menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Súťažné podklady sa nachádzajú vo vestníku UVO

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla  a výzva na odstránenie vozidla  VW biely, BT348DC, stojí na Hany Meličkovej 22

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla  a výzva na odstránenie vozidla  VOLVO modré, BA685FT, vnútroblok Pribišova – Fullu

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla  a výzva na odstránenie vozidla  BMW čierne, BA670PU, vnútroblok Kuklovská

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla  a výzva na odstránenie vozidla  CITROEN C4, strieborný, BL748CF, zákruta Hlaváčikova – Veternicova pri lese

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla  a výzva na odstránenie vozidla  Mazda strieborná, BA090LF, stojí na Nad Lúčkami 47