menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Upovedomenie o postúpení spisu na konanie o odvolaní

Допомога Україні (українською мовою)

Kontaktná osoba pre koordináciu pomoci MČ Bratislava-Karlova Ves:

Katarína Šustáková – tel.: +421 940 637 146, e-mail: katarina.sustakova@karlovaves.sk

Situácia na Ukrajine je vážna, ale Slovenská republika nie je v bezprostrednom ohrození. Našou najdôležitejšou úlohou je pomoc susednému štátu a jeho obyvateľom, ktorí hľadajú útočisko.

Kde a ako môžete pomôcť:

Ďakujeme za Vašu solidaritu!

Informácie pre občanov prichádzajúcich z Ukrajiny

Zbierky v Bratislave IV

Humanitárnu zbierku odštartovali aj mestské časti zo západnej Bratislavy – Karlova Ves, Dúbravka, Devín, Devínska Nová Ves, Lamač a Záhorská Bystrica, pričom postupujú koordinovane, aby bola zbierka účelná a adresná. Zoznam konkrétnych potrebných vecí bude pravidelne aktualizovaný a zverejňovaný na webstránkach mestských častí. Od obyvateľov budú preberať iba aktuálne potrebný materiál.

Kontaktné miesta pre materiálnu pomoc Ukrajine v jednotlivých mestských častiach:

KARLOVA VES

V mestskej časti Bratislava-Karlova Ves je kontaktným miestom pre materiálnu pomoc Miestny úrad na Námestí sv. Františka 8. Veci môžete priniesť kedykoľvek počas úradných hodín na vrátnicu v hlavnom vchode. Na úrade bude všetka materiálna pomoc pripravená na expedíciu a bude distribuovaná na určené miesta podľa potreby.

Momentálne zbierame najmä toaletné potreby osobnej hygiény najmä pre ženy a deti, ale aj pre mužov, špecifické „junior“ zubné pasty, zubné kefky, detské šampóny, telové mlieka, vlhčené vreckovky, mydlá, osušky, deky, spacie vaky, karimatky.

DÚBRAVKA

V mestskej časti Bratislava-Dúbravka je kontaktným miestom pre materiálnu pomoc Dom kultúry Dúbravka vo foyer.
Kontaktné miesto je v prevádzke od pondelka do piatku od 10.00 do 18.00 h. Podrobnejšie informácie nájdete na oficiálnom webe www.dubravka.sk, ako aj na oficiálnom facebookovom profile.

LAMAČ

V Lamači je kontaktným miestom pre materiálnu pomoc Centrum sociálnych služieb Lamač v budove zdravotného strediska na Malokarpatskom námestí 2.
Kontaktné miesto je v prevádzke od pondelka do piatku od 10.00 do 18.00 h. Podrobnejšie informácie nájdete na oficiálnom webe www.lamac.sk, ako aj na oficiálnom facebookovom profile Mestskej časti Bratislava-Lamač.

DEVÍNSKA NOVÁ VES

V Devínskej Novej Vsi je kontaktným miestom pre materiálnu pomoc Hasičská zbrojnica na ulici Milana Pišúta 3.
Kontaktné miesto je v prevádzke od 1. marca od 10.00 do 18.00 h. Podrobnejšie informácie nájdete na oficiálnom webe www.devinskanovaves.sk, ako aj na oficiálnom facebookovom profile mestskej časti.

DEVÍN

V Devíne je kontaktným miestom Dom kultúry na Rytierskej ulici č. 2. Kontaktné miesto je v prevádzke v pondelok až piatok od 16.00 do 19.00 h. Podrobnejšie informácie nájdete na oficiálnom webe www.devin.sk.

ZÁHORSKÁ BYSTRICA

V Záhorskej Bystrici sa od utorka 1. marca nachádza zberné miesto v areáli stavebnín Tchimo na ulici Čsl. tankistov 1A v prevádzke spoločnosti Porto Moving. Sem môžete priviezť materiálnu pomoc v pracovných dňoch od 7.30 do 19.00 h a v sobotu v čase od 10.00 do 12.00 h. V prípade potreby môžete kontaktovať starostu Jozefa Krúpu 0905 602 082 alebo Ľuboša Dobšíčka zo spoločnosti Porto Moving 0911 132 185. Ďalšie informácie nájdete na oficiálnom webe www.zahorskabystrica.sk.

BORY MALL: Centrum pre humanitárnu podporu ukrajinského ľudu

V nákupnom centre Bory Mall je zriadené centrum humanitárnej pomoci, ktoré slúži zároveň ako zberné aj výdajné miesto materiálnej pomoci pre Ukrajincov a Ukrajinky, ktorí na Slovensko utiekli pred vojnou. Môžu si sem prísť vziať:

  • jedlo a potraviny
  • hygienické potreby
  • potreby pre deti
  • oblečenie a obuv

Kde v Bratislave ešte môžete pomôcť?

Obnoviť či vybudovať ihrisko s hracími prvkami, zveľadiť sídliskovú terasu či vnútroblok a  vybaviť ich mobiliárom, alebo vytvoriť komunitnú záhradu s kompostoviskom. Aj takto môžu obyvatelia Karlovej Vsi prispieť k obnove svojho okolia prostredníctvom grantovej výzvy Nadácie mesta Bratislavy Funkčnejšie verejné priestory. Svoje nápady môžu predložiť do 15. marca.

Výzva je určená pre široké spektrum žiadateľov z mimovládnych neziskových organizácií ako aj z neformálnych iniciatív zastúpených fyzickou osobou. Všetky podrobné informácie nájdete na webe Nadácie mesta Bratislavy.

K  dispozícii je celková čiastka 120  000 eur. V každom z piatich bratislavských okresov budú rovnomerne podporené projekty vo výške 20 000 eur. Zvyšných 20 000 eur rozdelí hodnotiaca komisia medzi najvyššie hodnotené projekty bez ohľadu na okres.

Na výzve spolupracuje Metropolitný inštitút Bratislavy. Ponúka konzultácie pri vybavovaní súhlasu od majiteľov pozemkov, vrátane tých, ktoré vlastní hlavné mesto. Rovnako chce pomôcť pri ďalšom usporiadaní vlastníckych vzťahov ako aj pri konzultácii projektových riešení.

Foto: ilustračné (ZDRONU.SK)

Téma civilnej obrany (CO) je v kompetencii štátu a ten ju aj bude včas a jednotne komunikovať, vrátane informácií o CO krytoch, tj o podmienkach ich uvedenia do aktívneho stavu, ako aj o určení spôsobu distribúcie obyvateľstva ku krytom a k Jednoduchým úkrytom budovaným svojpomocne (JÚBS).

Mesto a mestské časti majú úlohu aktualizovať a preveriť sieť CO krytov na území Bratislavy. Momentálne zo strany bratislavských samospráv prebieha plnenie tejto úlohy a ďalej budeme postupovať podľa pokynov Okresného úradu.

Steny kultúrneho domu sa budú počas víkendu natierať novou farbou. Ide len o dočasné opatrenie a vyčistenie fasády. Karlova Ves pripravuje rozsiahlu rekonštrukciu domu kultúry rozdelenú na viac etáp počnúc opravou strechy, počíta sa so zateplením fasády, výmenou okien, dverí a ďalšími vnútornými prácami. Mestská časť sa uchádza aj o finančné granty na tieto účely.

V uplynulých rokoch bola vymenená elektroinštalácia, svetelná a javisková technika, zvuková aparatúra, zrevitalizovaná pôvodná podlaha, vymaľované vnútorné priestory, vybudovaný prístup pre zdravotne znevýhodnené osoby, čiastočne vymenené okná a časť vonkajšej  fasády. Práce financuje mestská časť z vlastného rozpočtu, na časť prác prispel Úrad Bratislavského samosprávneho kraja vo forme grantov.

Kapitán Kotvička sa vydáva na dobrodružnú plavbu spoločne s deťmi, ktoré sa stávajú jeho námorníkmi. Slnko svieti, čajky škriekajú a kapitán spoločne s deťmi hľadajú poklad.

Vstupné 3 €.
Prihlasovanie: rezervacie@karlovaves.sk

Jednodňový komunitný historický festival v interiéri kultúrneho domu a v priľahlom parčíku. Rytierske súboje, razenie starých karloveských mincí, detská historická manéž, konský trenažér pre deti, lukostreľba, štýlový fotokútik, ale aj historické stánky a prezentácia zabudnutých remesiel.

V spolupráci s miestnymi občianskymi združeniami, nadšencami a patriotmi. Vstupné dobrovoľné.

Krajina tulipánov, drevákov, veterných mlynov, maliarov, charizmatickej architektúry, ale aj pikantných historiek. Spoznajte túto krásnu krajinu optikou skúseného sprievodcu tak, ako ste ju možno nikdy nepoznali.

Vstupenky sú zlosovateľné o darčekovú poukážku na zájazd. Vstupné 8 €.

Prihlasovanie: rezervacie@karlovaves.sk

Umožní to nová trolejbusová trať, ktorá povedie od križovatky Mlynská dolina – Valašská cez Mlynskú dolinu a Botanickú na Karloveskú ulicu. Tam sa napojí na existujúcu trať Riviéra – Dlhé diely. Nové trolejbusové spojenie prinesie Karlovešťanom ekologickejšiu a tichšiu MHD a viac spojov na linke 32.

Nová trať umožní napojenie trolejbusovej trate z Dlhých dielov na ostatnú bratislavskú trolejbusovú sieť. Linka 32 bude teda môcť byť predĺžená na konečnú Jelačičova v oblasti Trnavského mýta.

„O prepojenie dlhodielskej trolejbusovej trate na celomestskú trolejbusovú sieť sa Karlova Ves snaží už niekoľko rokov. Keď sa spojenie zrealizuje, prinesie to našim obyvateľom lepšiu a spoľahlivejšiu mestskú hromadnú dopravu. Trolejbusy sú ekologickejšie, tichšie a dobre fungujú najmä v kopcovitých terénoch,“ hovorí vicestarosta Karlovej Vsi Branislav Záhradník.

„Hlavné mesto Bratislava plánuje začať s jej výstavbou na budúci rok, a to po schválení potrebného objemu financií, zazmluvnení zhotoviteľa a získaní stavebného povolenia. V spolupráci s partnerom projektu, Dopravným podnikom Bratislava, intenzívne pracujeme na zabezpečení financovania projektu prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra z fondov Európskej únie,“ informuje o projekte hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová.

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Botanická

Dočkajú sa obyvatelia Starých gruntov vytúženého chodníka s verejným osvetlením? Zdá sa, že výstavba by sa mohla začať tento rok. Mesto zahrnulo chodník a príslušnú infraštruktúru do svojho rozpočtu.

Rozrastajúcou sa zástavbou na Starých gruntoch sa automaticky zvyšuje aj dopyt po chodníkoch a verejnom osvetlení. V tejto lokalite hľadali obyvatelia rodinných domov najmä útek pred mestským hlukom v tesnej blízkosti lesa. Dnes sa celkom zmenila. Vysokoškolské internáty už zďaleka nie sú jedinými poschodovými budovami na tomto mieste. Pozemky pod existujúcou výstavbou prešli do súkromných rúk v divokých 90. rokoch. Preto majú zástupcovia mesta a mestskej časti malé možnosti ovplyvniť výstavbu na týchto pozemkoch.

Stále aktuálnejšou témou sa preto stáva výstavba chodníka s verejným osvetlením pozdĺž hlavnej cestnej komunikácie na ulici Staré grunty. Z väčšej časti bez chodníka je trojkilometrová ulica spájajúca Líščie údolie s Mlynskou dolinou.

O jeho výstavbe sa hovorilo ešte pred rekonštrukciou cesty. Avšak k opravenej ceste chodník v tej dobe nepribudol. Informácie z magistrátu však naznačujú, že by to mohlo byť v tomto roku. „Áno, rozpočtové prostriedky na tento rok sú pre tento projekt vyčlenené. Stále čakáme na získanie potrebných povolení pred rozbehnutím súťaže na zhotoviteľa,“ povedala hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková.

Projekt má zahŕňať chodník pre chodcov a verejné osvetlenie v dĺžke približne dva kilometre, v smere od obratiska autobusov. Cena a termín začatia stavebných prác však momentálne ešte nie sú známe. „Nachádzame sa v štádiu projektových príprav. Získanie potrebných povolení či majetkovoprávne vysporiadanie predstavuje časovo zdĺhavý proces. Chodník totiž povedie cez pozemok Univerzity Komenského v Bratislave. Časovo náročný je aj výber zhotoviteľa a samotná výstavba. Po dohode s univerzitou pripravíme dokumentáciu pre stavebné povolenie,“ naznačila ďalší postup Dagmar Schmucková.

Foto: ZDRONU.SK

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves vypísal výberové konanie na tieto pracovné pozície:

Opatrovateľ/ka v domácnosti – podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí SEM

Správca nehnuteľnosti (športoviská) – podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí SEM

Referent/-ka životného prostredia – podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí SEM