menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Informácia o zverejnení elektronickej adresy na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie (OkrVK)

Informácia o zverejnení elektronickej adresy na doručenie žiadosti o zaslanie hlasovacieho preukazu

Tento strategický dokument pomôže zlepšiť rozvoj, rozšíriť ponuku a kvalitu služieb zabezpečovaných mestskou časťou a inými poskytovateľmi, zlepšiť kvalitu technickej infraštruktúry, odpadového hospodárstva, dopravnej infraštruktúry, životného prostredia, školstva, kultúry, športu, sociálnych služieb a pod.

Dôležité je, aby sa do jeho tvorby zapojilo čo najviac obyvateľov Karlovej Vsi. Svoj názor, pripomienky či návrhy k plánu budúceho rozvoja našej mestskej časti môžete vyjadriť vyplnením dotazníka, ktorý bude podkladovým materiálom pre prípravu programu. Dotazník a podrobnejšie informácie o príprave Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) na roky 2024 – 2030 nájdete TU.

V tlačenej forme budú dotazníky distribuované do každej domácnosti prostredníctvom Karloveských novín, ktoré si nájdete v schránke od 25. januára. Vyplnené tlačené dotazníky možno odovzdať osobne na vrátnici miestneho úradu najneskôr do konca februára 2024.

Pri vypĺňaní voľte odpovede tak, aby čo najviac zodpovedali Vašim predstavám. Návrhy by mali inšpirovať k prijatiu opatrení za účelom zvýšenia kvality služieb a prostredia, v ktorom žijete.

Foto: ilustračné (Z dronu)

Voľby prezidenta SR – Informácie pre voliča

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla a výzva na odstránenie vozidla SUZUKI Swift čierne, DS369EU, H.Meličkovej 5

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla a výzva na odstránenie vozidla PEUGEOT modrý, BL310ZC, Gabčíkova – parkovisko

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla a výzva na odstránenie vozidla ŠKODA zelená, BL718CP, Ľ.Fullu 8

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava-Petržalka, lokalita MŠ Bradáčova 4, MŠ Gessayova 2, MŠ Gessayova 23, MŠ Rovniakova 8

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Líščie údolie

Vo štvrtok 15. februára o 17:00 hod. zavíta do Karloveskej knižnice skvelá herečka Zuzana Kocúriková!

Nedávno oslávila krásne životné jubileum a v írskej hre Moje baby o generácii troch žien, ktorá mala pred pár dňami premiéru na scéne Divadla L+S, stvárnila hlavnú úlohu. Porozpráva nám o tom, ako žije a kde je zdroj jej nevyčerpateľnej energie a mladistvého výzoru.

Vstup voľný.