tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Líščie údolie

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla a výzva na odstránenie vozidla ŠKODA combi, AA350DT parkovisko pod poliklinikou Líščie údolie

SÚŤAŽNÉ PODKLADY