tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Srdečne Vás pozývame na vyhlasovanie výsledkov „Najúspešnejší športovci Karlovej Vsi“ s bohatým programom a špeciálnymi hosťami: slovenským futbalovým obrancom a bývalým kapitánom slovenskej reprezentácie Martinom Škrtelom a niekoľkonásobným majstrom sveta, Európy a Slovenska vo fitness Michalom Barbierom!

Program:

Moderuje Richard Vrablec.

Obľúbená herečka Božidara Turzonovová zavíta medzi našich čitateľov a porozpráva nám o svojej bohatej divadelnej a filmovej kariére i o tom, ako trávi tieto dni a čo jej robí radosť. Srdečne Vás pozývame.

Hľadáte nebytový priestor na podnikateľskú alebo inú činnosť? Karlova Ves ponúka na prenájom nebytový priestor na Segnerovej 3.

Podrobnejšie informácie o priestore a podmienkach prenájmu nájdete na linku:

https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2024/03/Podmienky-OVS_-Segnerova-3_najom-NP.pdf

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Karlova Ves vyhlásila Obchodnú verejnú súťaž na prenájom štyroch záhrad, ktoré sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a v správe Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých záhradách a podmienkach ich prenájmu nájdete na nižšie uvedených linkoch:

https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2024/03/Obchodna-verejna-sutaz-na-prenajom-zahrady-p.c.-2360_23.pdf

https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2024/03/Obchodna-verejna-sutaz-na-prenajom-zahrady-p.c.-3268.pdf

https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2024/03/Obchodna-verejna-sutaz-na-prenajom-zahrady-p.c.-3260.pdf

https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2024/03/Obchodna-verejna-sutaz-na-prenajom-zahrady-p.c.-3261.pdf

Podmienky verejnej obchodnej súťaže na najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru na Segnerovej ul. č. 3 v Bratislave

Obchodná verejná súťaž na prenájom záhrady p.č. 2360/23

Príloha č. 1 katastralna mapa 2360/23

Príloha č. 2 parc č. 2360/23 fotografie

Obchodná verejná súťaž na prenájom záhrady p.č. 3268

Príloha č. 1 katastrálna mapa 3268

Príloha č. 2 parc. č. 3268 fotografie

Obchodná verejná súťaž na prenájom záhrady p.č. 3260

Príloha č. 1 parc č. 3260 katastrálna mapa

Príloha č. 2 parc č. 3260 fotografie

Obchodna verejna sutaz na prenajom zahrady p.c. 3261

Príloha č. 1 katastrálna mapa 3261

Príloha č. 2 parc. č. 3261 fotografie

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava-Staré Mesto, lokalita Dvořákovo nám., Sľubekova záhrada, Broskyňová

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava-Staré Mesto, lokalita MŠ Timravina