menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Divadlo Žihadlo: Udatná posádka (vo veľkej sále)

Čas: 15:00 hod.
Vstupné: 3 € (vstupenky je možné si zakúpiť 30 minút pred podujatím na mieste)

Divadelné predstavenie Udatná posádka je dobrodružný príbeh troch zvieratiek – ovce, kohúta a kačice, ktoré letia Európou, spoznávajú svet a nových ľudí. Rozprávačom je letec Vilo Leto, ktorý vie o lietaní a zemepise takmer všetko a rád sa o svoje vedomosti podelí s deťmi a ich rodičmi. Príbeh vychádza z historického faktu, že prvými letcami v teplovzdušnom balóne boli zvieratá: ovca, kohút a kačica, no všetko ostatné je vymyslené.

Karloveský kolobeh 06 (v malej sále)

Čas: 15:00 – 17:00 hod.
Vstupné: zadarmo

Karloveský kolobeh 06 je už šiestykrát organizovaná ekologicky zameraná aktivita, ktorá umožňuje priniesť obyvateľom veci, ktoré sú zachovalé, čisté, pre niekoho potrebné, ale nimi nevyužívané, aby mohli poslúžiť novému majiteľovi. Výmena prinesených vecí je na báze darovania, t.j. nefinančná. Najčastejšie sa jedná o výmenu/darovanie oblečenia, hračiek, knižiek, športových pomôcok pre deti (korčule, kolobežka, odrážadlo…), drogérie, drobných predmetov bežnej spotreby. Nábytok a elektronika sa na kolobehu nevymieňajú. Veci, ktoré majiteľ počas podujatia nevymení, si musí vziať späť domov.

Zmena organizácie dopravy na týchto komunikáciách sa, okrem určenia nových parkovacích miest, týka aj zavedenia jednosmernej premávky na komunikácii medzi bytovými domami Karloveská 22 – 30 a priľahlým parkoviskom. Od štvrtka 19. októbra po príjazde z hlavnej cesty Karloveská na Fadruszovu nebude možné odbočiť vľavo na parkovisko. Zákaz vjazdu z tohto smeru však nebude platiť pre cyklistov (cyklistické protismerky).

Vodiči, parkujúci na parkovisku pred bytovými domami, budú môcť využiť príjazd z hlavnej cesty Karloveská –  Čavojského, čím sa vyhnú obchádzaniu celého jednosmerného okruhu po Fadruszovej. Na jednosmernú premávku budú musieť vodiči myslieť aj pri výjazde z parkoviska alebo garáží pod bytovým domom, kde výjazd áut bude možný len v smere na Fadruszovu a potom smer hlavná cesta – Karloveská. Jednosmerný okruh okolo Fadruszovej umožňuje v krátkom úseku v časti komunikácie paralelnej s Čavojského ulicou obojsmerný výjazd v smere na Fadruszovu i Čavojského.

K zmene organizácie dopravy bolo nevyhnutné pristúpiť po začiatku platnosti novely zákona o cestnej premávke (tzv. chodníková novela). Aby mohla Karlova Ves vytvoriť pre motoristov čo najviac legálnych parkovacích miest a zároveň zachovať komfortnú dĺžku chodníka pre chodcov, musela na tomto úseku Karloveskej pristúpiť k zmene organizácie dopravy formou zavedenia jednosmernej premávky.

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla  a výzva na odstránenie vozidla  OPEL čierny, s českou EČV,  na ulici Dlhé Diely I

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla  a výzva na odstránenie vozidla  NISSAN Micra, bez EČV,  na ulici Botanická

Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny rozhodnutia č. KV/ŽP/3136/2021/17727/MS zo dňa 5.11.2021, lokalita Iskerníkova

Hlavné mesto začalo s ozdravnými a bezpečnostnými orezmi stromov, ktoré sa nachádzajú v okolí schodov, ktoré vedú z Púpavovej do Parku SNP v Líščom údolí.

Práce vykonávajú profesionálni arboristi a ich cieľom je zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti v súlade s arboristickými štandardmi. To zahŕňa i rez suchých konárov či zosadenie drevín, ktoré sú odumreté. Práce budú pokračovať aj budúci týždeň. Hlavné mesto prosí obyvateľov o rešpektovanie ohradených častí komunikácie prípadne o nepoužívanie schodov počas trvania prác.

Foto: ilustračné

Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2023

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla  a výzva na odstránenie vozidla  VW biely, bez EČV, rozbité sklo, vyfučané pneumatiky, na ulici Hodálova 6

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Botanická

Karloveský Park Kaskády na Dlhých dieloch bude na slovenské pomery veľkou raritou. Pre svoj život bude využívať dažďovú vodu, ktorá steká zo striech okolitých bytových domov do veľkých podzemných nádrží. Odtiaľ voda cirkuluje do nového vytvoreného koryta pre malý potok. Kedysi spustnutý vnútroblokový svah pokrytý trávou je po novom plný zelene, stromov aj kríkov. Zrevitalizovaný park, ktorý je situovaný medzi ulicami Hany Meličkovej a Kresánkova, otvoria vo štvrtok 12. októbra o 15.30 h.

Uzavrie sa tak trojročná postupná revitalizácia priestoru, ktorú Karlova Ves zamerala na udržateľné
hospodárenie so zrážkovou vodou pomocou prírode blízkych riešení. V priebehu revitalizácie tam
realizovali opatrenia, ktoré budú v priestore medzi bytovými domami zadržiavať dažďovú vodu.
Vnútroblok je bohatší o nové dreviny a zeleň, ktorá bude zároveň aj úkrytom pre drobnú faunu. Systém
vodozádržných opatrení sa nachádza pod zemou a voľným okom je už nepostrehnuteľný. Deti zrejme
poteší umelý potôčik na konci s vodným kútikom s ručnou pumpou, mlynčekom, stavidlami, dreveným
sudom a fontánou na osvieženie vzduchu. Vodná stavba je doplnená novovysadenou vegetáciou
vodných rastlín v mokradiach.

Tento priestor bol vybraný ako miesto, kde obyvatelia dlhodobo upozorňovali na nedostatok zelene.
Pred začiatkom revitalizácie trpel vysokými letnými teplotami a pri bleskových zrážkach aj dôsledkami
prívalových dažďov, ktoré okamžite odtiekli do kanalizácie. Mestská časť pri príprave projektu opierala
o zrážkovo-odtokový model. Zobrazil najzraniteľnejšie miesta v Karlovej Vsi z pohľadu prívalových
dažďov, teplotné ostrovy na sídlisku, či potenciál ochladzovania za pomoci vegetácie. Modely
poukazovali na niektoré kritické miesta, kde sa zrážková voda akumuluje, či bude akumulovať. Jedným
z nich je aj táto lokalita.

Stavba bola realizovaná postupne, v troch etapách. V prvých dvoch etapách v roku 2021 a 2022 vodu
z časti striech a obytných terás odviedli z vrchného a spodného bytového komplexu na ulici Hany
Meličkovej do dvoch podzemných nádrží. Tie uložili pod zemou a zatrávnený povrch je naďalej
prístupný aj pre verejnosť. Kvapôčkovým závlahovým systémom sa zadržaná voda dostane k stromom.
Tento spôsob závlahy je šetrný voči nadmernému premočeniu prostredia a udržiava optimálny stav
vlahy v zeleni. V tejto etape v parku pribudli stromy a kríky. Dažďová voda z chodníkov a okolitých
svahových trávnikov je gravitáciou privádzaná do dvoch mokraďových záhonov s vodným biotopom a
siedmich zatrávnených miskovitých zádržných plôch, ktoré budú pred letom lahodiť oku výzorom
kvitnúcej lúky a poskytnú útočisko pre užitočný opeľujúci hmyz.

V tretej etape v roku 2023 pribudli ďalšie dve podzemné retenčné nádrže na zber dažďovej vody zo
striech, obytných terás a trávnikov. Vybudovali tu umelý potôčik s vyvieračkou, ktorý využíva zrážkovú
vodu i mokraďové záhony so zádržným priestorom a okrasnými rastlinami. Súčasťou realizovaných
opatrení je aj trysková závlaha trávnikov či dve nádrže pre potreby obyvateľov na polievanie so
zachytenou dažďovou vodou. Na konštrukciu schodiska vysadili vegetačnú stenu s popínavými
rastlinami a kvapkovou závlahou.

Prvé dve etapy zrealizovala Karlova Ves v roku 2021 zo združených finančných zdrojov programu LIFE,
Interreg Europe a Nórskych grantov a z finančných prostriedkov Karlovej Vsi. Mestská časť získala
dotáciu na realizáciu tretej, záverečnej etapy projektu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci programu IROP, protikrízového nástroja REACT-EÚ.

Pri tejto príležitosti vydala Karlova Ves tlačovú správu, na stiahnutie tu.

Prvá a druhá etapa bola realizovaná vďaka podpore:

Tretia etapa bola zrealizovaná vďaka podpore:

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Sološnícka

SÚŤAŽNÉ PODKLADY SÚ ZVEREJNENÉ V IS EVO