tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Pozvánka na 8. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Pozvánka:

Materiály:

Hlasovanie:

Uznesenie:

Uznesenia 08 MiZ-2023-19-12

Zápisnica:

Zapisnica 08MiZ-2023-12-19

Videozáznam:

Oznámenie

Úplné znenie oznámenia starostky o nastúpení náhradníka nájdete TU

Roky na ňu čakali a teraz sa ich želanie splní. Reč je o žiakoch a študentoch Spojenej školy na Tilgnerovej ulici v Karlovej Vsi. Hoci tam pribudli dve nové multifunkčné ihriská, bežecká dráha dlhodobo absentovala. Karlova Ves už odovzdala školský areál vysúťaženému zhotoviteľovi, aby tam do jari 2024 vybudoval novú bežeckú dráhu  pre školákov aj verejnosť.

Moderná bežecká dráha bude treťou veľkou investíciou do športového areálu našej spojenej školy. V  minulých rokoch sme tu vybudovali dve multifunkčné ihriská, z nich jedno veľkorozmerné. Areál je otvorený nielen pre žiakov školy, ale aj pre športujúcu verejnosť a našich obyvateľov. Verím, že aj nová bežecká dráha v spodnej časti Karlovej Vsi bude rovnako intenzívne využívaná, ako sa využíva moderná bežecká dráha, ktorú sme vybudovali na Majerníkovej na Dlhých dieloch,“ povedal vicestarosta Branislav Záhradník.

Zámerom projektu je vybudovanie atletickej bežeckej dráhy v dĺžke 150 metrov (v zostave štyri dráhy) a šprintérskej rovinky s dĺžkou 80 metrov (so štyrmi dráhami), s umelým polyuretánovým priepustným povrchom s certifikátom IAAF. Na ľahkoatletické disciplíny tak bude môcť byť denne využívaná nová bežecká dráha s moderným bezpečným tartanovým povrchom. Zároveň sa tým zvýši atraktivita školského dvora v obľúbenom verejne prístupnom športovom areáli. Karlova Ves vyčlenila do tejto investície financie z vlastného rozpočtu a podporilo ju aj hlavné mesto vo forme grantu v rámci dotačného Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave pre rok 2023.

Oznámenie o zámere prenajať a predať majetok

Oznámenie o zámere prenajať nebytový priestor

Oznámenie o zámere prenajať pozemok a nebytový priestor

Štatistické zisťovanie RÚ

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Cesta na Červený most

Príďte osláviť Mikuláša na Plaváreň Majerníkova! Každé dieťa, ktoré nám počas víkendu 9. – 10.12.2023 prinesie (najlepšie vlastnoručne zhotovenú) ozdobu na náš vianočný stromček, umiestnený vo vestibule plavárne, odmeníme vstupom na plaváreň zdarma a sladkosťou.

Akcia platí pre deti do 15 rokov v sprievode rodiča, prípadne inej osoby staršej ako 18 rokov, v čase vyhradenom pre verejnosť podľa harmonogramu zverejnenom na webstránkesociálnych sieťach plavárne. Vstupné na plaváreň si platí len sprievodná osoba.

Tešíme sa na Vás!

Začiatkom decembra čakajú Mikuláša tradičné pochôdzky po karloveských škôlkach, ktoré spolu so svojimi vernými asistentmi, čertom a anjelom, navštívi 5. a 6. decembra.

Každá škôlka by mala byť patrične vyzdobená, samozrejme, nesmie chýbať aj nejaký podarúnok pre Mikuláša. Netreba mu čokolády ani keksíky, isto by ho však potešila nejaká básnička či pesnička,“ pripomína vedúci oddelia kultúry Šimon Králik.

„Darček má Mikuláš pripravený pre každého. Avšak záleží na deťoch samých, ako sa pripravia, a najmä, či počas roka poslúchali. Veríme však, že aj pri neposedných škôlkaroch Mikuláš prižmúri očko či dve,“ hovorí Králik.

Vybehaj si svoj Mikulášsky balíček!
Nie je to len taký obyčajný Mikuláš, ktorý nosí deťom sladkosti. Balíčky si musia deti nájsť samy a to podľa mapy, v rámci orientačného behu.

Stretneme sa v piatok 8.12. o 16:00 hod. v športovom areáli na Majerníkovej 62 na Dlhých Dieloch.
Každý účastník sa musí vopred zaregistrovať a zapísať sa do tabuľky.

Teší sa na vás Longital Sport Club!