tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Viac informácií TU.

Viac informácií TU.

KLÍMA NÁS SPÁJA

Radi by ste sa dozvedeli niečo o tom, ako uchovávať dažďovú vodu v mestskom prostredí prostredníctvom rôznych jednoduchých metód a technológií? Pozývame vás na interaktívnu prednášku o uchovávaní dažďovej vody v mestskom prostredí s názvom ,,Klíma nás spája“ v rámci celosvetového programu na záchranu Zeme – Zelené riešenia pre lepšiu budúcnosť, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 8. júna o 17.00 h v priestoroch organizácie Imobilio na Jamnického 16.

Prednášať budú renomovaní environmentálni vedci a konzultanti v oblasti udržateľnosti a uchovávania dažďovej vody s vplyvom na životné prostredie a ochranu prírodných zdrojov.

Podujatie spoločne pripravili Skauti 70, Zbor bizón víťazí s členmi neziskovej organizácie Imobilo. 

Milí tanečníci, rodičia, a priatelia,

pozývame Vás na Galavečer tanca s KTC, ktorý sa uskutoční v nedeľu 25. júna o 17.00 hod v Kamel klube-Karloveskom centre kultúry, kde sa predstavia všetci tanečníci od 5 rokov.

Po programe Vás, milí rodičia, hostia, ako aj verejnosť Karlovej Vsi, pozývame na pokračovanie o 19.00 hod na Školu tanca s našimi lektormi pri Fontáne rodiny, hneď vedľa Kamel klubu.

vstup: VOĽNÝ

Srdečne vás pozývame na výstavu fotografa Rudolfa Baranoviča, ktorý sa venuje dokumentovaniu kultúrneho a spoločenského života v našej mestskej časti. V ucelenej sérii fotografií vám ponúkneme ukážku rôznorodých kultúrnych aktivít a pulzujúceho života v Karlovej Vsi.

Nechajte sa strhnúť spomienkami na uplynulé podujatia, na ktorých ste boli prítomní aj vy.

Vernisáž výstavy fotografií „Zábava v Karlovej Vsi maľovaná čiernobielo“ sa uskutoční dňa 28.6.2023 o 17:30 h na Miestnom úrade Karlovej Vsi. Nenechajte si to ujsť!

Výstava bude sprístupnená pre návštevníkov počas celého leta v rámci úradných hodín.

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Staré Grunty

PRENÁJOM KOPÍROVACÍCH STROJOV A TLAČIARNÍ A S TÝM SÚVISIACE SLUŽBY V IS EVO

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Iskerníkova

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Staré Grunty

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava-Petržalka, lokalita Ambroseho, Haanova, Hrobáková, Mlynarovičova, Osuského, Romanova

Cieľ projektu: Podpora riešenia migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine. Refundácia oprávnených výdavkov súvisiacich s rýchlou reakciou miestnej územnej samosprávy na potreby skupiny utečencov z Ukrajiny s dočasným útočiskom, ktorí prišli na územie SR a konkrétne Karlovej Vsi za obdobie marec – november 2022.

Trvanie projektu:   máj 2023 -2028, refundácia nákladov za obdobie marec 2022 – november 2022

Hlavné aktivity:  V oprávnenom období počas obdobia 26 týždňov, poskytla Mestská časť Bratislava-Karlova Ves útočisko a rôzne druhy pomoci pre 651 osôb, v rámci ktorých jej vznikli náklady najmä v nasledovných oblastiach:

Realizátor a partneri v projekte:  Mestská časť Bratislava-Karlova Ves a Hlavné mesto SR Bratislava ako účastník Memoranda o rozdelení nenávratného finančného príspevku.

Donor: Európska únia – Európsky fond regionálneho rozvoja – v rámci programu IROP (Integrovaný regionálny operačný program)

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP): Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Zmluva s donorom:  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z302091CVW7-91-108

Výška grantu / dotácie:  1 692 600,00  EUR (výpočet: 100 € na 1 osobu a 1 týždeň )

Spolufinancovanie:   0,00 EUR

Lokalita projektu:  Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

Výzva na vykonanie orezu stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky, upozornenie

Poverenie