tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

VZN č. 1/2023, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 4/2012 z 15. augusta 2012 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Staré Grunty, Svrčia

Pozvánka na 3. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Pozvánka:

Materiály:

Hlasovanie:

Uznesenia:

Zápisnica:

Videozáznam:

Upozornenie a výzva na odstránenie vozidla – PEUGEOT, Donnerova 7

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – BA620RR

V sobotu 11. februára sa pobeží tretí beh v rámci ČSOB zimnej série. Bežecká séria je jednou z obľúbených foriem prípravy na jarný Bratislavský maratón.

Zimná séria má podtitul Valentínska edícia. Štart a cieľ bude pred kúpaliskom Rosnička. Trasa povedie po ceste M. Schneidera-Trnavského popri Iuvente smerom k Parku SNP. Na jeho konci sa bežci otočia, a tou istou trasou pobežia k Iuvente. Obídu ju zozadu a za areálom futbalového štadióna odbočia na Harmincovu, budú pokračovať opäť na ulicu M. Schneidera-Trnavského. Odtiaľ cesta povedie do cieľa.

Účastníci majú na výber dve dĺžky trate: 5-kilometrová trať pozostáva z jedného okruhu, bežci na 10-kilometrovej trati absolvujú dva okruhy. V priestoroch štartu a cieľa prebehne registrácia bežcov. K dispozícii budú šatne, úschovňa a WC. Štart pretekov je naplánovaný na 11.00 h. Detské behy sa začnú o 10.30 h. Viac informácií nájdete na linku https://bratislavamarathon.sk/

Foto: ilustračné (bratislavamarathon.sk)

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Karloveská 63

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Janotova

Aj v tomto kalendárnom roku pokračujú denné centrá vo svojich pravidelných aktivitách. V ponuke aktuálnych kurzov nechýba anglický jazyk a pamäťové cvičenia pre seniorov.

Pamäťové cvičenia sú pre seniorov jedným z prostriedkov, ako si udržiavať sviežu myseľ. Pravidelné posilňovanie pamäte a mentálne stimulujúca aktivita udržiavajú mozog v kondícii. Karloveskí seniori sa môžu zapojiť do aktuálneho kurzu pamäťových cvičení. Organizujú ho každý pondelok od 16.00 h v dennom centre na Lackovej a od 17.00 h v dennom centre na Tilgnerovej.

Obsah cvičení sa mení každý druhý týždeň. Pamäťové cvičenia sa striedajú každý druhý pondelok s cvičeniami pamäte pohybom. Je to opakovanie jednoduchých pohybov alebo gest, ktoré po inštruktorke cvičiaci opakujú. Kurz budú organizovať celoročne s kapacitou 10 až 15 ľudí.

V januári absolvovali seniori aj prvé tohtoročné hodiny anglického jazyka. Angličtina sa vyučuje v dennom centre na Lackovej každý pondelok od 10.00 do 11.00 h. Kurz je určený pre začiatočníkov a potrvá minimálne 10 týždňov. V prípade záujmu bude pokračovať aj počas jari.

Oba kurzy sú pre karloveských seniorov bezplatné. „Pozývame záujemcov na oba kurzy, či už tréning pamäte alebo anglický jazyk. Okrem samotných nadobudnutých vedomostí si seniori pochvaľujú aj spoločenský aspekt kurzov. Pravidelným stretávaním v skupinách sa predchádza izolácii a osamelosti, ktorá nie je u seniorov ničím výnimočným,“ povedala koordinátorka denných centier Daniela Mesíčková.

V prípade záujmu môžu seniori kontaktovať koordinátorku na adrese daniela.mesickova@karlovaves.sk alebo telefonicky na čísle 02 707 11 291.

Foto: Kurzy anglického jazyka vedie Daniel Godány.

Upovedomenie o začatí exekúcie – Peter Kovarík