menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita ZUŠ Jozefa Kresánka

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Karloveská 34

Pozvánka na 28. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Staré Grunty

Pozvánka:

Materiály:

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokality Nad Lúčkami, Pribišova, Majerníkova, H.Meličkovej. Janotova

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita ZŠ Sv. Františka z Assisi