menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Líščie údolie

Informácia o poskytnutí mimoriadnej dotácie na základe rozhodnutia starostky za IV. štvrťrok 2023