tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Podmienky prihlasovania sa do výberového konania

Zápisnica

Pozývame všetkých na naše tradičné jarné Upratovanie bratislavských brehov.
Tohoročný termín upratovania pripadá presne na medzinárodný Deň Zeme – 22. apríl 2023 – a je zaradený do pestrého programu podujatí, ktoré sa uskutočnia počas budúceho víkendu.

Užite si kopec vody a sviatkujte s nami na plavárni 🙂

www.plavarenmajernikova.sk

Rozpočet mestskej časti Bratislava–Karlova Ves na rok 2023:

Čerpanie rozpočtu:

Oznámenie zámeru odpredať majetok

Oznámenie návrhu na bezodplatné nadobudnutie nehnuteľného majetku predajného stánku na Molecovej ulici

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SA NACHÁDZAJÚ NA STRÁNKE UVO IS EVO

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SA NACHÁDZAJÚ NA STRÁNKE UVO TU

Viac informácií nájdete TU.

Cieľ projektu: Budovanie a revitalizácia verejne dostupných priestranstiev v rámci zelenej infraštruktúry v Karlovej Vsi.  Zámerom projektu je obnova verejného priestoru parku na ulici Kempelenova so zameraním na udržateľné hospodárenie so zrážkovou vodou formou vytvorenia okrasných záhonov a obnovy pôvodnej kvetinovej lúky.

Trvanie projektu: apríl 2023 – december 2023

Hlavné aktivity:  V rámci projektu plánujeme realizovať nasledovné aktivity:

  1. Odstránenie inváznych drevín (Javorovec Jaseňolistý)
  2. Obnova kvitnúcej luky (letničky, trvalky, dvojročky)
  3. Vybudovanie okrasných vodozádržných záhonov (3 kvetinové záhony z kvitnúcich trvaliek)
  4. Výsadba okrasných stromov (8 okrasných čerešní),
  5. Vybudovanie vodozádržného chodníku (veľkoformátová dlažba z betónových platní)
  6. Osadenie mobiliáru pre návštevníkov – ľudí i živočíchov (lehátko respektíve šachový stôl s posedením, vtáčie búdky, hmyzí domček zo zrezanej vŕby)

Realizátor a partneri v projekte: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, VPS Karlova Ves

Donor:  Úrad vlády Slovenskej republiky

Zmluva s donorom:  zmluva o poskytnutí dotácie

Výška grantu / dotácie: 10 000 EUR

Spolufinancovanie: 122,06 EUR a realizácia terénnych prác VPS Karlova Ves

Lokalita projektu:  Mestská časť Bratislava-Karlova Ves: verejný priestor parku medzi obytnými domami ulice Kempelenova

Realizované s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky