menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava-Petržalka, lokalita Mamateyova

Pozvánka:

Materiály:

Uznesenia:

Zisťovanie Štatistického úradu Slovenskej republiky o vzdelávaní dospelých (AES)