menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Upovedomenie Róberta Pušku, že prichádza do úvahy ako dedič po poručiteľovi zo zákona v tretej dedičskej skupine

Meno príjemcu:

Anton Pňaček

Odberná lehota:

10.2.2023

Zásielka uložená na pobočke:

Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, kancelária č. 413

Oznámenie o uložení zásielky – Anton Pňaček

Oznámenie o zámere prenajať majetok – priamy prenájom plaveckých dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62