tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Líščie údolie

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla a výzva na odstránenie vozidla VW bordový zahraničná EČV, Kolískova – pri ceste

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla a výzva na odstránenie vozidla LADA zelenomodrá zahraničná EČV, Kolískova – pri ceste

Rozhodnutie vo veci povolenia na uskutočnenie objektov vodných stavieb a povolenia na osobitné užívanie vôd – ev. č. 8018

Mesiac potom, čo sme si 1. mája pripomenuli 20. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie, budú aj obyvatelia Karlovej Vsi rozhodovať o svojich zástupcoch v Európskom parlamente (EP). Voľby sa na Slovensku uskutočnia v sobotu 8. júna. Vo voľbách budú voliči voliť 15 zástupcov spomedzi 24 kandidujúcich strán.

Oproti minulým voľbám, ktoré sa uskutočnili v roku 2019, má Slovensko nárok na ďalších dvoch poslancov. Jeden bol pridelený už v roku 2020 pri príležitosti prerozdelenia po brexite. Ďalší bol pridelený v roku 2023 po predvolebnom posúdení zloženia parlamentu na základe najnovších údajov o počte obyvateľov. Voliči si môžu vyberať len jednu z kandidujúcich politických strán alebo hnutí, pričom môžu dať dvom z kandidujúcich za tento subjekt svoj preferenčný hlas.

Európsky parlament prijíma právne predpisy, ktoré sa týkajú všetkých teda tzv. veľkých krajín aj malých komunít, vplyvných koncernov aj začínajúcich podnikov – na globálnej aj miestnej úrovni. Poslanci Európskeho parlamentu môžu nielen formovať a rozhodovať o nových právnych predpisoch, ale aj hlasovať o nových obchodných dohodách, kontrolovať inštitúcie EÚ a spôsob, akým sa vynakladajú peniaze z daní. Tiež môžu začať vyšetrovanie konkrétnych problémov.

V právnych predpisoch EÚ sa upravujú obzvlášť dôležité oblasti života väčšiny ľudí. Ide o životné prostredie, bezpečnosť, migráciu, sociálne politiky, práva spotrebiteľov, hospodárstvo, právny štát a mnohé ďalšie. V súčasnosti má každá dôležitá vnútroštátna téma aj európsky rozmer. Výsledok volieb tak rozhodne o tom, kto bude našu krajinu zastupovať pri príprave nových právnych predpisov, a ovplyvní aj zostavovanie Európskej komisie.

Európsky parlament sídli v Bruseli, ale v rámci plenárnej schôdze zasadá každý mesiac (okrem augusta) v Štrasburgu počas štvordňovej schôdze (od pondelka do štvrtka). Dodatočné schôdze sa konajú v Bruseli.

SÚŤAŽNÉ PODKLADY