tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – BL043VN

Súťažné podklady sú zverejnené na stránke www.uvo.gov.sk TU

Občianske združenie Bagar, Slovácky krúžek a Skaličané v Bratislave pozývajú na kultúrny program Slovácko na Slovensku.
Podujatie sa koná pri príležitosti 100. výročia založenia Slováckeho krúžku v Bratislave

Vystúpia:
Slovácky krúžek a Skaličané v Bratislave so svojou ľudovou hudbou
Mužský spevácky zbor Urban zo Skalice

Vstup voľný

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Karloveská knižnica je z dôvodu rekonštrukcie dočasne zatvorená. Súčasťou rekonštrukčných prác je okrem iného výmena okien, podhľadov, nové osvetlenie a strop. Ukončenie týchto prác sa očakáva na prelome decembra-januára.

Až do 17. januára nie je možné si knihy požičať či vrátiť. Počas tejto doby nebudú ani posielané upomienky na vrátenie požičaných kníh. Odmenou pre čitateľov za tieto komplikácie bude opäť o niečo krajšie a príjemnejšie prostredie našej knižnice.

Foto: ilustračné

Upovedomenie o začatí konania vo veci predĺženia platnosti rozhodnutia č. KVZIVP60520206345LG z dňa 4.3.2020, ktoré bolo zmenené rozhodnutím č. OU BA-OSZP3-2021024259-009MIA z dňa 5.2.2021 – lokalita Matejkova

V sobotu 12. novembra môžu Karlovešťania využiť odvoz elektroodpadu priamo zo svojej adresy. Záujemcovia môžu nahlásiť druh a počet spotrebičov na odvoz so svojimi kontaktnými údajmi do 9. novembra e-mailom na halina.trubinyiova@karlovaves.sk, prípadne počas úradných hodín na tel. číslach: 02 707 11 281 a 02 707 11 275.

„Prosíme obyvateľov, aby v deň zberu spotrebiče nevykladali na ulicu. Stačí, ak ich nechajú pri bráne bytového domu zvnútra resp. za bránou rodinného domu. Inak hrozí, že starý elektroodpad zoberú neoprávnení zberači. V tomto zbere nie je možné odovzdať televízory a monitory,“ upozornila Halina Trubínyiová z referátu životného prostredia miestneho úradu v Karlovej Vsi. Zber elektroodpadu je organizovaný v spolupráci so združením Envidom. Zber si môžete objednať nielen prostredníctvom miestneho úradu, ale aj online prostredníctvom www. zberelektroodpadu.sk.

Foto: ilustračné (internet)

Situácia na školách bola posledné dva roky napätá najmä pre pandémiu koronavírusu, keď sa deti museli učiť dištančne. Po tom, ako sa situácia začala zlepšovať, všetci verili, že tento školský rok bude bezproblémový. Prišla však energetická kríza, ktorá všetko mení. Školy na Slovensku sa pripravujú na najhoršie a mnohé už otvorene hovoria o tom, že budú musieť v triedach menej kúriť, alebo sa opäť vrátia k dištančnému vzdelávaniu. Predstavitelia karloveskej samosprávy to však vidia inak. Chcú urobiť všetko pre to, aby karloveské deti mohli pokračovať vo vyučovaní bez obmedzení.

„Naše stanovisko je jasné. Nechceme obmedzovať teplotu v školách a škôlkach a radšej budeme šetriť energie v iných oblastiach. Obrazne povedané, aj keď sa už na miestnom úrade nebude ani kúriť a ani svietiť, tak škôlky a školy by mali fungovať bez obmedzenia. Nebudeme odporúčať, aby riaditelia zariadení obmedzovali prevádzku z dôvodu vysokých cien energií,“ vyjadril jasné stanovisko Karlovej Vsi jej vicestarosta Branislav Záhradník.

Školy musia dodržiavať teplotu v triedach, ktorú im vyhláškou určuje ministerstvo hospodárstva a aj Úrad verejného zdravotníctva SR. Podľa hygienikov nesmie teplota v škôlke (v miestnosti, kde sa deti hrajú a spia) klesnúť pod 22 stupňov Celzia. V umyvárni a záchode musí byť teplota ešte vyššia, aspoň 24 stupňov. Vyhláška je z roku 2007, nejde teda o úpravu pre energetickú krízu.

Základné a stredné školy môžu kúriť menej. Vyhláška určuje minimálne teploty podľa toho, o akú miestnosť ide a aké aktivity alebo koľko hodín tam deti strávia. V učebniach a miestnostiach, kde žiaci trávia štyri a viac hodín, musí byť aspoň 20 stupňov Celzia. Rovnaká minimálna teplota má byť aj v šatniach (pred telesnou výchovou). V telocvičniach alebo iných miestach určených na telesnú výchovu musí byť aspoň 15 stupňov. Taká istá teplota má byť aj v šatniach, kde si žiaci prezliekajú vrchné odevy, v zime odkladajú bundy a prezúvajú sa. Minimálne 15 stupňov Celzia musí byť aj na chodbách a toaletách.

Foto: ilustračné (MiÚ)

Držitelia vyhradených parkovacích kariet (nie ŤZP) by mali požiadať o predĺženie vyhradeného parkovania pre rok 2023 najneskôr do 30. novembra 2022. V opačnom prípade môže oddelenie dopravy vyhradené miesto prideliť novým čakateľom podľa poradovníka.

Žiadosť o predĺženie vyhradeného parkovanie je možné podať z pohodlia domova prostredníctvom elektronického formulára (ak nedošlo k žiadnej zmene v údajoch, napríklad v bydlisku či EČV)
alebo osobne v podateľni miestneho úradu (predložíte doklad o trvalom bydlisku v Karlovej Vsi a preukážete vlastnícky vzťah k vozidlu. Info: zuzana.stulrajterova@karlovaves.sk alebo tel.: 02 707 11 274