tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Výzva na vykonanie orezu/výrubu stromov a iných porastov pri realizácií výrubov v ochrannom písme VN/VVN vedení v zmysle § 11 zákona 251/12012 Z.z.

Oznámenie o zámere predať majetok

Oznámenie o zámere prenajať a predať majetok

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla a výzva na odstránenie vozidla MINI Morris čierny, BA143KV, stojí na Majerníkovej 32

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla a výzva na odstránenie vozidla HYUNDAI dodávka červená, BA237FS, parkovisko pod Iuventou

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla a výzva na odstránenie vozidla ŠKODA Favorit béžová, BA628KM, na ulici L.Sáru 6

Tradičná rozprávka o troch kamarátoch v prevedení Divadla Žihadlo s Vladom Zetkom, ktorý spolu s deťmi vytvorí dej plný zábavy a zážitkov.

Zároveň bude v malej sále prebiehať Karloveský kolobeh v čase od 14:00 hod. do 16:00 hod. Táto sprievodná aktivita ekologického charakteru umožňuje návštevníkom priniesť zo svojej domácnosti veci, ktoré už nepotrebujú a odniesť si také, čo by im ešte poslúžili. Veci, ktoré sa nepodarí darovať si majiteľ musí na konci kolobehu vziať domov.

Vstupné na divadelné predstavenie je 3 € (predaj lístkov 30 minút pred začiatkom), vstup na kolobeh zdarma.

Rozhodnutie starostky mestskej časti Bratislava – Karlova Ves o určení volebných okrskov a volebných miestností pre  voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Líščie údolie

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme parkovacieho miesta v objekte verejné parkovisko – garáže na Pribišovej ulici v Bratislave

Líščie údolie bude v sobotu 10. februára od 10.00 do 14.00 h patriť bežcom. Uskutoční sa tu bežecké podujatie ČSOB zimná séria – Dúbravka. Návštevníkov Parku SNP, ktorí sa sem vydajú v uvedenom čase, prosíme, aby sa riadili pokynmi usporiadateľov behu.

Foto: ilustračné (Beh.sk)

Rozhodnutie o povolení užívania miestnej komunikácie

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Ilkovičova