menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Cesta na Červený most

Cieľ projektu: Citlivá obnova verejného priestoru v klimaticky exponovanej zóne panelového sídliska z 80.rokov so zameraním na adaptáciu na zmenu klímy

Trvanie projektu:   01.06.2024 -30.11.2024

Hlavné aktivity:  Inovatívnym riešením je, že existujúce kovové konštrukcie využijeme na vybudovanie zelenej steny a strechy z popínavých rastlín s cieľom tienenia priestoru na posedenie. Rešpektujeme tak moderný architektonický trend, keď sa staršie stavby a prvky nezbúrajú, ale sa im dáva nová funkcia a zmysel. Vyvýšené záhony na pôvodných spevnených plochách budú vysadené trvalkami s dôrazom na podporu biodiverzity. Plánujeme zorganizovať minimálne jedno participatívne stretnutie s obyvateľmi na tému adaptácie na klimatickú zmenu v podmienkach panelových sídlisk.

Realizátor a partneri v projekte:  Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, VPS Karlova Ves

Donor:  Nadácia Slovenskej sporiteľne

Zmluva s donorom: Zmluva o poskytnutí peňažného daru č. Na-073-2024

Výška grantu / dotácie:   15 000 EUR  

Spolufinancovanie:  8 606 EUR

Lokalita projektu:   Mestská časť Bratislava Karlova Ves, pešia zóna Pribišova / Ľ.Fullu

Radi hráte šach? Ponúkame možnosť zahrať si a získať pohár!

Prvý Karloveský šachový turnaj mal veľký úspech. Dá sa povedať, že to bolo ukážkové medzigeneračné stretnutie – najmladší šachista mal 8 rokov, najstarší 78 rokov. Víťazom turnaja sa stal Michal Badinka.

19. mája nás v Karloveskom centre kultúry čaká v poradí druhý turnaj.
Záujemcovia sa môžu hlásiť do 17. mája 2024 e-mailom na gremen.chess@gmail.com (s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, trvalého pobytu a FIDE ID v prípade registrovaných hráčov).

Zábava pod holým nebom, ktorá vám nedovolí sedieť. Do tanca hrá a spieva Jozef Piacek.

Karloveský festival zdravia – podujatie plné rôznych aktivít zameraných na podporu zdravia, prevencie, zdravý životný štýl. Zaujímavé diskusie s lekármi, rôzne druhy vyšetrení, kurz prvej pomoci, bohatý kultúrny program.

Pre rodičov s deťmi je pripravená Adeli Baby Zona, kde terapeutky posúdia správny vývoj dieťaťa. Všeobecná zdravotná poisťovňa ponúka komplexné vyšetrenia s využitím prístroja IN body, ktoré presne odhalia pomer tuku a svalov v tele. Okrem toho sú k dispozícii aj ďalšie dôležité merania, ako napríklad meranie krvného tlaku, tepu, obsahu CO2 v krvi a hodnoty cholesterolu. Špeciálne určené pre deti do 8 rokov je aj meranie zraku, čo pomôže zachytiť a riešiť možné problémy v ranom veku.

Neziskové organizácie zamerané na zdravie a pomoc (Liga proti rakovine, Únia nevidiacich a slabozrakých, Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR) odprezentujú svoju činnosť, poskytnú informácie a poradenstvo.

Prednášky budú popretkávané bohatým kultúrnym programom: predstavia sa FS Dolina, Spevácky súbor Senioranka, Mužská spevácka skupina Rodokmeň a Ženská spevácka skupina Kytica.

Medzinárodný deň detí už tradične patrí našim najmenším. Karlova Ves aj tento rok pripravila program plný športu a zábavy. Na detičky čakajú športové súťaže, predstavenia pre deti a rôzne atrakcie. Tešiť sa môžu na komediálnu show s Mr. Funtastikom, či bublinová show s Mr Bubble. Pozdraviť príde princ a princezná a nebude chýbať ani tanečná škola s Veternicou. Súčasťou budú aj rôzne sprievodné aktivity, ako napr. vystúpenia mažoretiek, lezecká stena, skákací hrad, súťaže, tvorivé dielne či maľovanie na tvár.

Moderuje: Michal Domonkoš

Program:

Sprievodné podujatia: vystúpenia mažoretiek, lezecká stena, skákací hrad, súťaže,
tvorivé dielne, maľovanie na tvár

SÚŤAŽNÉ PODKLADY