menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Oznámenie zámeru prenajať majetok

Oznámenie zámeru predať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa