tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

OPRAVY KOMUNIKÁCIÍ – Karlova Ves využila leto na opravy ciest aj chodníkov. Viac na s. 2.

OHYZDNÝ STÁNOK – Nevzhľadný stánok na Molecovej je po rokoch minulosťou. Viac na s. 4.

PARLAMENTNÉ VOĽBY – Karlovešťania budú voliť v 30 okrskoch. Viac na s. 6 – 7.

KARLOVESKÁ KNIŽNICA – Opäť ju otvoria 18. septembra. Viac na s. 10.

September – Október 2023

Aj tento rok sa môžete tešiť na Karloveské hody s tradičnými aktivitami na Námestí sv. Františka aj výborným kultúrno-zábavným programom v Líščom údolí či mnohými sprievodnými podujatiami v rámci mestskej časti.

* PIATOK 22.9. *

Námestie sv. Františka

(moderuje Richard Vrablec)

Park SNP/ Líščie údolie

(moderuje Richard Vrablec)

* SOBOTA 23.9. *

Park SNP/ Líščie údolie

(moderuje Richard Vrablec)

PROGRAM vo Vodárenskej záhrade

PROGRAM v Karloveskej knižnici

ŠPORTOVÉ PODUJATIE

Celodenný turnaj v malom futbale: Turnaj v štyroch kategóriách /do 15 rokov, 15 -19 rokov, dospelí, V.I.P. mediálny turnaj/. Prihlasovanie do 11.9. na yesspizza@badubravka.sk alebo 0944 698 875. Poplatok 10 € hráč (zahŕňa celodenné občerstvenie a pitný režim).

* NEDEĽA 24.9. *

Kostol sv. Michala Archanjela

Park SNP/ Líščie údolie

(moderuje Ivan BINĎO Bindas)

* SPRIEVODNÉ PODUJATIA *
Sobota a nedeľa 10.00 h – 17.00 h

Hodový vláčik
Každú hodinu z konečnej zastávky Kuklovská do Líščieho údolia / v sobotu 13.00 – 18.00 h a v nedeľu 13.00 -17.00 h /.

Stan mestskej časti
Stretnite sa so zástupcami mestskej časti pri káve či koláčiku.

Prezentácia techniky verejno-prospešných služieb
Pre deti aj rodičov svoju techniku vystavia a záujemcov povozia pracovníci VPS na strojoch, ktorými kosia trávu či odhŕňajú sneh.

Komunitná ulička
Prezentácia miestnych komunít a združení, vďaka ktorej sa môžete viac dozvedieť o ich tvorbe a činnosti.

Mediálny partner podujatia: Rádio Sity
Partner podujatia: CK Daka – cestovná kancelária

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves si Vás dovoľuje upozorniť, že zo spoločenských, kultúrnych a športových akcií organizovaných mestskou časťou sú vyhotovované zvukové a obrazové záznamy a fotografie, ktoré budú použité na spravodajské a propagačné účely o aktivitách mestskej časti.
Účasťou na týchto podujatiach udeľuje fyzická osoba súhlas s vyhotovovaním fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s jeho zverejnením na adrese webového sídla, na adrese oficiálnych stránok sociálnych sietí mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a Kamel Klub a v periodiku Karloveské Noviny, výlučne za účelom prezentácie alebo poskytnutia informácií o podujatiach v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Stalo sa tak vďaka rozšírenej kapacite v materskej škole. Pribudla tam nová trieda pre 20 detí. V tejto časti bola kedysi ubytovňa, ale Karlova Ves ju stavebne upravila, zrekonštruovala, vymaľovala a vynovené, čisté priestory môžu slúžiť najmenším Karlovešťanom.

„Deťom sme zabezpečili nové interiérové vybavenie, herňu s novým nábytkom, stolmi so stoličkami aj úložnými priestormi. Každé dieťa má v šatni svoju skrinku a pohodlnú lavičku na prezutie. Veríme, že aj tento zvýšený komfort prispeje k príjemnému pobytu našich najmenších obyvateľov v materskej škole,“ povedala vedúca oddelenia školstva Iliana Medviďová.

„Po predpoludňajšom programe si deti môžu oddýchnuť v spálni na nových posteliach s mäkkými paplónmi. Deti dostali aj didaktickú techniku, akou sú interaktívna dotyková tabuľa, interaktívna podlaha, ale aj obľúbené stavebnice či kuchynka. Svoj pracovný priestor s IT technikou dostali aj pani učiteľky,“ opisuje Iliana Medviďová.

Pribudli aj noví zamestnanci

Škôlka kvôli novej triede rozšírila rady zamestnancov o dve nové učiteľky, upratovačku a v kuchyni sa deťom prihovára nová pani kuchárka. Vynovené priestory kuchyne vedie od septembra nová vedúca školskej jedálne.

„Rekonštrukciou, ktorá prebiehala v lete a na jeseň minulého roku, boli obnovené všetky miestnosti týkajúce sa jednej triedy materskej školy. Sú tam nové hygienické miestnosti, a to umyváreň pre deti, WC pre učiteľky a miestnosť pre upratovačku. Všetky tieto priestory majú nové inštalácie vody, kanalizácie, kúrenia, elektroinštalácie, maľby, obklady a podlahy z dlažby či PVC i sanitu. V triede a spálni sú takisto nové povrchy podláh a stien, vymenené radiátory aj s rozvodmi, nainštalované bolo vzduchotechnické zariadenie na výmenu vzduchu vo všetkých miestnostiach a nové interiérové dvere,“ rekapituluje rozsah vykonaných stavebných prác vedúci oddelenia investícií, správy majetku a budov Allan Bánik.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Podpora regionálneho rozvoja.