podvečer v Karloveskom centre kultúry. Mladí karloveskí športovci získali ocenenia v kategóriách najlepší individuálny športovec do 23 rokov, najlepší kolektív do 23 rokov a najlepší tréner / pedagóg. Ocenenia získali za športové výsledky dosiahnuté v minulom roku.

„Mladé športové talenty potrebujú najmä po dvoch ťažkých rokoch cítiť našu podporu. Aj takýmto spôsobom ich chceme motivovať, aby na sebe i naďalej pracovali a svojimi športovými výkonmi reprezentovali Karlovu Ves. Ocenenie si zaslúžia i tréneri a pedagógovia za celoživotnú prácu s mládežou v našej mestskej časti. Často ide o ľudí, ktorí majú svoje vlastné povolania a deti trénujú vo voľnom čase. Aj za neľahkých podmienok dokážu pripraviť zverencov na významné i medzinárodné podujatia, kde dosahujú vrcholné výsledky,“ povedala starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

Športovcov oceňujeme na základe vyhodnotenia anketových lístkov, ktoré posielame klubom, s ktorými aktívne spolupracujeme v našej mestskej časti. Každý ocenený športovec dostal pohár a vecné ceny v podobe športových doplnkov,“ doplnila vedúca oddelenia správy športových zariadení Anna Paučová. Moderátorom podujatia bol Richard Vrablec, o kultúrny program sa postarali Folklórny súbor Dolina, parkourová skupina Team Horizon a prvá škola nového cirkusu na Slovensku CirkusKus.

Najlepší individuálny športovec Karlovej Vsi do 23 rokov

Pozn.: MSR – majstrovstvá Slovenska, ME – majstrovstvá Európy,  MS – majstrovstvá sveta)

 MenoŠportŠportový úspech
1  Dominik Egyházyvodný slalom (kanoe)majster MSR starších žiakov mužov
2Ilja Buranvodný slalom (kajak)2. miesto ME juniorov hliadky mužov, 6. miesto MS juniorov v extrémnom slalome muži
3Oskar Ďurčorýchlostná kanoistika (kajak)viacnásobný majster a medailista MSR, 2. miesto v slovenskom pohári
4Tomáš Holkarýchlostná kanoistika (kajak)ME 7. miesto, ME U23 13.miesto, MS U23 13. miesto, niekoľkonásobný majster MSR
5Viktória Reichová  synchronizované plávanie11. miesto MEJ, 2. miesto WS
6Chiara Dikysynchronizované plávanie10. miesto na MEJ, juniorská MSR, súčasť seniorského páru na OH kvalifikácii
7Luce Julius Flanneryfutbalreprezentant výberu BFZ U15, U16
8Filip Závodskýfutbalreprezentant výberu BFZ U17, U18

Najlepší športový kolektív Karlovej Vsi do 23 rokov

Družstvo juniorov Mládežnického basketbalového klubu (MBK) Karlovka

Najlepší tréner / pedagóg Karlovej Vsi

Peter Pecsuk

Nora Szauder

Foto: Najlepší individuálni športovci Karlovej Vsi do 23 rokov resp. tí, ktorí za nich prevzali ocenenie. (L. Biznár)

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Na Riviére

Hlavné mesto od 1. marca otvorilo výzvu na predloženie návrhov na ocenenie talentovanej mládeže za rok 2021. Do výzvy sa môžu zapojiť úspešní reprezentanti Bratislavy, ktorí sa v minulom roku stali víťazmi na medzinárodných, celoštátnych, alebo na krajských predmetových súťažiach a olympiádach. Všetci tí, ktorí sa venujú práci s deťmi a mládežou, môžu poslať návrhy na ocenenia do 31. marca 2022. 

V tomto roku prebehne už 26. ročník Stretnutia primátora s talentovanou mládežou Bratislavy. Len za posledných 10 rokov svojej existencie bolo ocenených takmer 800 detí a mládeže, ktorých pripravovalo vyše 400 pedagógov a trénerov v rôznych oblastiach. O vzrastajúcej popularite oceňovania mladých ľudí svedčí aj počet prijatých nominácií v rámci jedného ročníka, ktorý sa pred pandémiou vyšplhal nad 200. Práve pandémia znemožnila mnohým v predošlých dvoch rokoch súťažiť a plnohodnotne reprezentovať hlavné mesto. Napriek tomu bolo v roku 2021 ocenených 65 žiakov a študentov a 49 pedagógov a trénerov.

Do výzvy sa môžu zapojiť všetci, ktorí sa venujú práci s deťmi a mládežou. Nominovaní majú byť najúspešnejší reprezentanti Bratislavy, ktorí sa v roku 2021 stali víťazmi na medzinárodných súťažiach s účasťou aspoň troch krajín, na celoštátnych, krajských predmetových súťažiach a olympiádach. Spolu s návrhom na ocenenie reprezentanta chce primátor Bratislavy Matúš Vallo poďakovať aj ich pedagógom, či trénerom za výchovu mladých úspešných reprezentantov hlavného mesta.

Nominácie prostredníctvom online formulára môžu zasielať zriaďovatelia všetkých typov škôl a školských zariadení na území hlavného mesta (BSK, Okresný úrad Bratislava, starostovia mestských častí, príp. školské úrady), riaditelia základných a stredných škôl, riaditelia ZUŠ aj CVČ, športové kluby, zväzy, združenia a všetci tí, ktorí pracujú s bratislavskou mládežou. V záujme zabezpečenia čo najkvalitnejšieho výberu zástupcov talentovanej mládeže boli vypracované pravidlá oceňovania, ktoré sú dostupné na webovej stránke mesta: https://bratislava.sk/sk/talentovana-mladez, kde je zároveň možné nájsť podrobnejšie informácie.

Oceňovanie je rozdelené do 6 kategórií:

  1. kultúra
  2. šport
  3. prírodné a technické vedy
  4. jazyky
  5. profesijná súťaž, voľný čas
  6. ostatné

Foto: ilustračné (Stretnutie primátora s talentovanou mládežou 2. 7. 2021. Zdroj: bratislava.sk)