menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Meno príjemcu:

Ján Ludwig

Odberná lehota:

8.2.2023

Zásielka uložená na pobočke:

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3

Oznámenie o uložení zásielky – Ján Ludwig

Pozývame Vás na verejnú prezentáciu a vyhodnotenie úspešných projektov pilotného projektu participatívneho rozpočtu PARTeR!

Viac informácií o participatívnom rozpočte nájdete TU.

Oznámenie starostky o nastúpení náhradníka – Martin Paško