menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Upovedomenie o odvolaniach proti rozhodnutiu č. OU-BA-OSZP3-2024/068953-025 zo dňa 19.03.2024 a výzva
na vyjadrenie – VEREJNÁ VYHLÁŠKA