tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

CELOMESTSKÉ PARKOVANIE – Dolná časť Karlovej Vsi by sa doňho mala zapojiť od septembra. Viac na s. 2 – 3.

PARKOVACÍ DOM – Výstavba na ulici Ľ. Fullu pokračuje podľa plánu. Viac na s. 4.

LETO 2024 – Kúpalisko Rosnička sa pripravilo na letnú sezónu. Viac na s. 7.

NOVÉ ŠPORTOVISKÁ – Treba si ich chrániť, nie poškodzovať. Viac na s. 16.

Júl – August 2024

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla a výzva na odstránenie vozidla Škoda Fabia modrá, bez EČV – parkovisko pod terasou polikliniky Líščie údolie

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Hlaváčiková

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Oprava zrejmej nesprávnosti v písaní vo veci vyznačenia právoplatnosti rozhodnutia č. OU-BA-OSZP3-2023028303-047 zo dňa 13. 12. 2023 – VEREJNÁ VYHLÁŠKA0.PDF

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava-Ružinov, lokality Komárnická, Haburská

Pozvánka na 11. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Pozvánka:

Materiály:

Hlasovanie:

Uznesenia:

Videozáznam: