tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Súťažné podklady sú zverejnené vo vestníku UVO

Oznámie o zámere prenajať majetok dráhy šk. plavárne Majerníkova 62

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Karloveská

Oznámenie o zámere prenajať majetok veľká a malá sála KCK

Oznámenie o zámere prenajať majetok dráhy šk. plavárne Majerníkova 62

Oznámenie o zámere prenajať majetok SŠ Tilgnerova

Viac informácií nájdete TU.

Srdečne Vás pozývame na besedu s autorkou a blogerkou Soňou Bulbeck v Karloveskej knižnici. Beseda je spojená s premietaním diapozitívov a predajom autorkiných kníh.

Prosíme o nahlásenie účasti na tel. č.: 02/ 707 11 500. Vstup voľný.

Príďte si vyskúšať otužovanie na vlastnej koži!

Po krátkej prednáške Michaely Davidovič sa spolu okúpeme v Karloveskej zátoke.

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla  a výzva na odstránenie vozidla FIAT biela dodávka, BA158EL, na ulici Silvánska 15-17

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla  a výzva na odstránenie vozidla BMW modré, BT820AY, areál UK na Starých Gruntoch