menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Oznámenie zámeru prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pozemky pod garážou a nebytové priestory na Majerníkovej